O abordare pragmatică a insolvențelor globale în 2024

Analiză Allianz Trade
Așa cum era de așteptat, anul 2023 a înregistrat o revenire accelerată a numărului de insolvențe în trei din patru țări (55% din PIB-ul mondial). Datele din trimestrul patru au evidențiat o tendință de creștere la finalul anului în majoritatea țărilor, cu salturi semnificative în America (+54% și +35% în America de Nord și, respectiv, în America Latină) și în Asia (+67% în Coreea de Sud, +47% în Australia și +35% în Japonia). La nivel mondial, creșterea medie a insolvențelor s-a accelerat de la +23% în 2022 la +29% în 2023, cea mai rapidă creștere fiind înregistrată în 2009 (+33%). Această revenire a fost în mare parte așteptată, deoarece numărul insolvențelor observate în 2020 și 2022 a fost redus în mod artificial de sprijinul masiv oferit de stat firmelor, în timpul crizei Covid-19 și apoi ca urmare a undelor de șoc ale războiului din Ucraina.
Figura 1: Indicii de insolvență la nivel mondial și regional, nivel anual, baza 100
Evoluția inflației totale și de bază
Sursa: Allianz Research
Comparativ cu nivelul din perioada 2016-2019, între 2020 și 2022, măsurile de sprijin au scutit echivalentul a trei sferturi din insolvențele din țări precum SUA, Germania, Austria, Norvegia, Portugalia și Noua Zeelandă și echivalentul a un an din insolvențele raportate de obicei în Australia, Olanda, Franța, Irlanda și Italia.
Figura 2: Decalajul față de nivelul mediu 2016-2019 în ceea ce privește insolvențele întreprinderilor în %, în funcție de an și de numărul de economii avansate din Europa, America și Asia
Evoluția inflației totale și de bază
Sursa: Allianz Research

Europa de Vest a rămas un contributor-cheie la creșterea globală, în ciuda unei reveniri mai lente (+15). America de Nord a impulsionat, de asemenea, revenirea globală, SUA înregistrând o creștere majoră (+47%), în timp ce China a compensat creșterea numărului de insolvențe observată în majoritatea celorlalte țări asiatice (Japonia, Coreea de Sud, Australia, Hong Kong, Noua Zeelandă). Excepții sunt companiile care se regăsesc în special pe piețele emergente, inclusiv în Brazilia, Rusia, China, Africa de Sud și Turcia, precum și câteva țări din Europa Centrală (Bulgaria, Cehia și Letonia) și Asia (Singapore, Taiwan). Analiștii Allianz Trade se așteaptă ca India să facă parte din această listă, deși cifrele pentru 2023 nu sunt încă disponibile. În aceste țări, scăderea numărului anual de insolvențe a variat de la -7% în Singapore, la -41% în Turcia.

Privind în perspectivă, înainte de o stabilizare a insolvențelor preconizată pentru 2025, analiștii se așteaptă la o nouă accelerare a acestora la nivel mondial în 2024, cu o creștere de 9% de la un an la altul. Patru din cinci țări vor înregistra anul acesta o creștere cu +12% față de anul precedent, cele mai multe fiind în SUA (+28%), Spania (+28%) și Olanda (+31%). Cu toate acestea, în 2025, analiștii preconizează o stabilizare a indicelui global de insolvență, majoritatea țărilor înregistrând o inversare a tendinței.

Înainte de o posibilă redresarea globală care se întrevede pentru 2025, firmele trebuie să gestioneze decelerarea cererii. SUA, zona euro și piețele emergente, inclusiv China, se vor confrunta cu o creștere lentă a PIB-ului, ceea ce va spori presiunea asupra profitabilității într-un moment în care costurile sunt încă ridicate din cauza prețurilor la energie, a creșterii salariilor și a presiunilor persistente asupra lanțului de aprovizionare (de exemplu, Marea Roșie, canalul Panama). În plus, după o serie de șocuri, calendarul electoral din 2024 va spori incertitudinea economică, deoarece țările care reprezintă 60% din PIB-ul global se vor îndreapta curând spre urne. Acest context va adăuga un nivel de complexitate și de risc operațiunilor, îngreunând elaborarea de către firme a unor previziuni și planuri de afaceri precise. Astfel, este de așteptat să existe o volatilitate în ceea ce privește costurile pentru materiile prime, ceea ce va îngreuna gestionarea eficientă a lanțurilor de aprovizionare și a proceselor de bugetare.

Figura 3: Nivelul PIB-ului comparat cu insolvențele în raport cu prognozele PIB-ului pentru perioada 2023-2025 în Statele Unite și în anumite țări europene
Evoluția inflației totale și de bază

(*) Pragul PIB-ului: Momentul de creștere al PIB-ului necesar pentru a stabiliza numărul de insolvențe anterior pandemiei

Sursa: Allianz Research

Analiștii Allianz Trade au identificat cinci provocări principale - care vor caracteriza 2024 ca fiind un an pragmatic pentru firme și economie, în special în Europa - precum: reducerea profitabilității, creșterea incertitudinii, condițiile de refinanțare și lichiditate reduse, creșterea numărului de insolvențe și riscuri mai mari pentru locurile de muncă.

Anul trecut, în Europa, insolvențele companiilor au depășit nivelurile anterioare pandemiei în două din cinci sectoare. 23 de țări din eșantionul Allianz Trade, au înregistrat o creștere de 66% a numărului de insolvențe în toate sectoarele (respectiv 121 din cele 184 de sectoare) în construcții, transport și depozitare, informații și comunicații. Cu toate acestea, primele două sectoare se remarcă printr-o recuperare puternică, fiind cu mult peste nivelul de dinaintea pandemiei în mai multe țări, împreună cu serviciile de cazare și alimentație publică.

Comerțul cu amănuntul în Europa de Vest, construcțiile în Asia și serviciile în SUA au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de insolvențe. În trimestrul IV 2023, numărul acestora a atins un nivel ridicat (92), ușor peste media de dinaintea pandemiei (7 cazuri în comparație cu media din 2017-2019). Anul 2023 s-a încheiat cu o revenire semnificativă a numărului de insolvențe, care au ajuns la 365 de cazuri, de la 270 în 2022 (o creștere de aproximativ +35%). Cu toate acestea, în 2023, cifra de afaceri a companiilor insolvabile a rămas aproape stabilă, înregistrând 175 de miliarde EUR, o scădere cu 2% de la 179 de miliarde EUR.

Figura 4: Insolvențe majore, număr trimestrial, în funcție de mărimea cifrei de afaceri
Evoluția inflației totale și de bază
Sursa: Allianz Research
Figura 5: Indicii globali și regionali ai insolvențelor, modificarea anuală în procente
Evoluția inflației totale și de bază
Sursa: Allianz Research

Este de așteptat ca firmele să se confrunte, în continuare, cu finanțări costisitoare, și sa mențină îngrijorarea cu privire la capacitatea lor de a absorbi costurile împrumuturilor și de a atenua presiunea asupra rentabilității globale. În același timp, disponibilitatea limitată a finanțării va pune în pericol sectoarele și firmele expuse din Regatul Unit (15%), Franța (14%), Italia (9%) și Germania (7%), iar companiile nou înființate se vor confrunta cu primul lor test real de rezistență.

Accelerarea construcțiilor post-pandemice va crește numărul de insolvențe în companii în 2024. În Europa, de exemplu, cererea de înregistrare pentru noile companii s-a dovedit a fi cu +14% mai mare în 2021-2023, comparativ cu 2016-2019. Pentru firmele nou înființate, acesta va fi primul test de rezistență, în special Franța (+47%), Țările de Jos (+28%) și Belgia (+14%). În plus, printre sectoarele care trebuie urmărite în acest se numără sectorul informații/comunicare (+32%), transporturi/depozitare (+28%) și servicii imobiliare/B2B (+24%).

Alina Oana Tarlea
+40 753 052 559
AlinaOana.Tarlea@allianz-trade.com


Urmăriți-ne la adresele

www.linkedin.com/company/allianz-trade

twitter.com/AllianzTradeFR

Allianz Trade este liderul global în asigurarea creditelor comerciale și un specialist recunoscut în domeniile garanțiilor, colectărilor, creditelor comerciale structurate și riscurilor politice. Rețeaua noastră de informații proprietară analizează zilnic modificările în solvabilitatea a peste 83 de milioane de corporații. Oferim companiilor încrederea necesară pentru a realiza tranzacții prin securizarea plăților lor. Noi compensăm compania dvs. în caz de datorii neachitate, dar mai important, vă ajutăm să evitați datoriile neachitate în primul rând. Ori de câte ori furnizăm asigurare pentru credit comercial sau alte soluții financiare, prioritatea noastră este protecția predictivă. Însă, atunci când apar evenimente neașteptate, ratingul nostru de credit AA înseamnă că avem resursele, susținute de Allianz, pentru a oferi compensații pentru a vă menține afacerea. Cu sediul central în Paris, Allianz Trade este prezentă în peste 50 de țări, cu 5.700 de angajați. În 2023, cifra noastră de afaceri consolidată a fost de 3,7 miliarde de euro, iar tranzacțiile globale de afaceri asigurate au reprezentat o expunere de 1.131 miliarde de euro. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați allianz-trade.com.

Notă de  avertizare privind declarațiile anticipative

Declarațiile din acest document pot include perspective, declarații privind așteptările viitoare și alte declarații anticipative, bazate pe opiniile și ipotezele actuale ale conducerii companiei, și implică riscuri și incertitudini cunoscute și necunoscute. Este posibil ca, în realitate, rezultatele, performanțele sau evenimentele să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite în aceste declarații anticipative. Diferențele pot apărea din diverse cauze, printre care enumerăm (I) modificări ale condițiilor economice generale și ale situației concurențiale, în special în activitățile de bază și în piețele de bază ale Grupului Allianz, (II) situația piețelor financiare (în special evenimente legate de volatilitatea pieței, lichiditate și credite), (III) frecvența și gravitatea daunelor asociate evenimentelor asigurate, inclusiv catastrofe naturale, și evoluția cheltuielilor asociate pierderilor, (IV) nivelurile și tendințele mortalității și morbidității, (V) nivelurile de persistență, (VI) în special în activitatea bancară, gradul de nerambursare a creditelor, (VII) nivelurile ratei dobânzii, (VIII) ratele de schimb valutar, inclusiv cursul de schimb euro/dolar american, (IX) modificări ale legilor și reglementărilor, inclusiv ale reglementărilor fiscale, (X) impactul achizițiilor, inclusiv aspecte legate de integrare și măsuri de reorganizare și (XI) factori generali de concurență, în fiecare caz la nivel local, regional, național și/sau global. Probabilitatea ca unii dintre acești factori să apară sau să se manifeste mai pronunțat este mai mare ca urmare a eventualelor activități teroriste și a consecințelor acestora.