Hvad er vores ansvar?
 

 • Vi er ansvarlige for at foretage en løbende overvågning af dine forsikrede kunder, herunder at advare dig hvis en kundes økonomiske situation betyder, at denne ikke længere er forsikringsegnet eller blot får forringet kreditværdighed. Er der knaphed på dækning, så kan du med fordel medvirke til, at vi modtager opdaterede finansielle informationer.                                                         

 • Vi er ansvarlige for at udbetale erstatning, når en kunde bliver insolvent eller ikke betaler. Du skal lave en skadesanmeldelse, og vi opgør erstatningen i henhold til policens bestemmelser.

 • Vi er ansvarlige for at guide dig i dine strategiske beslutninger. Det gør vi ved at skabe adgang til økonomisk viden i form af markedsspecifikke analyser m.v.    

 

Hvad er dit primære ansvar?

 • Du skal søge dækning på dine kunder jf. policens bestemmelser og løbende følge status i onlinesystemet EOLIS.

 • Du skal overvåge dine kunders betalingsevne og huske at indberette alle restancer på alle forsikrede debitorer i EOLIS.

 • Du skal lave præmieindberetning i EOLIS for at angive din forsikrede omsætning.

 • Opstår en skadesbegivenhed skal du indsende en skadesanmeldelse og sammen med denne vedlægge alle relevante dokumenter.

 • Ønsker du at sende en kunde til inkasso, så vær opmærksom på, at der er givet et inkassovarsel på som regel 10 dage.

 • Vi baserer ofte vores kreditbeslutninger på eksklusive informationer - dette sker ofte i samarbejde med dig. Overvej derfor at give Allianz Trade tilladelse til at må nævne din virksomheds navn, når vi kontakter dine kunder for at få uddybende informationer. Dette får som regel debitorerne til at svare på vores henvendelser.

Vores job er at arbejde sammen med dig for at beskytte din virksomhed og hjælpe til med dens vækst. Det betyder, vi hjælper med at styre din dækning og din eksponering for risiko. Som en del af denne proces skal du rapportere dine kreditmaksima.

For at blive dækket af din police skal du have en gyldig dækning på plads med hver enkelt kunde.

Find ud af mere nedenfor.

 

Sæt dit kreditmaksimum

BESLUT DIG FOR DET MAKSIMALE KREDITBELØD, DU ØNSKER AT TILDELE DIN KUNDE.

Først skal du beregne det maksimale udestående beløb. Dette er det højeste beløb, som en kunde skylder for det salg, du har foretaget til dem, og som endnu ikke er betalt.

Lad os tage et eksempel: Du handler med firmaet ABC Inc.

 • Du har tilbudt tre leverancer: To til et beløb på DKK 150.000 og en til DKK 100.000.
 • Leveringerne er planlagt med 30 dages mellemrum, og betalingsbetingelserne er 90 dage.
 • Hver 30. dag leverer du, og ABC Inc. betaler dig efter planen inden for de 90 dage.

Det udestående beløb er repræsenteret i grafen nedenunder.


I dette tilfælde vil det udestående beløb være DKK 150.000 i januar, DKK 300.000 i februar og DKK 400.000 i marts. Det maksimale udestående er DKK 400.000. Du skal altså ansøge om en dækning på DKK 400.000. Hvis der er yderligere ordrer, skal du revurdere det maksimale beløb.

Du bør overveje et par ting, når du ansøger om en dækning:

 • Betaler din kunde dig jævnligt til tiden?
  Tilføjelse af yderligere ubetalte fakturaer øger det udestående beløb. Din dækning skal være højere.
 • Er din virksomhed cyklisk?
  Hvis dine ordrer f.eks. er højere henover jul, skal du muligvis øge dit kreditmaksimum og din dækning midlertidigt.
 • Er dit salg regelmæssigt i løbet af året?
  Her er et trick til beregning af din gennemsnitlige udestående pr. måned: [årligt salg / 360] x betalingsbetingelser eller [månedligt salg / 30] x betalingsbetingelser

Eksempel på gennemsnitlig udestående beregning for almindeligt salg. Du handler med firmaet ABC Inc. Dit årlige salg til dem er DKK 600.000, du fakturerer regelmæssigt, og dine betalingsbetingelser er 30 dage. Efter ovenstående beregning er dit gennemsnitlige udestående beløb (DKK 600.000 / 360) x 300 = DKK 500.000.

 


Hvordan ansøger du om et kreditmaksimum?

Du kan ansøge om et kreditmaksimum i EOLIS. Læs vores guide: Sådan ansøger du om et kreditmaksimum.

I mange tilfælde godkender vi din ansøgning online med det samme. Vi bekræfter dit maksimum via e-mail. Når du har modtaget vores godkendelse, skal du kontrollere detaljerne for at sikre, at kunden er korrekt.

 


Hvad sker der, når et kreditmaksimum er fjernet?

Når vi trækker et kreditmaksimum tilbage, er det fordi vi anser risikoen for at være steget markant.

Tilbagetrækningen træder i kraft, og din dækning ophører. Hvis du har en godkendt forsinket virkningsperiode, normalt 30 dage, medmindre andet er angivet, ophører din dækning efter denne periode. Du vil blive dækket af alle varer eller tjenester, du leverede under den godkendte grænse (forudsat at du har passende begrundelse) i den forsinkede virkningsperiode.

Vi vil til tider indføre en kortere fortrydelsesperiode afhængigt af de oplysninger, vi har. Når dette sker, vil det blive noteret på dit kreditmaksimum under særlige betingelser.

Når dækningen er trukket tilbage, kan du ikke længere bruge dit kreditmaksimum, selvom du har den rette begrundelse.

Sådan ansøger du om et kreditmaksimum

Når du giver en kunde kredit i åben regning, er det vigtigt, at du gør det til kunder med fornuftige regnskabstal og god  betalingshistorik.

Før du leverer varer til en ny kunde, skal du lave lidt research på denne, og du skal ansøge om et kreditmaksimum hos os. Kreditmaksimum skal kunne dække dine løbende udestående med kunden – også i en eventuel højsæson.

Forventer du eksempelvis at få udestående op til DKK 500.000, så ansøger du om et kreditmaksimum på dette beløb. Søg altid på korrekt juridisk enhed. Vi bevilger enten dækningen fuldt ud, delvist, eller afslår dækning hvis ikke din kunde er forsikringsegnet.

 

 

Ansøg om et kreditmaksimum: Trin for trin
 

 1. Log på vores online portal EOLIS og gå til Quick Menu > Søg dækning
 2. Søg efter din kunde ved at indtaste virksomhedsoplysningerne i de relevante felter

  Direkte søgning: Brug Reg.nr/CVR-nummer til at identificere din kunde. Navn og adresse er ikke altid nok, da der kan være masser af virksomheder med de samme eller lignende navn. Vær opmærksom på, at momsnumrene alene ikke altid er pålidelige identifikation. I nogle tilfælde er de ikke offentligt tilgængelige, og i andre kan de deles mellem mere end en enhed.

  Indirekte søgning: Hvis du ikke er bekendt med din kundes CVR-nummer, skal du søge efter navn og adresse og derefter indtaste så mange oplysninger som du kan. Dette kan omfatte:
      -    Fuldt virksomhedsnavn direkte efterfulgt af dets juridiske form (F.eks.: ABC Company Limited)   
      -    Fuld adresse og postnummer - for nogle lande kan stat eller provins også være obligatorisk

  - Hvis du stadig ikke kan finde din kunde på listen, betyder det, at den virksomhed, du leder efter, muligvis ikke er oprettet i vores system endnu. Angiv så mange relevante oplysninger som muligt. Dette kan omfatte e-mailadresser, et registreringsnummer, navnene på direktører / ejere og dine kontakter samt virksomhedens momsnummer, hvis det har et.
 3. Indtast kreditmaksimum, og jeres eget kundenummer - check at de givne betalingsbetingelserne ikke overstiger policens maksimale kredittid.
 4. Bekræft for at sende ansøgningen til os elektronisk
 5. Vi kommer tilbage med en beslutning. Du kan se beslutningen i EOLIS, og du vil også modtage en e-mail.

  - Hvis kunden allerede findes i vores system, vil der hurtigt blive truffet en beslutning. Er det en ny virksomhed, kan svartiden forventes at være længere.

  Du kan holde styr på dine afventende anmodninger i EOLIS på alle tidspunkter.

 


Hvordan vurderer vi dine kunder?

Den vigtigste kilde til at vurdere en kundes kreditværdighed er deres årsregnskab eller perioderegnskab, samt selvfølgelig også den historiske betalingsevne. Regnskaberne er som regel offentligt tilgængelig, hvorimod betalingshistorik og periode tal er eksklusiv information som Allianz Trade har.

Vi undersøger kunden via internettet, vi gennemgår oplysninger om betalingsevne og tager de generelle økonomiske forhold i det land, hvor virksomheden ligger, i betragtning. Ved at sammensætte alle disse oplysninger skaber vi en oversigt over deres risikoprofil.


Sådan indberetter du din præmie

 


Hvorfor er det vigtigt?

Når du starter din forsikring hos os, opkræver vi en præmie, der er baseret på dine forventninger til dit salg det kommende år. Men dit faktiske salg kan ende med at blive mere eller mindre alt efter, hvilket resultat virksomheden har opnået.

Hvis dit salg er højere end forventet, har vi dækket en større værdi end forventet, og du vil modtage en faktura for yderligere præmie. Hvis dit salg er lavere end forventet, har vi dækket mindre end forventet og tilbagebetaler en del af din præmie. Den er begrænset af den minimumspræmie, der er angivet i din police (normalt 90% af den forventede præmie).

Eksempel:

Hvis dine forventninger til næste års omsætning er DKK 20 millioner og din præmierate er 0,20%, så er din præmie DKK 40.000 og din minimumspræmie er: DKK 40.000 x 90% = DKK 36.000.

 

En præmieindberetning er vigtig, fordi den hjælper os med at beregne den reelle værdi af din police, så du betaler en rimelig pris for din dækning. Derfor skal vi modtage en årsopgørelse for at kunne fortsætte med at give dækning.


Hvem skal udfylde en årsopgørelse?

I din police står der, om du skal udfylde en præmieindberetning. Ikke alle virksomheder er nødt til at udfylde én - fx skal virksomheder med fast præmie ikke. Dette gælder generelt mindre virksomheder, der ikke har international handel.
 


Hvad skal jeg gøre?

Mod slutningen af din policeperiode får du tilsendt en påmindelse fra os. Inden 60 dage skal vi have din indberetning. Det er meget vigtigt, at du overholder fristen. Vi kan blive nødt til at opsige policen, hvis ikke deadline overholdes.

Indberetningen er simpel, men det er vigtigt at udfylde indberetningen korrekt med alle nødvendige oplysninger.

Du skal indtaste den forsikrede omsætning, du har opnået for hvert land, som du handler med. Forsikret omsætning henviser til salg, der er dækket af din præmie. Du skal ikke medtage uforsikret salg såsom godkendte midler til eller før levering, offentlige kontrakter eller forretning med organisationer, som vi ikke har dækket.
 


Hvilken information skal jeg inkludere?

VÆRDIEN AF LEVEREDE VARER OG/ELLER TJENESTER
Dette skal gælde for alle handler, der er udført mellem de datoer (inklusiv), der vises på din formular. Du skal oplyse den fulde forsikrede omsætning inklusiv medforsikrede. Du skal ikke reducere omsætning ved at tilføje kreditnotaer eller rabatter, da vi dækker det fulde beløb, da fakturaen blev udstedt.

VALUTA
Du skal skrive beløbene i den valuta, der vises på formularen.

LANDE
Du skal erklære omsætningen for hvert land, der er godkendt i din police. Omvendt skal du ikke tilføje lande, der ikke er dækket af din police.

 


Hvad skal jeg ikke medtage?

SALG DER IKKE ER DÆKKET AF OS
Ethvert salg der ikke falder ind under din police fx ikke- kredittransaktioner, salg til dit datterselskab eller associerede virksomheder, forretning med den danske regering og salg til andre offentlige kunder (medmindre vi udtrykkeligt dækker disse).

Du kan også udelade salg foretaget til en forsikret kunde, efter at din dækning er blevet afvist eller trukket tilbage.

Moms bør ikke medtages, medmindre det specifikt er dækket af din police, og du kan udelade salg, der er sikret med remburs.
 


De mest almindelige fejl

Vi laver alle fejl, og selvom vi har gjort os meget umage for at gøre vores formular så enkel som muligt, kan der altid være fejl. For at hjælpe dig med at undgå fejl er her en liste over de mest almindelige fejl, vi ser i returnerede formularer:

DEN FORKERTE OMSÆTNING
Den mest almindelige fejl, vi ser, er når den samlede omsætning opgives i stedet for den forsikrede omsætning. Husk, at din præmieindberetning kun skal omfatte salg, der er dækket af din police.

MANGLENDE TAL
Når du udfylder formularen, skal du kontrollere, at du ikke har tilføjet et nul på din forsikrede omsætning, eller glemt at skrive den samlede omsætning på.

FLERE SEKTIONER

Det kan være nødvendigt, at du laver en præmieindberetning, der består af mere end en del. For eksempel i de tilfælde, hvor du har erklæret virksomheder i andre lande. Kopier ikke oplysningerne om den første del til den anden eller lad den anden del være tom (se ovenfor 'Hvilke oplysninger skal jeg inkludere').

LANDE DU IKKE HAR FORSIKRET
Inkludér kun lande, der er dækket af din police.

Har du brug for hjælp, kan du enten kontakte din kontaktperson eller ringe til os man-tors kl. 8.30-16.30 og fredag kl. 8.30-16.00.
88 33 33 88
Det sker, at vi fejler engang imellem. Det vil vi rigtig gerne høre om, så kom gerne med feedback på vores feedback-side.
Hjælp os til at blive bedre
Du kan altid kontakte os via vores kontaktformular. Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.
Brug vores formular