5 måder at gribe vækstmulighederne på og opnå vækst efter pandemien

Oktober, 2021

Efter den store genåbning af økonomien aftog vækstfremgangen hen over sommeren som følge af spredningen af den mere smitsomme Delta-variant. Men med større vaccinationsdækning lempes restriktionerne, og vi forventer derfor, at den globale vækst fortsat vil være stærk i 2022, selv om genopretningen vil foregå i et ujævnt tempo. I takt med at virksomhederne optimerer deres forsyningskæder og forbereder sig på at gribe nye forretningsmuligheder, er det vigtigt at påpege, at pandemien har ændret mange af de traditionelle måder at drive forretning på for altid. Her fremhæver vi 5 metoder, som virksomhederne anvender til at tilpasse deres forretningsmodeller, så de opnår vækst efter pandemien.


1. Hvorfor et skift til kortere, bredere forsyningskæder giver mening

I mere end et årti har virksomheder udviklet lange og utroligt trimmede forsyningskæder for at opnå vækst. Handelskrigen mellem USA og Kina og en lang række lokale kriser forinden har i kombination med pandemien afsløret svagheder ved de lange værdikæder, hvilket tvinger virksomhederne til at tænke anderledes. Dette udfordrende handelsmiljø har potentiale til at udløse forsinket levering fra leverandører eller misligholdelse af betalinger, hvilket yderligere truer likviditeten.

Handlingspunkt: Virksomheder, som har mulighed for at afkorte og diversificere samt tilføre ekstra kapacitet til deres forsyningskæder på kort sigt, opnår en unik fordel sammenlignet med deres mindre agile konkurrenter. Du kan starte med at evaluere dine leverandører og foretage en grundig analyse af kreditrisikoen.

2. Det er tid til at indføre principper for e-handel… hvis du ikke allerede har gjort det

 Øget indførelse af e-handel er én af de megatrends, som pandemien har åbnet op for. Som følge af nedlukkede virksomhedslokaler har leverandører af varer og tjenesteydelser set sig tvunget til at udvide deres digitale salgskanaler. Muligheden for at købe varer og tjenesteydelser online har også givet virksomhederne store fordele, hvilket har sat dem i stand til at diversificere deres forsyningskæder hurtigt såvel som at digitalisere mange af de administrative processer, som indkøb medfører.

E-handel kræver dog markante ændringer af forretningsmodellerne, som omfatter alt lige fra et bredere produktudvalg og konkurrencedygtige opfyldelsesmetoder til en rentabel udbyttestrategi og store investeringer i teknologi.

Handlingspunkt:
For at kunne konkurrere på dette marked skal leverandører af varer og tjenesteydelser have en tilstrækkelig grad af likviditet og cashflow i virksomheden til at kunne investere i værktøjer til e-handel, ligesom de skal være i stand til at modstå hård priskonkurrence, da det er nemmere for forbrugerne at sammenligne priser online. For at opnå dette er det tilrådeligt for virksomhederne at sikre inddrivelse af tilgodehavender og afbøde risikoen for misligholdelse af betalinger ved hjælp af kreditforsikring. Uden disse tiltag vil virksomheder, særligt SME-leverandører af varer og tjenesteydelser, med stor sandsynlighed være alvorligt udfordret.

3. Forbered virksomheden på fjernelse af statsstøtte

Pandemien har medført en drastisk ændring i den måde, som regeringer reagerer på i forhold til globale kriser. Takket være ekstra likviditet fra de enkelte lande, mindre restriktive insolvensregler samt goodwill virksomhederne imellem har antallet af virksomhedskonkurser ligget på et lavere niveau end før pandemien. Disse indgreb har hjulpet med til at forebygge et afgrundsscenarie, men det har også medført en konstant udfordring om den mest optimale måde at fjerne statsstøtte på uden at fremkalde skadelige tilbagetrækningssymptomer, og nu ser virksomhederne ind i en periode, hvor antallet af konkurser vil normalisere sig.

Handlingspunkt: Kreditforsikring indeholder meget mere end skadesløsholdelse af virksomheder mod uerholdelige fordringer. Førende forsikringsselskaber er også eksperter inden for inddrivelse af gæld, og de kan forbedre din likviditet yderligere ved at vurdere dine potentielle kundeemners og kunders kreditværdighed, ligesom de kan tilbyde adgang til omfattende viden om det konstant skiftende risikomiljø.

4. Skab forretningsmodellen for hjemmearbejde

Pandemien har fremskyndet en global stigning i hjemmearbejde i vidensbaserede organisationer. Skiftet fra at arbejde på kontoret til ‘at arbejde fra et hvilket som helst sted’ giver væsentlige fordele, herunder muligheden for at reducere eller fjerne omkostninger ved fast ejendom, udnytte en større global talentmasse, strømline immigrationsproblemer og optimere produktivitetsgevinster samtidig med, at medarbejderne drager fordel af mindre transporttid og geografisk fleksibilitet.

Ulemperne omfatter spørgsmål om, hvordan man kommunikerer på tværs af tidszoner, deler viden, som ikke er kodificeret endnu, beskytter data, opretholder regler for overholdelse af krav, samarbejder virtuelt og forebygger faglig isolation.

Mange organisationer eksperimenterede allerede med hjemmearbejde inden pandemien, men krisen har fremskyndet deres planer om at tilpasse nye arbejdsmåder i forhold til hele eller en del af deres arbejdsstyrke.

Handlingspunkt: Det er tid til at øge din netværkssikkerhed. Man skal sørge for at sikre sig et fuldt realtidsoverblik over dem, der anvender it-systemerne i virksomheden, ligesom man skal sikre, at medarbejderne kun kan tilgå data og systemer, der er nødvendige for deres arbejde, og der skal være øjeblikkelig fokus på alle usædvanlige former for aktivitet.

5. Udnyt potentialet i data om forsyningskæder

Data om forsyningskæder i realtid giver organisationer mulighed for at opdage problemer, før de udvikler sig, men det sætter også virksomheder i stand til at identificere risici med tilknytning til betaling og handelsrelationer, så de kan sikre likviditeten og levering af varerne.

Pandemien har klart vist, at gennemsigtighed i realtid på tværs af forsyningskæderne er afgørende i usikre perioder, hvor efterspørgslen svinger meget.

Handlingspunkt: Vurderingerne fra Allianz Trade er baseret på data fra vores eget intelligence-netværk, som analyserer daglige ændringer i virksomhedssolvens, der udgør 92 % af det globale BNP. Kontakt os for yderligere oplysninger om udnyttelse af kommercielle netværksdata og beskyttelse af din virksomhed mod risici i tilknytning til handelsrelationer.