Juriidiline teave

Euler Hermes Eesti

​Registrinr: 21320706

AUTORIÕIGUS 
Euler Hermes 2013. Kõik õigused kaitstud.


VEEBILEHE AUTORLUSTEAVE
Veebilehe toimetaja: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Veebilehe algne kujundus: Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0 
Veebilehe host: Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS -LA DEFENSE CEDEX

Veebilehe fotod:
Avaleht:  Euler Hermesi töötajad, foto autor: kõik õigused kaitstud.
Muud pildid: üldkasutatavad kasutustasuta pildid 

Antud veebileht ja selle sisu, kaasa arvatud kogu teave ja kõik illustratsioonid, on kaitstud Prantsusmaa intellektuaalomandiseaduse alusel. Euler Hermesi ja tema tütarettevõtjate registreeritud kaubanimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad vastavatele ettevõtjatele ning neid ei ole lubatud kasutada ilma eelneva kirjaliku loata. Veebilehe sisu on lubatud ilma veebilehe toimetaja eelneva kirjaliku loata kopeerida, paljundada ja levitada üksnes isikliku kasutamise eesmärgil. Mis tahes kopeerimise, paljundamise või levitamise korral tuleb selgelt osutada autori nimele ja allikale.

VASTUTUS
Euler Hermes või tema tütarettevõtjad ei vastuta ühelgi juhul mis tahes kaudse kahju, näiteks rahalise või kaubandusliku kahju, saamata jäänud tulu, tegevuse katkemise, ebapiisava tulu, kahjumi või veebilehe kasutaja vastu esitatud kolmanda isiku hagi eest, mis tuleneb selle veebilehe kasutamisest või sellel avaldatud teabest.

LIN​GID
Enne sellele veebilehele või sellelt välja suunavate mis tahes hüperlinkide loomist tuleb sõlmida kirjalik leping veebilehe toimetajaga.​

VIIRUSED
Teie kohustus on rakendada sobivaid meetmeid oma andmete ja/või tarkvara ja/või riistvara kaitsmiseks viiruste eest.

REGISTREERITUD VEEBISAIT
Oleme registreerinud oma veebilehe Prantsusmaa andmekaitseasutuses CNIL.