Garantii annab vastaspoolele rahalise hüvitise, kui teie ettevõte ei suuda täita oma lepingulisi kohustusi. Garantii võib katta töö teostamise, masina kättetoimetamise või olla ettemakse või makse tagatiseks. Rahvusvahelise kindlustusettevõttena tunnustatakse meid võrdselt pankadega, kuid samas oleme teie vajaduste katmisel paindlikumad.
Tagatis pakkumismenetluses osalemise või pakkumuse esitamiseks eelkvalifitseerumise jaoks.
Tagab teie kliendile ettemakse tagasi maksmise, kui teie tarnet ei toimu või see on defektne.
Lepingulise kohustuse täitmine.
Kindlustab riigile tollimaksude ja maksude maksmise
Standard & Poor’si AA krediidireiting annab teile kindluse, et meiega sõlmitud tagatisleping vastab võlausaldajate nõudmistele.
Meiega tagatislepingu sõlmimine võimaldab teil saada pangast käibekapitalilaenu ja/või vähendada kauplemisel kasutatavate makseinstrumentide puhul materiaalse tagatise nõuet.
Meiega tagatislepingu sõlmimine võimaldab teil suurendada oma kasvupotentsiaali ja jõuda uute klientideni. Teile piisab vaid meie kohalikku kontorisse pöördumisest, et kasutada ära meie globaalseid teadmisi ja sõlmida teile vajalikke rahvusvahelisi tagatislepinguid.