København, 6. maj 2021 - Efter omfattende drøftelser har EKF Danmarks Eksportkredit, som er ejet af Erhvervsministeriet, og de private kreditforsikringsselskaber aftalt, at statsstøtteordningen ikke forlænges og dermed udløber den 30. juni 2021.

”Vi er glade for og stolte af, at Euler Hermes har været del af statsstøtteordningen. Vi har spillet en vigtig rolle i ordningens succes ved at tilbyde udvidet dækning til vores kunder, mens ordningen var i kraft. Ordningen opnåede sit mål om at stabilisere forsyningskæderne og understøtte handel, mens der var øget økonomisk usikkerhed,” siger Rik Heijne, adm. direktør for Euler Hermes Danmark.

Kreditforsikring beskytter B2B-virksomheder mod risikoen for manglende betaling fra kunderne og holder forsikringstageren skadesfri i tilfælde af en ubetalt faktura fra deres debitorer. Takket være den statslige støtteordning er de kreditforsikrede virksomheder blevet beskyttet mod forringelse af deres debitorers kreditværdighed, som har kunnet tilskrives coronakrisen. Euler Hermes forventer, at de økonomiske og erhvervsmæssige kreditrisici forbliver på et højt niveau og erkender, at det fortsat er en udfordrende tid for mange virksomheder.

Rik Heijne uddyber: ”Som altid er vi forpligtet til at støtte vores kunder samt den bredere danske økonomi. Det kan vi gøre ved at udnytte vores globale viden og data til at beregne handels- og kreditrisici og derved beskytte vores kunders fremtidige likviditet. Vi er derfor allerede i kontakt med vores kunder og forretningspartnere og hjælper dem med at skabe en god overgang. "