Næste gang du sender en rykker, kan du gøre dine kunder opmærksom på, at du bruger inkasso gennem Allianz Trade. Du kan benytte vores inkassomærkater, som er tilgængelige på otte forskellige sprog, og som kan sættes direkte på rykkeren.

Mærkaterne er tilgængelige som PNG-filer og kan downloades forneden. Gem mærkaterne på din computer, så du altid har dem til rådighed.

Når du først anmoder om dækning på en kunde, er det vigtigt at kontrollere, at din kundes navn og øvrige oplysninger i enhver dokumentation (indkøbsordrer og fakturaer) er de samme som den kunde, du har forsikring på.

Hvorfor er det vigtigt?
Undertiden er firmaets navn på skiltet uden for din kundes kontor eller på deres websted ikke det juridiske navn på den enhed, der skylder dig penge. Det er vigtigt at sikre, at du har kreditforsikring på den juridiske enhed, der skylder dig penge, når du indgiver et krav.

De oplysninger, du skal kontrollere, er:

  1. Virksomhedsnavn og CVR-nummer (eller tilsvarende i det pågældende land)
  2. Fakturerings- og leveringsadresse         

Hvad skal jeg gøre, hvis min kunde ændrer sine oplysninger?
E-mail os på Ansoeg.dk@allianz-trade.com med policenummer og kundens Euler ID og de nye korrekte oplysninger.

Hold styr på dækningen
Uden en gyldig dækning på en eksisterende eller ny kunde, vil gælden ikke være forsikret, hvis kunden ikke betaler dig.

Her er de ting, du skal holde styr på:

  • At have en gyldig dækning på plads
    Du skal have styr på reduceringer og annulleringer og sørge for, at du har bedt om dækning på en ny kunde, eller at du har den rette begrundelse for at bruge din dækning.
  • Dækningsniveauet i forhold til dit handelsniveau
    Dit salg til en kunde kan variere i løbet af året. Det er vigtigt, at du overvåger dækningen og især kontrollerer, om din dækning er høj nok til at dække dit udestående. Du kan beslutte at handle med din kunde på et niveau, der er højere end din gyldige dækning hos os, men din dækning vil være begrænset til det niveau, som er godkendt af os.
Hvis du ikke modtager betaling for en faktura, og din kunde ikke reagerer på dine henvendelser, så skal du kontakte vores inkassoafdeling inden for policens frister eller de frister, vi oplyser dig. Det er vigtigt at huske, at du ikke vil blive dækket for yderligere varer eller tjenester, som du leverer til denne kunde efter din anmeldelse.

Det er meget let at starte en inkassosag, udfyld denne formular og e-mail den til claims-collections.dk@allianz-trade.com

Vi begynder straks at arbejde på din sag. Vores team vil analysere din sag og sikre, at vi har al den information, vi har brug for. Hvis der mangler oplysninger, vil vi kontakte dig via e-mail og give dig nøjagtige detaljer om, hvordan du opdaterer eller validerer din dokumentation.

Ideelt set vil dine dokumenter omfatte alle relevante fakturaer og bevis for kommunikation mellem dig og din kunde, der dokumenterer, at de er forpligtet til at betale for de varer eller tjenester, du har leveret. Jo mere dokumentation du sender til os, jo hurtigere kan vi behandle din sag.

Vi har fuld forståelse for, at dit forhold til dine kunder er afgørende for din virksomheds succes. Hvis du beslutter at forhandle om nye betalingsbetingelser, er det meget vigtigt, at du først kontakter os for godkendelse, hvis den nye betalingsbetingelse overstiger din maksimale periode i henhold til din police.

I løbet af et normalt forretningsforhold kan du støde på særlige betalingssituationer med dine kunder. F.eks. kan en ellers god kunde betale for sent, anmode om en forlængelse af betalingsbetingelserne, bede om at sende en del betaling eller ønske at udarbejde en betalingsplan. Vi kan meget ofte arbejde sammen med dig i disse situationer, men god kommunikation med os er vigtig.

Før du accepterer ændringer i betalingsbetingelser så vær opmærksom på:

Vi bliver nødt til at gennemgå og godkende:

  • Betalingsplaner
  • Forlængelser i forhold til betaling
Nej. Når du tegner en kreditforsikring hos os, kan du benytte vores inkassoservice. Den er tilgængelig overalt i verden for alle størrelser af tilgodehavender. Også kunder uden en kreditforsikring kan benytte vores inkassoservice.
At inddrive tilgodehavender er en trinvis proces, der sikrer, at omkostningerne er under kontrol og hele tiden kan følges. Første trin er at ringe og skrive til debitor. Vi fortæller, hvem vi er, hvorfor vi kontakter dem, hvorefter vi forklarer, hvad sagen drejer sig om. Hvis du ønsker det, kan vi forhandle med kunden på dine vegne. Hvis ingen af disse trin fører til, at kunden betaler inden for rimelig tid, kan vi tage retslige skridt og opnå dom og tvangsfuldbyrdelse. Vi drøfter naturligvis dette med dig, inden vi sætter processen i gang.
Det afhænger af sagen og landet. Økonomiske, politiske og kulturelle forhold har indvirkning på kunders betalingsmønstre. Vi forsøger at opnå en aftale med debitor hurtigst muligt. Vi undgår så vidt muligt at iværksætte retslige tiltag, da det kan forsinke processen betydeligt. Når du samarbejder med vores inkassoteam, drøfter de med dig, hvad du kan forvente, og giver dig en idé om, hvor lang tid det kan tage.
Af og til oplever vi, at vi ikke har held med at følge de sædvanlige trin (inden retslige tiltag). I så fald drøfter vi situationen med dig og forklarer dig, hvilke muligheder der er. Hvis du beslutter at indstille inddrivelsesforsøget på det tidspunkt, lukker vi sagen. Men måske ønsker du, at vi iværksætter retslige tiltag. Hvis dette er relevant, informerer vi dig om muligheden for at få medhold, hvor længe det vil vare, og hvad det kan komme til at koste, så du kan beslutte, om vi skal fortsætte.

Eksempel 1: Inddrivelse af gæld der er lig med eller lavere end dit limit
Lad os sige, at du har et aftalt limit på en kunde på 10.000 DKK, og du har en udestående gæld på 10.000DKK. Vi dækker dig for den fulde gæld minus selvrisiko. Det betyder, at når din sag påbegyndes, forsøger vi at inddrive hele gælden: 10.000 DKK og dækningsprocenten er altså 100%. Hvis dit udestående er større end dit godkendte limit, så reduceres din dækningsprocent.

Vi opkræver et gebyr, der dækker vores arbejde og eventuelle juridiske omkostninger for at opkræve de 10.000DKK. Lad os i dette eksempel sige, at der ikke kræves nogen retslige handlinger, så er gebyret på 10% eller 1.000DKK.

I sidste ende reduceres omkostningerne, og i stedet for 1.000 DKK betaler du kun 100 DKK + fuld moms for inddrivelse af de 10.000 DKK gælden er (en omkostning på 1% af det indsamlede beløb).

Hvis dine vilkår og betingelser med din kunde giver dig mulighed for at inddrive inkassoomkostninger, vil vi også forsøge at inddrive dette beløb, og derfor vil du have inddrevet gælden uden omkostninger.

Eksempel 2: Inddrivelse af gæld der er højere end dit limit
Lad os sige nu, at du har et aftalt limit på en kunde på 10.000 DKK, og du har en udestående gæld på 12.000 DKK, altså højere end dit limit. Vi dækker dig op til 10.000 DKK af gælden, men vil naturligvis forsøge at inddrive hele gælden på 12.000 DKK.

I det foregående eksempel opkræver vi et gebyr på 10% (1.200 DKK), og lad os antage, at din skadeserstatning er 90%. 

I sidste ende reduceres omkostningerne, og i stedet for 1.200 DKK betaler du kun 303,60 DKK + fuld moms for inddrivelse af de 12.000 DKK gælden er (en omkostning på 2,5% af det indsamlede beløb).

Vores takster varierer afhængigt af forskellige forhold, f.eks. det land din kunde opererer i. Taksterne kan du finde her.

Bemærk, at vi ikke kan bidrage til dine interne administrationsomkostninger og udgifter.

Ja. Vi ønsker at beskytte din kundeportefølje. Som tredjepart med et globalt renommé, lokal viden og dyb indsigt i kunders økonomiske forhold, kan vi ofte forhandle mere effektivt og sikre, at du får din betaling, når den forfalder.
Din garanti for global service er vores netværk af kontorer i over 50 lande. En sag køres normalt lokalt, og vores lokale tilstedeværelse understøttes af tætte partnerskaber med advokater og inkassofirmaer i mange lande. Vi dækker alle lande i hele verden.
Ja. På globalt plan har vi mere end 600 ansatte, der inddriver tilgodehavender hos virksomheder.  Dertil kommer alle vores eksterne partnere i de lande, hvor vi ikke er repræsenteret. Vi investerer løbende i at uddanne vores inkassatorer og udvikle deres kompetencer. Der foregår nøje koordinering i teamet, som arbejder med systemer og processer, der definerer best practice inden for gældsinddrivelse.
Vores inkassatorer arbejder ikke bare for os, de arbejder for dig. De er ambassadører for din virksomhed i deres fokus på at inddrive dine tilgodehavender.
Har du brug for hjælp, kan du enten kontakte din kontaktperson eller ringe til os man-tors kl. 8.30-16.30 og fredag kl. 8.30-16.00.
88 33 33 88
Det sker, at vi fejler engang imellem. Det vil vi rigtig gerne høre om, så kom gerne med feedback på vores feedback-side.
Hjælp os til at blive bedre
Du kan altid kontakte os via vores kontaktformular. Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.
Brug vores formular