Este esențial să țineți cont de performanțele financiare ale companiei dvs., și nu doar ca măsură de urgență în perioadele economice dificile. Monitorizarea dinamică stimulează agilitatea și încrederea, permițându-vă să vă mișcați rapid, ca să profitați de noi oportunități, sau să vă repliați când apar dificultăți la orizont.

Urmărirea indicatorilor cheie de performanță financiari (KPI) vă va permite să anticipați creșterea viitoare a afacerii dvs. și să vă direcționați relațiile cu partenerii, băncile, investitorii, furnizorii și clienții. Iată care sunt cei cinci KPI pe care ar trebui să îi urmăriți constant.

NFR măsoară resursele financiare necesare pentru a acoperi decalajul dintre plățile efectuate și plățile încasate și arată cantitatea de resurse financiare de care are nevoie compania pentru a-și asigura ciclul de producție și rambursarea atât a datoriilor, cât și cheltuielile operaționale viitoare.

Ca indicator cheie, NFR reflectă evaluarea în timp real a situației numerarului companiei, indicând în ce măsură puteți face față (sau nu) unui eveniment neprevăzut, cum ar fi plata cu întârziere sau neplata.

Necesarul net de fond de rulment = stocuri + creanțe - conturi furnizori

Sfat: un NFR negativ (mai mic de 1) semnalează că fondurile cheltuite cu derularea operațiunilor companiei depășesc încasările din activități comerciale. În schimb, un NFR pozitiv (între 1,5 și 2) este un semn că întreprinderea nu trebuie să  consume din resursele sale pe termen lung ca să își satisfacă nevoile pe termen scurt. Aflați mai multe citind articolul nostru dedicat special necesarului de fond de rulment.

Este proporția din activele finanțate din datorie ale unei companii. Această rată măsoară gradul de îndatorare al companiei.

Este esențial să țineți sub observație nivelul datoriei companiei dvs. Înarmat cu această informație, puteți privi liniștit viitorul și puteți lua decizii pe deplin informate. De exemplu, dacă cumpărarea unui anumit utilaj este esențială pentru dezvoltarea afacerii, puteți alege să finanțați achiziția prin contractarea unui nou împrumut sau prin atragerea de noi investitori în capitalul firmei.

Aceste două strategii foarte diferite între ele vor avea, fiecare în parte, un impact specific asupra afacerii dvs., ceea ce înseamnă că trebuie să vă fundamentați deciziile pe indicatori cantitativi. Calculul ratei datoriei vă furnizează, de asemenea, informații despre fluxul de numerar și independența financiară ale companiei dvs..

Rata datoriei = total datorii / total active

Sfat: Rata datoriei, exprimată în procente, este raportul între totalul datoriei și totalul activelor. O rată a datoriei mai mare de 100% semnalează faptul că o companie are mai multe datorii decât active, în timp ce o rată a datoriei mai mică de 100% indică faptul că o companie are mai multe active decât datorii.

Pragul de rentabilitate este un indicator de o importanță fundamentală, care vă arată pragul peste care veți începe să câștigați bani.

Cu toate că pragul de rentabilitate se stabilește întotdeauna la momentul demarării unei afaceri, uneori el este ignorat pe parcurs, odată ce firma începe să funcționeaze. Cu toate acestea, acest KPI trebuie verificat în mod regulat, deoarece el se modifică constant, în funcție de diferiți factori, mergând de la creșterea costurilor la furnizori, până la o factură salarială mai mare.

Pragul de rentabilitate = costuri fixe / marja de profit brut

Sfat: pragul de rentabilitate este atins atunci când veniturile sunt egale cu totalul costurilor. Pe baza acestui indicator, vă puteți ajusta costurile de producție și astfel să realizați mai rapid un profit.

„Fluxul de numerar” se referă la intrările și ieșirile de numerar ale unei întreprinderi, generate, de exemplu, de operațiuni, investiții și finanțare. Fluxul de numerar liber reflectă numerarul de care dispuneți sau rezerva de fonduri disponibile pentru a fi utilizate.

Prognoza fluxului de numerar se bazează pe estimările acestor mișcări ale numerarului în viitor. Actualizându-vă prognoza în mod regulat, de exemplu săptămânal sau chiar zilnic, evaluarea cheltuielilor și veniturilor dvs. viitoare va fi în strânsă consonanță cu situația reală a afacerii dvs.

Fluxul de numerar disponibil = venitul net + depreciere/amortizare - modificare fond de rulment - cheltuieli de capital

Sfat: o prognoză a fluxului de numerar evoluează întotdeauna și, prin urmare, ar trebui revizuită în mod regulat, de preferință cel puțin săptămânal.

Reprezintă procentul din vânzări transformat în profit. Există mai multe tipuri de marjă de profit. Principalele marje de profit sunt:

  • Marja de profit brut: diferența dintre veniturile din vânzările de produse și costul mărfurilor vândute (COGS).
  • Marja de profit operațional: procentul de profit realizat de o companie din totalul veniturilor sale și după plata costurilor variabile,  dar înainte de plata impozitelor sau a dobânzilor.
  • Marja de profit net: procentul de profit realizat de o companie din veniturile sale totale și după plata costurilor variabile și a impozitelor sau dobânzilor.

Puteți utiliza acești KPI pentru a estima profitul generat de compania dvs. Marja este dictată de diferiți factori, cum ar fi dimensiunea companiei și volumul de mărfuri produse. În general, pe măsură ce volumul vânzărilor crește, crește și marja de profit.

Marja profitului brut = venitul total - costul mărfurilor vândute (COGS)

Marja  profitului operațional = profit operațional / venit

Marja profitului net = profit net / venit net

Sfat: la fel ca și prognoza fluxului de numerar, marja profitului se modifică întotdeauna ca răspuns la o gamă largă de factori, de la discounturi la volum, la costuri de producție. Urmărirea acestui KPI  aproximativ zilnic vă va permite să faceți ajustări rapide.

Urmărirea atentă a acestor indicatori vă permite să păstrați controlul asupra afacerii dvs. și vă asigură o bază solidă pentru toate deciziile strategice pe care trebuie să le luați.

Pentru mai multe sfaturi și informații cu privire la monitorizarea financiară a afacerii, descărcați cartea noastră electronică: Aprofundați-vă cunoștințele de analiză a performanței financiare.