Hård brexit kan koste de nordiske lande samlet 4 mia. euro årligt i eksport.

Hård brexit kan koste Danmark 739 mio. euro i årlig eksport

13. november 2020
Virksomheder skal indstille sig på, at der ikke kommer en aftale på plads, inden briterne forlader EU ved årsskiftet.

Det står klart ovenpå den britiske premierminister Boris Johnsons udtalelser midt i oktober efter endnu et resultatløst EU-topmøde med brexit på dagsordenen.
"EU har ikke forhandlet seriøst de seneste måneder, og da der kun er 10 uger til, at overgangsperioden ender, har jeg vurderet de mulige scenarier," sagde Boris Johnson.

Med andre ord: Storbritannien gør sig klar til en hård brexit ved udgangen af året. Verdens største kreditforsikringsselskab, Allianz Trade, vurderer, at sandsynligheden for en brexit uden en aftale er steget markant til 45 pct.

En hård brexit kan ifølge den seneste økonomiske analyse fra Allianz Trade ende med at koste EU 33 mia. euro i tabt eksport, hvor de nordiske lande tegner sig for et samlet tab i eksport på 4 mia. euro. Norge er i front med en regning på 2,1 mia. euro. Sverige står til at gå glip af 805 mio. euro, Danmark 739 mio. euro, mens Finland slipper billigst med et tab på 327 mio. euro.
 

Tab i eksport - millioner euro

Swipe for at vise mere

  Hård brexit
Blød brexit
Norge
2116
802
Mineraler
1879
719
Uædle metaller
52
19
Kemikalier
43
14
Maskineri
29 11
Transportudstyr 19 7
Sverige
805 447
Transportudstyr 165 77
Mineraler 123 73
Maskineri 92 57
Papir, pap
90 56
Træ, kork etc.
79 47
Danmark 739 408
Uædle metaller
232 141
Maskineri 153 92
Animalske produkter
63 25
Mad, drikke, alkohol
58 25
Tekstil 46 23
Finland 327 194
Papir, pap
80 50
Mineraler 61 38
Træ, kork etc.
36 21
Maskineri 34 20
Uædle metaller
29 18

Udebliver aftalen, indføres der fra 1. januar 2021 nemlig afgifter på en række varer, som handles mellem EU og Storbritannien.

Allianz Trade vurderer, at de britiske importpriser vil stige mest for følgende kategorier (i) fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, ridepiske, fjer, kunstige blomster (+21 pct.), (ii) tekstil (+21 pct.), (iii) animalske produkter og levende dyr (+20 pct.) og (iv) mad og drikke (+20 pct.).

De økonomiske beregninger foretaget af Allianz Trade viser, at Tyskland kan miste op mod 8,2 mia. euro i eksport til Storbritannien. Holland vil se et fald i eksport på 4,8 mia. euro, mens Frankrig kan forvente et tab på 3,6 mia. euro.

Storbritannien kan ifølge analysen stå til en tilbagegang i BNP på 5 pct., et fald i eksport på 15 pct. og en inflation på 5 pct. i en periode på i hvert fald seks måneder.

Allianz Trade forventer fortsat aftale inden deadline

Selvom sandsynligheden for en hård brexit altså er steget, forventer Allianz Trade stadig, at parterne når til enighed om en aftale i november.

Også hos EU mener man, at det stadig er muligt at få en aftale i hus inden årets udgang. Det understregede EU-præsident Charles Michel ved en tale i Europa-Parlamentet i oktober: "Der er virkelig ikke megen tid nu, og vi er parate til at forhandle konstant - 24/7 - om alle områder og de juridiske tekster," sagde han.

Allianz Trade vurderer, at en frihandelsaftale forhandlet på plads i november 2020 mellem EU og Storbritannien vil være implementeret midt i 2021.

I dette bløde brexit-scenarie vil EU-eksporten stå med et tab på 18 mia. euro. På samme tid forventes det, at importpriserne i Storbritannien i gennemsnit vil stige med 6 pct. blandt andet forårsaget af et fald i værdien af den britiske valuta.

Under en blød brexit vil de britiske importpriser på produkter fra planteriget stige 8 pct. efterfulgt af papir og pap (+7 pct.), perler, ædelstene og metal og mønter (+7 pct.), mineraler (+7 pct.) og træ, kork, stråartikler og kurve (+7 pct.). Stigningen i importpriser vil øge inflationen til over 2 pct. i andet halvår af 2021.

Endelig skal det nævnes, at hvis en aftale ikke er indgået mellem Storbritannien og EU inden midt i november, vil der ikke være tid til at ratificere frihandelsaftalen før årets udgang. Derfor kan Allianz Trade ikke udelukke en teknisk forlængelse af overgangsperioden, selvom begge parter har forpligtet sig til ikke at forlænge.

En intensivering af COVID-19-krisen kan også udløse en forlængelse af overgangsperioden. I baseline-scenariet forventer Allianz Trade, at den britiske økonomi vil fortsætte med at have det svært gennem COVID-19-krisen med et fald i BNP på 3 pct. i Q4 2020 og en svag og ustabil genopretning indtil 2022, hvor en vaccine vil tillade en tilbagevenden til normalen.