Økonomisk analyse: Covid-19 trækker mørke skygger over verdensøkonomien

 

 

Erhvervsdrivende og virksomhedsejere må indstille sig på en fremtid, hvor covid-19 fortsat trækker mørke skygger over et uroligt økonomisk landskab.

Det er den centrale konklusion i en dybdegående økonomisk undersøgelse af verdensøkonomiens tilstand baseret på globale data indsamlet og analyseret af Allianz Trade.

Ana Boata, Head of Macroeconomic Research hos Allianz Trade, har stået i spidsen for analysearbejdet og kommer i det følgende ind på:

  • Tilstanden i sektorer, industrier og brancher
  • Status på forbrugertilliden
  • Udviklingen i konkurser lokalt og globalt

Den økonomiske genopretning mister fart

Selvom den økonomiske genopretning efter forårets covid-19-lockdown har været stærkere og mere positiv end forventet, vil den opadgående tendens miste kraft i Q4 2020 og Q1 2021, viser Allianz Trade’ økonomiske analyse. Den primære årsag er, at smittetallene begyndte at stige hen mod slutningen af sommeren.

"Det betyder flere restriktioner, og at virksomheder må acceptere, at man i hvert fald det næste år vil skulle drive forretning i et højrisikomarked præget af skiftende strategier og niveauer af restriktioner i takt med, at mængden af smittede stiger og falder," vurderer Ana Boata.

Med andre ord skal virksomheder altså ikke forvente en normalisering af restriktionerne, men en lang række stop and go-strategier, hvor landene åbner gradvist op for så at lukke ned igen, når smitten stiger.

Fleste sektorer i krisetilstand hele 2021

Allianz Trade forventer, at denne stop and go-tilgang vil fortsætte indtil 2022. Målet fra statslig side er at skabe en balance mellem restriktioner og at holde økonomien i live, men nogle sektorer vil lide under de forhold. Globalt vil størstedelen af sektorerne først nå før-kriseniveau efter 2021 - her er der f.eks. tale om kemikalieindustrien, fødevarebranchen og byggebranchen.
 

På den positive side er f.eks. produktionssektoren i Danmark og Sverige allerede inde i vækst-territorium på både volumen og nye ordrer, mens den i Norge stadig er på vej op. I Finland ser det mere besværligt ud, hvor produktionssektoren som helhed fortsætter den negative udvikling - en udvikling, der dog allerede var begyndt inden covid-19.

Forbrugertilliden er i krise

Overordnet er væksten i den globale økonomi udfordret. Allianz Trade vurderer, at den globale vækst i BNP falder med -4,7% i 2021, men forventer også, at Kina vil fortsætte sin vækst i BNP og dermed lede vejen mod økonomisk genopretning. USA er vurderet til først at nå før-kriseniveau ved udgangen af 2021. I Europa ser det noget anderledes ud.

"Europa vil danne bagtrop indtil 2022, selvom der sker en afvigelse, hvor den tyske og hollandske økonomi kommer sig hurtigere end i Spanien, Italien og Storbritannien," siger Ana Boata.

Verdensøkonomiens udfordringer afspejler sig også i forbrugertilliden. Forbrugerne i f.eks. de nordiske lande er bekymrede for stigende arbejdsløshed, og det viser sig i lysten til at bruge penge. Intentionerne om opsparing er derfor høje i de nordiske husholdninger - og det er helt almindeligt i en periode med høj volatilitet.
 
"Forbrugertilliden er i krise, og den vil være nøglen til den økonomiske genopretning, og det er lidt bekymrende," forklarer Ana Boata.

Den samme tendens ses hos erhvervsdrivende, hvor virksomhedernes lyst til at investere stadig er tynget af chokket fra forårets lockdown. En stor del af den likviditet, som er pumpet ud i markederne gennem statslige støtte-pakker, puttes i banken.

"Vi ser virksomheder praktisere en vent og se-tilgang. Og den er et klart tegn på manglende tillid," siger Ana Boata.

Tocifrede stigninger i konkurser

Og den manglende tillid kan sagtens begrundes, hvis man kigger nærmere på prognosen for udviklingen i konkurser.

Allianz Trade, som dagligt følger konkursmønstre globalt og lokalt, forudser en stigning på 31% i antallet af konkurser på globalt plan ved udgangen af 2021 sammenlignet med 2019-niveau.

Storbritannien kigger ind i en stigning på 36%, mens det tyske marked klarer sig lidt bedre, men stadig kan se frem til en stigning på 11% i konkurser. I USA vurderer Allianz Trade, at man vil se en stigning på 65%, mens antallet af konkurser i Kina stiger med 24%. "Vi ser forskelle mellem kontinenter, hvor USA stiger mere end Kina. I de nordiske lande ser vi tocifrede stigninger i konkurser over hele linjen," uddyber Ana Boata.

Udviklingen i konkurser i de nordiske lande (2021-stigning fra 2019-niveau):

  • Finland 29%
  • Danmark 22%
  • Norge 18%
  • Sverige 17%

Tilbage til normalen i 2022

Ser man nærmere på udviklingen i markederne, vurderer Allianz Trade, at især emerging markets vil være besværlige at operere i fremadrettet. Emerging markets, der er afhængige af eksport til Kina, vil følge Kinas udvikling, men med en mindre forsinkelse.

Andre emerging markets vil opleve en dybere recession og en langsommere økonomisk genopretning.

Takket være kortsigtede foranstaltninger vil Tyskland, USA og Kina opleve en hurtigere genopretning, mens Frankrig på baggrund af indførelsen af mere strukturelle reformer skal bruge længere tid på at se en positiv effekt på væksten.

I de nordiske lande er der stadig masser af redskaber i den finansielle værktøjskasse.

"De nordiske lande har set en lavere recession, men på baggrund af den stigende usikkerhed og annoncerede støtte er der stadig plads til at gøre mere - især på den pengeøkonomiske side," siger Ana Boata.

Men en tilbagevenden til normalen har stadig lange udsigter. Allianz Trade vurderer, at vaccine-kampagner vil være gennemført i midten af 2022. WHO vurderer, at fuld distribution af en vaccine i global skala vil være gennemført ved udgangen af 2022.

I 2022 forudses det, at restriktionerne falder til et minimum, og mindst 80% af det globale BNP vil være tilbage på før-kriseniveau.