Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Allianz Trade olarak ticari alacak sigortasında dünya lideri ve kefalet sigortasında önde gelen iş ortağıyız. Ticari istihbaratımızın gücüyle, şirketlerin ticari ve kredi risklerini bugünden öngörerek nakit akışlarını koruyor ve sürdürülebilir şekilde, güvenle ticaret yapmalarını sağlıyoruz. 

Sektörümüzün “Net Sıfır” geçişine liderlik yapmasında ve sürdürülebilirlik anlayışını kazanmasında üzerimize büyük görev düştüğünü biliyor, bu sorumluluğun farkındalığı ile eylemlerimizi sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik ve "Net Sıfır" yolculuğunda önümüze koyduğumuz hedefe doğru ilerlerken sektörümüze örnek olmamız gerektiği farkındalığı ile iyileştirmeye önce kendi operasyonlarımızdan başlıyoruz. Bu alandaki kararlarımıza, süreçlerimize ve yönetimimize ESG'yi entegre ediyoruz ve müşterilerimizin işlemlerini, iş modellerini karbon salımından arındırmalarına destek sağlıyor, sürdürülebilir sigorta çözümleri sunuyoruz. Tüm bunları hayata geçirerek hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

“Yarının daha iyi olacağına dair güven vermek” sözümüzün, sektörümüzde sürdürülebilirliği teşvik etmek adına taahhütümüzün bir parçası olduğunu düşünüyoruz.

İlk olarak, sürdürülebilirliğin şirketlerin dayanıklılıklarını geliştirdiğine inanıyoruz. Bir risk yönetim şirket olarak, müşterilerimizi, değer zincirlerini etkileyebilecek olası yeni durumlara hazırlıyor ve ESG risk faktörlerini tespit etme yeteneğimiz sayesinde güvenle büyümelerini destekliyoruz.

Son olarak, günlük iş süreçlerimize ESG'yi entegre ederek ekonominin 1.5°C yolunda, 2050'de Net Sıfır'a geçişine doğrudan katkı sağlıyoruz.

       
wind-farm
   
esg

İşimizi ve günlük operasyonlarımızı sürdürülebilirliğe tamamen entegre etmek üzere beş adımlı bir yol haritası belirledik:

  • 2030'a kadar operasyonlarımızda net sıfıra geçişi teşvik etmek, 
  • İş kararlarına ve süreçlerine ESG'yi entegre etmek ve sürdürülebilirlik yönetimlerini güçlendirmek,
  • Müşterilerimize ve aracılara hizmet etmek için Sürdürülebilir Çözümler çerçevesi oluşturmak,
  • Risk değerlendirmemize ve ticari yönetim süreçlerimize sürdürülebilirliği entegre ederek portföyümüzü karbon salımını azaltmaya yönlendirmek, yenilenebilir enerji ve düşük karbon teknolojilerinin gelişimini desteklemek,
  • Sektörümüzde sürdürülebilirlik gündemine liderlik etmek.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: SDG 8, 13 ve 17'yi önceliklendirmek

Allianz Grubu'nun BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumunu destekliyoruz.

  • Küresel pazarlardaki büyüklüğümüz ve varlığımız ile Net Sıfır ekonomisine geçişte önemli bir oyuncu olacağımızı düşünüyoruz ve BM SDG 13 - İklim Eylemine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
  • Allianz Trade olarak, değişken piyasa koşullarında şirketlere ödeme güvencesi sağlayarak riski yüksek borçlardan kaçınmalarına yardımcı oluyor, BM SDG 8 - İyi İş ve Ekonomik Büyümeye doğrudan katkıda bulunuyoruz.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk eylemlerinden yetenek aktarımlarına kadar çeşitli iş birliklerine katılarak, Allianz Trade'in ESG yaklaşımının bir temel taşı ve Allianz Grubu'nun BM SDG 17 - Hedeflere Ortaklık Stratejisinin üçüncü odak noktası oluyoruz.
esg
florence-l

Yönetim Kurulu Üyesi, Florence Lecoutre:

"İklim değişikliği ve toplumun konuya hassasiyeti; yeni dinamikleri, yeni düzenlemeleri, yeni riskleri ve yeni standartları da beraberinde getiriyor. Tüm şirketlerin de de bu zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Biz de yalnızca sigortacı olarak değil aynı zamanda  hem işveren hem de kurumsal iş dünyasının parçası olan bir vatandaş olarak farklı rollerde bu sorumluluğu üstleniyoruz.

Planımız, daha sürdürülebilir bir büyümeyi teşvik etmek ve daha sağ duyu sahibi bir iş modeli geliştirmek.

Tüm enerji ve çabalarımızı sürdürülebilirlik hedeflerimize adıyoruz ve finansal hizmetler sektöründe sürdürülebilirlik farkındalığının yayılmasına katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlarımıza, toplumumuza ve müşterilerimize karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve bunu insanlarımıza, tutkumuza ve şirketlerin güvenli bir şekilde büyümelerine olan taahhüdümüzle birleştiriyoruz."

Somut ve ölçülebilir hedeflere sahip bir yol haritası aracılığıyla sürdürülebilirliği küresel stratejimize, işimize ve günlük operasyonlarımıza entegre ediyoruz.