Hvis din kunde bliver insolvent, kan du gøre krav på at hente tabte penge. Hvis sagen allerede er i behandling hos Euler Hermes Inkasso, behøver du ikke gøre noget. Vi sørger for sagen går videre fra vores inkassoafdeling til vores skadesafdeling.

Vidste du, at den største årsag til, et krav afvises, er at det blev indgivet for sent? Vi ønsker ikke, dette skal ske for nogen af vores kunder, så sørg for at indgive dit krav inden den frist, som er angivet i din police.
 
Krav om arkiveringsperioder
Dine krav til arkivering afhænger af, hvilken situation du er i; langvarig standard, dvs. når din køber stadig opererer, men ikke har betalt, eller insolvens, dvs. når din køber er blevet økonomisk insolvent og ikke har betalt.
 
Langvarig standard: 180 dage efter levering eller 90 dage efter udløbet af Maksimal Forlængelsesperiode, alt efter hvad der er senere .

Insolvens: 10 dage efter at du får kendskab til insolvensen eller 90 dage efter datoen for insolvensen, alt efter hvad der er tidligst . Kontroller afsnittet Policebetingelser i din police for den nøjagtige maksimale ansøgningsperiode.

Bruger du ikke Allianz Trade Inkasso, skal du følge processen herunder:

  1. Download en kopi af vores skadesblanket, som du kan finde her
  2. Udfyld formularen, underskriv og datér den
  3. Vedhæft formularen til en e-mail med supplerende dokumentation (kontoudtog, fakturaer, leveringsbevis osv.) og tilføj en emnelinje, der indeholder "Ny skade" samt dit policenavn og policenummer
  4. Send e-mail til claims-collections.dk@allianz-trade.com
     

Hvis vi beder om mere information
Send det så hurtigt som muligt, så vi hurtigt kan viderebehandle din skade.
 
Hvad hvis min kunde er gået konkurs?
Hvornår skal du sende os skaden: Du skal indgive et forsikringskrav på din kunde inden for seks måneder fra konkursdatoen. Bemærk at fristen er anderledes, hvis du har en Simplicity police, se i dine policebetingelser herom.

Anmelder du din skade hurtigt, reduceres alle uundgåelige forsinkelser i dens opløsning, hvilket reducerer risikoen for, at din pengestrøm bliver afbrudt.
 
Skal jeg gøre noget, når jeg har indgivet mit konkurs / insolvenskrav?
Når den er korrekt indleveret, er der ikke behov for at gøre noget yderligere, medmindre vi rækker ud til dig for mere information. Vores team vil indgive på dine vegne et bevis på krav til administrator/retten.

Hvis du modtager meddelelser fra konkursboets advokater, bedes du videresende den til os, og vi vil give dig vores råd.

Det beløb, vi betaler dig, når du anmelder en skade, er erstatningsbeløbet. Niveauet for erstatning afhænger af hvilken forsikring du vælger, hvordan du håndterer dine kreditvilkår, kvaliteten af dine tilgodehavender samt dit præmiemål. Vi lover at gøre alt for, at du undgår overraskelser senere.
I Danmark tilstræber vi at udbetale pengene senest 14 dage efter, at et forsikret tab er opstået. Det samme gælder tab, der skyldes en eksportkundes konkurs. Hvis der ligger andre faktorer end konkurs til grund for tab i forbindelse med en eksportkunde, kan det sommetider tage længere tid, da vi skal undersøge forholdene i det pågældende land.
Ja. Vi har den nødvendige teknologi til at sikre, at vi kan levere høj service og mange valgmuligheder. Du kan anmode om limits og administrere din police via vores onlinesystem EOLIS, som du har adgang til døgnet rundt.