Trin for trin: Sådan vender markedet tilbage til “Business as Usual” efter COVID-19  

Kontorerne rundt omkring i landet og store dele af verden er så småt ved at blive fyldt op med medarbejdere igen, efter COVID-19 lagde arbejdspladserne øde. Der er udsigt til myldretid og køer på motorvejene flere steder, og restauranterne er for de flestes vedkommende genåbnet. Skridt for skridt åbner samfundet op, og vi bevæger os i retning af noget, der minder om normale arbejdsgange, alt imens vi håber på at kunne undgå en anden bølge af smitte.

Alt peger dog på, at der er lang vej igen, før alt bliver, som det var, og før aktivitetsniveauet igen ligner det fra før nedlukningen i marts. Det viser en analyse af data fra en række forskellige markeder og brancher, som vi præsenterer i et whitepaper med titlen “Reopening the World: Beware of False Starts”. Du kan downloade det her.

Ana Boata, der er Head of Macroeconomic Research hos Allianz Trade har identificeret fire stadier i den igangværende krise – stadier, som kan hjælpe med at give et overblik over denne særdeles usædvanlige situation.
 

Første stadie: National nedlukning

”I det første stadie implementerede de fleste regeringer en generel nedlukning af samfundene for at “knække kurven” og derved begrænse smittespredningen,” forklarer Ana Boata.

Nedlukningen satte store dele af markedet på pause og sænkede det overordnede aktivitetsniveau drastisk.

Det skabte et chok i markedet, og det var begyndelsen på krisen. Det er i bund og grund effekten af nedlukningen, som markedet skal komme sig over, men der er flere benspænd undervejs, der bliver uddybet i de næste afsnit. Derfor er der længere til normale tilstande, end man måske kunne tro.

Samtidig er det her i første stadie, at de finansielle hjælpepakker blev vedtaget i et forsøg på at holde hånden under erhvervslivet og dermed arbejdsmarkedet.

Andet stadie: Forsigtig genåbning

Lidt efter lidt åbner samfundet igen, og mens flere vender tilbage til arbejdet og dagligdagen, begynder forbruget så småt at stige, og samfundets hjul begynder at dreje på ny. Hjulet drejer langsomt, men det drejer i det mindste.

De fleste regeringer har implementeret strategier omkring øget testning og isolering af nye tilfælde samt målrettet karantæne for kontinuerligt at bekæmpe smittespredningen af COVID-19. Mange lande er også i gang med at identificere muligheder for at øge forbruget.

Der er imidlertid stadig store begrænsninger ved grænserne, og det største problem lige nu er, ifølge Ana Boata, at der ikke eksisterer en fælles strategi for genåbningen på tværs af landegrænserne.

”Lige nu er det op til de enkelte lande at lægge en strategi for at åbne grænserne, og så længe åbningen ikke er koordineret internationalt, vil genopretningen af markedet tage meget længere tid,” vurderer hun.

De forskellige lokale strategier gør nemlig international handel mere besværligt og forstyrrer transportsektoren. Dette forsinker processen frem mod normale tilstande.

Tredje stadie: Tilbage på sporet

Hvis alt går, som det skal, i de næste måneder, kan virksomheder se frem til, at grænserne løbende åbnes mere og mere, samtidig med at forbuddet mod større forsamlinger løftes. Sidstnævnte er dog først et realistisk scenarie engang efter sommeren 2020, og formentlig vil tredje stadie først rigtig træde i kraft i løbet af efteråret.

I takt med en øget genåbning og mere åbne grænser øges også risikoen for en ny bølge af smitte. Vi forventer, at en ny bølge er mest sandsynlig engang i efteråret, men risikoen ligger der allerede nu. En ny bølge vil true markedet på ny, men reaktionen vil højest sandsynligt ikke være den samme som i foråret, vurderer Ana Boata.

”Vi mener, at regeringerne har lært af den første bølge, og hvis en anden bølge rammer, vil der komme målrettet nedlukning, men ingen generel nedlukning. Ikke mindst, fordi samfundet ikke har råd til det,” siger hun med henvisning til de store økonomiske hjælpepakker, der skulle modvirke fyringer og konkurser under forårets nedlukning.

Beredskabet er generelt blevet øget, udstyret er på plads, og strategierne til at modvirke smittespredningen ligger klar. Vurderingen er derfor, at effekten på markederne også bliver moderat sammenlignet med forårets store chokreaktion.

Fjerde stadie: Vaccine muliggør “Business as Usual”

Åbne grænser, ingen nedlukning og ingen finansielle hjælpepakker – det er målet, men det kan først lade sig gøre den dag, hvor COVID-19 er helt forsvundet, eller en vaccine er fundet. Med de informationer, som vi har til rådighed, og den tidsramme, der er blevet stillet i udsigt, forventer vi ikke, at det er muligt at rulle en vaccine ud på verdensplan før midt i 2021.

”Det betyder, at der vil være begrænsninger indtil da, og de forskellige sektorer vil derfor heller ikke kunne arbejde på fuld kapacitet før midten af 2021,” forklarer Ana Boata.

Derefter vil det tage nogle måneder at komme helt op i omdrejninger, og Ana Boata forventer, at aktivitetsniveauet på markedet først vil nå niveauet fra før krisen ved udgangen af 2021.

Ét skridt ad gangen...

... er bedre end to skridt frem og ét tilbage. Der er lang vej igen, før alt igen er normalt, men over det næste år kan vi komme tæt på, hvis:

  1. genåbningen fortsætter
  2. restriktioner, som bliver løftet, ikke genindføres
  3. grænserne åbnes mere og mere
  4. finansielle støtteordninger ikke fjernes for hurtigt eller for tidligt
  5. niveauet af åbenhed koordineres på tværs af grænserne
  6. vi bliver ved med at håndtere og kontrollere smittespredningen – ikke bare herhjemme eller i Europa, men globalt.