solutions for SME

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile nakit akışınızı ve alacaklarınızı koruyun!

Mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerin yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Bu ürün kapsamında, teminat altına alınmış alıcıların iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşen ticari alacaklar için teminat sağlanır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanır.

Mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulur. Operasyonel süreçler 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülür. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacaktır.

  • Devlet Destekli Alacak Sigortası başvurularınız için Grup şirketimiz Allianz ile görüşebilirsiniz.
  • Cironuz 20 milyonun üzerindeyse Allianz Trade satış ekibimizden aşağıdaki formu doldurarak görüşme talep edebiliriniz. Üstelik web sitemizden yaptığınız başvuruya özel 15 alıcınıza ücretsiz risk analizi de ücretsiz!

Ticari Alacak Sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için formu doldurun. 

Mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerin yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.
Devlet Destekli Alacak Sigortası sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanır.