Hvordan undgår jeg kapitalbinding i dårlige debitorer?

Det er en enkel beregning, men den volder alligevel ofte virksomheder vanskeligheder: Forholdet mellem tilgodehavender og kapital er et nøgletal, som dine investorer, långivere og finansieringskilder – samt leverandører – vil tjekke. Nøgletallet har betydning for deres beslutning om, hvilke vilkår de vil tilbyde dig. Alt hvad du kan gøre for at forbedre dette nøgletal, giver dig mulighed for bedre vilkår og større frihed til trygt at drive din forretning.

Frigørelse af kapital ved justering af dette forhold styrker øjeblikkeligt din vækststrategi og dine øvrige planer. Du kan varetage flere ordrer, tilbyde dine kunder bedre vilkår, styrke din konkurrencemæssige position og sætte gang i virksomhedens vækst. Der er derfor god grund til at se på din virksomheds potentiale til at udnytte kapitalen mere effektivt.

At styrke salgsmarginerne og lønsomheden er én strategi, der vil forbedre nøgletallet. En styrkelse af marginerne tilfører mere likviditet til virksomheden, så længe kunderne fortsat overholder betalingsfristerne. Det kan være vanskeligt at forhøje priserne på konkurrenceprægede markeder, så det første skridt kunne være at se på salgsmatrixen: Er der mulighed for at øge salget af produkter, der har en højere margin? Eller kan der tilføres værdi ved at øge marginerne på tværs af produkter?

At reducere lagerbeholdningen er en kendt metode til justering af nøgletallet. Det kan virke attraktivt at opbygge lagrene, hvis ordreindgangen stiger, men påvirkningen på kapitalen er en risiko. Det er bedre at indføre effektive just-in-time-processer og reducere lagerbeholdningen.

Styring af kundetilgodehavender og betalingscyklusser er en anden måde at frigøre kapital på, og for nogle virksomheder er det den mest tilgængelige. Ved at stramme kreditstyringsprocesserne op, forbedrer du dine indtjeningsstrømme. Ved at reducere ubetalte tilgodehavender og inddrive fordringer hurtigere, opnår du finansielle fordele og kan måske endda frigøre tid til vigtige opgaver som at få virksomheden til at vokse. Vi har udviklet SmartView som en hjælp til virksomheder til at holde styr på disse vigtige informationer.

Du er måske alene om at styrke dit salg og reducere dine lagre. Men når det gælder håndtering af kundetilgodehavender, kan du trække på vores mangeårige erfaring, effektive informationer og en lang række løsninger, der hjælper dig i udviklingen af din virksomhed.

Styrk salgsmarginerne og lønsomheden