Deși vă gândiți probabil la monitorizarea financiară ca la o corvoadă, ea este de fapt un instrument util, care vă poate ajuta să vă atingeți obiectivele și să vă dezvoltați afacerea. Iată o scurtă listă de indicatorii KPI, pe care îi puteți utiliza și care vă vor ajuta să atingeți diverse obiective.


Planul de afaceri stabilește obiectivele viitoare ale companiei dumneavoastră și strategiile pe care intenționați să le aplicați pentru a le atinge. Există mai mulți indicatori cheie de performanță pe care îi puteți utiliza pentru  ca  dumneavoastră și echipa dumneavoastră să luați decizii inteligente de afaceri cu privire la direcția în care mergeți. Dar nu uitați: un KPI nu este un obiectiv în sine; este doar reper pe drumul către obiectivul urmărit. Cu alte cuvinte, KPI-urile vă pot avertiza dacă apar probleme sau vă pot asigura că sunteți pe calea cea bună.

Iată un set de KPI financiari de bază:

 1. EBITDA (Câștig înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare
 2. Este o măsură a rentabilității și a performanței financiare generale a companiei dumneavoastră. Insă, EBITDA poate fi înșelătoare, deoarece nu include costurile cu investițiile de capital, cum ar fi imobilizările corporale.
 3. EBITDA = venit net + dobândă + impozite + depreciere + amortizare
 4. Marja de profit brut
 5. Este suma veniturilor care rămân după deducerea costului vânzărilor. Se calculează luând în considerare vânzările nete totale minus costul bunurilor vândute și împărțind diferența la vânzările nete:
 6. Marja de profit brut = (vânzări nete - costul mărfurilor vândute) / vânzări nete
 7. Marja de profit net
 8. Aceasta arată ce procent din vânzările dumneavoastră reprezintă profitul real. Se calculează scăzând cheltuielile comerciale (costul bunurilor vândute, dobânzile la datorii, impozitele, cheltuielile de exploatare și alte cheltuieli) din venitul total și împărțind rezultatului la venitul total (și înmulțind cu 100, pentru a obține un procent):
 9. Marja profitului net = (Venituri - Costul mărfurilor vândute - Cheltuieli de exploatare - Dobânzi - Impozite) / Venituri x 100
 10. Marjele „bune” variază considerabil în funcție de industrie, dar, în general, o marjă de profit net de 10% este considerată o marjă medie, o marjă de 20%, o marjă bună, iar o marjă de 5% este considerată o marjă mică.
 11. Fondul de rulment
 12. Este cantitatea netă de active lichide disponibile pentru finanțarea operațiunilor zilnice ale companiei dumneavoastră,  după achitarea datoriilor pe termen scurt. Fondul de rulment (capitalul circulant) se calculează prin împărțirea activelor circulante (resursele pe care le deține compania dumneavoastră, care pot fi consumate sau convertite în numerar în termen de un an) la pasivele curente (suma de bani pe care o datorează compania dumneavoastră și care trebuie plătită în termen de un an):
 13. Fond de rulment = Active circulante - Datorii pe termen scurt
 14. Un raport de peste 1 înseamnă că activele circulante depășesc pasivele. În general, cu cât raportul este  mai mare, cu atât este mai bine.
 15. Coeficient de îndatorare
 16. Arată cât din datoria dumneavoastră (fonduri împrumutate) se utilizează pentru cumpărarea de active. Îndatorarea se poate referi, de asemenea,  la  cantitatea de datorie pe care o companie o folosește pentru finanțarea activelor ei. O formulă obișnuită de calcul este următoarea:
 17. Coeficient de îndatorare = Datorie netă / EBITDA
 18. Fluxul de numerar
 19. Reprezintă intrările și ieșirile de numerar ale companiei dumneavoastră, legate de activități ca operațiuni, investiții și finanțare. Calcularea fluxului de numerar este pur și simplu o chestiune de comparare a numerarului care intră cu cel care iese, pe o perioadă de timp dată. Previziunile fluxurilor de numerar sunt esențiale pentru a optimiza strategia unei companii. Formula de calcul al fluxul de numerar net este:
 20. Flux de numerar net = numerar încasat - numerar cheltuit

Să presupunem că doriți să vă extindeți afacerea, dar aveți nevoie de finanțare în acest scop.

Pentru a afla de câtă finanțare aveți nevoie, trebuie să vă verificați:

 • Coeficientul de îndatorare: cât din datorie folosiți deja pentru a cumpăra active? Cât de mult  vă mai puteți îndatora?
 • Fondul de rulment: fondul de rulment poate răspunde parțial  la întrebările legate de  datorie, deoarece vă arată câți bani mai aveți după ce ați achitat costurile de derulare a activității.

Există și alte riscuri, riscuri nefinanciare, aferente industriei în care activați. De exemplu, ar putea fi întrerupt lanțul dvs. de aprovizionare? Sunteți presați de acte normative aflate în curs de adoptare? Aici intervine asigurarea de credit comercial, pentru a vă proteja investița pe care o luați în calcul.

Indiferent cât de strălucit credeți că este proiectul dumneavoastră, cel care se gândește să vă împrumute banii va dori să vă analizeze planul de afaceri și cifrele concrete- în special marja de profit net, fondul de rulment și fluxul de numerar.

Băncile devin din ce în ce mai puțin dispuse să împrumute bani IMM-urilor, deoarece recentele modificări legislative au dus la creșterea costurilor de finanțare, așa că va trebui să fiți convingători cu proiecțiile viitoare. De exemplu, dacă planul dumneavoastră implică o investiție mare în digitalizarea companiei dumneavoastră, fiți pregătiți să demonstrați cum anume vă veți amortiza costurile prin creșterea productivității, făcând posibilă atragerea de noi clienți și câștigarea de cotă de piață.

Utilizați KPI-uri în mod regulat, pentru a vă menține controlul asupra performanței dumneavoastră financiare. Iată, de exemplu, ce anume să analizați și cu ce frecvență:

 • Zilnic: gestionarea fluxului de numerar și a cheltuielilor. Amintiți-vă: numerarul este rege.
 • Lunar:  evaluarea performanței și ajustarea obiectivelor pentru viitorul imediat.
 • Trimestrial: evaluarea performanței sezoniere și compararea acesteia cu aceeași perioadă a anului precedent
 • Semi-anual:  urmărirea și ajustarea performanței pe termen lung și ajustarea KPI-urilor, dacă este necesar.
 • Anual: înțelegerea schimbărilor survenite față de momentul când ați stabilit obiectivele anuale și a cauzei schimbărilor.

Nu uitați, obiectivele dumneavoastră se vor modifica pe măsură ce afacerea dumneavoastră crește.

Prin urmare, cunoștințele dumneavoastră în domeniul financiar și în domeniul riscului ar trebui să sporească și ele, astfel încât să fiți gata să profitați de oportunitățile viitoare.

Pentru mai multe sfaturi și informații cu privire la monitorizarea financiară a afacerii, descărcați cartea noastră electronică: Aprofundați-vă cunoștințele de analiză a performanței financiare.