• Den danske regering og kreditforsikringsselskaberne når til enighed om at udvide støtteordningen til at opretholde handel
  • Trods Covid-19 kan danske virksomheder fortsat sikre deres kommercielle transaktioner med kreditforsikring


KØBENHAVN, 8. DECEMBER 2020 – Den danske regering, EKF, Euler Hermes og de øvrige danske kreditforsikringsselskaber har i fællesskab besluttet at forlænge statsstøtteordningen for kreditforsikring med seks måneder indtil 30. juni 2021. Via samarbejdet med de offentlige myndigheder fortsætter Euler Hermes med at støtte danske virksomheder i at overvinde den økonomiske krise. Aftalen beskytter virksomheder og deres forsyningskæder.

Michael Lercke Pedersen, CEO Euler Hermes Danmark: "Vi er meget glade for, at vi har kunnet udvide aftalen ved at arbejde tæt sammen med den danske regering. I betragtning af den vedvarende pandemi og den hidtil usete negative indvirkning af Covid-19 er aftalen et vigtigt signal. Kreditforsikring spiller en nøglerolle i økonomien og på trods af markant øgede risici, vil vores kunder være i stand til at fortsætte deres forretning i de kommende seks måneder - og det er alt andet end indlysende i disse tider.”

Kreditforsikring beskytter B2B-virksomheder mod risikoen for manglende betaling og dækker forsikringstager i tilfælde af en ubetalt faktura fra en køber. Takket være statsstøtteordningen vil kreditforsikrede virksomheder blive yderligere beskyttet mod forringelsen af virksomhedernes kreditværdighed som følge af krisen. Dette vil igen væsentligt reducere den dominoeffekt, som betalingsproblemer kan skabe i hele forsyningskæden. Det vil også sikre, at et antal købere, der oplever midlertidige vanskeligheder på grund af Covid-19, ikke står over for en yderligere belastning af reduktion i den leverandørkredit, de har til rådighed.

Både indenlandske og eksport B2B-transaktioner fra danske virksomheder er omfattet af supportordningen.