Har du fokus på vækst, større ordrer og nye kunder, så gælder det om at gribe nye muligheder, når de opstår. Det gør processen mere smidig at kunne yde kunderne kredit, men i takt med at omsætningen stiger, stiger også risikoen ved manglende betaling.

Hvad gør du, hvis en debitor ikke kan betale eller ligefrem går konkurs?

Leverandørkredit er en god måde at gøre din virksomhed mere attraktiv på overfor kunderne. Den giver nemlig din kunde mulighed for at sælge egne varer eller services, og dermed skabe likviditet til at betale leverandøren - i dette tilfælde dig.

Det er et godt system, som gavner både dine kunder og dig som leverandør, så længe de økonomiske aftaler bliver indfriet. Anderledes ser det ud, hvis en eller flere af debitorerne kommer i vanskeligheder.

Det kan nemlig gå hårdt ud over din virksomheds likviditet, hvis en debitor ikke betaler eller ligefrem går konkurs. I den situation taber du som leverandør både varerne, der er leveret til kunden, og kundens udestående. Det er slemt næsten lige meget hvilken kunde, der er tale om, men er det én af dine helt store kunder, kan din virksomheds eksistens potentielt blive truet.

Hør mere om kreditforsikring

Det er således ikke uden en vis risiko, at leverandører yder kredit, og skal din virksomhed kunne bære større tab selv, skal du hensætte store beløb, som sænker egenkapitalen.

Hvad er en kundeforsikring?

Der er dog ingen grund til, at dit firma skal stå alene med de risici, leverandørkredit repræsenterer. Du kan nemlig forholdsvist nemt undgå at skulle bekymre dig for meget om dårlige betalere og konkurser ved at tegne en kundeforsikring.

Du har måske hørt om en kreditforsikring eller debitorforsikring. En kundeforsikring er egentlig det samme bare med et andet ord. En kundeforsikring reducerer dit tab, hvis en kunde går konkurs, eller ikke kan betale sit udestående af den ene eller anden grund. På den måde undgår du, at dit firma kommer i vanskeligheder, blot fordi én af dine kunder er det. En kundeforsikring beskytter altså din likviditet, og det giver det bedste fundament for at drive din forretning, og tryghed til at påtage dig nye kunder og større ordrer.

Kundeforsikringen, som også kan hedde kreditforsikring eller debitorforsikring, sikrer overordnet, at din virksomhed:

  • er beskyttet mod risikoen for at lide store tab.
  • får hjælp til at holde øje med kundernes eventuelle betalingsproblemer.
  • har en stabil likviditet, fordi der er spændt et sikkerhedsnet ud under kreditten.

Samtidig giver kundeforsikringen indblik i, hvordan dine kunders økonomiske situation udvikler sig. Selvom du måske synes, du kender dine kunder godt, er det ikke nødvendigvis det samme som at kende kundernes kreditværdighed. Har du en kundeforsikring, får du adgang til en analyse af den samlede kunderisiko og kan bruge den som styringsværktøj. Det betyder, at du har mulighed for at reagere, hvis der er tegn på, at en kunde er på vej ud i en vanskelig situation.

Kundeforsikringen afdækker altså de faresignaler, der viser sig forud for egentlige økonomiske problemer hos kunden, og er således med til at forebygge tab. Du står dermed økonomisk stærkere med en kundeforsikring og har samtidig flere handlemuligheder.

Du bliver nemlig klædt på til at kunne skelne mellem kunder, som du nemt kan udvide samarbejdet med og dem, som måske kræver ekstra opmærksomhed og nogle særlige kreditvilkår.

Kundeforsikringen sikrer dig stabil likviditet

En stabil økonomi giver dig en højere kreditværdighed, og en dårlig betaler kan derfor ramme dobbelt. Hvis debitor ikke betaler, mister dit firma likviditet og det kan betyde forringet kreditværdighed og deraffølgende lånebetingelser.

Det skaber ringe i vandet, hvis en debitor ikke betaler sit udestående, men med en kundeforsikring, er du sikret stabil likviditet også, når en kunde kommer i vanskeligheder. Det betyder også, at du slipper for at hensætte større beløb til eventuelle tab. En kundeforsikring skaber dermed værdi for virksomheden i form af øget økonomisk frihed, som kan give plads til nye investeringer og større kunder.

Kundeforsikringen styrker firmaets økonomi ved:

  • At sikre højere kreditværdighed og bedre lånebetingelser.
  • At forbedre virksomhedens økonomiske stabilitet.
  • At mindske behovet for hensættelser.
  • At sikre bedre cash flow.

Hvis din virksomhed yder kredit til kunderne er der derfor god grund til at overveje, hvad en kundeforsikring konkret vil betyde for jeres likviditet, kreditværdighed og samlede økonomiske stabilitet.