Danmark forventes at knække konkursbølgen i 2024

 15. marts 2024

  • I 2023 oplevede 3 ud af 4 lande en stigning i virksomhedskonkurser, hvilket resulterede i en stigning på +7% på globalt plan.
  • I 2024 forventes den tredje globale stigning i træk inden for virksomhedskonkurser (+9%), hvilket bringer 2 ud af 3 lande over niveauet før pandemien.
  • Det kan samtidig markere den sidste globale stigning, da antallet af konkurser på verdensplan forventes at stabilisere sig i 2025 (0%). Dog forventes en stabilisering med et fortsat et højt niveau.
  • Danmark går fra flere år med markante stigninger i antallet af konkurser (+30% i 2022 og +9% 2023) til at knække konkursbølgen i 2024 (-2%) som et af få europæiske lande i rapporten.

Allianz Trade har udgivet den seneste globale konkursrapport, der bl.a. præsenterer opdaterede prognoser for udviklingen i konkurser blandt aktive virksomheder i 2024 og 2025. Ifølge verdens førende kreditforsikringsselskab forventes de globale konkurser at accelerere igen i 2024 (+9%) efter to gradvise stigninger i 2022 (+1%) og 2023 (+7%), før de i 2025 vil stabilisere sig (0%) på et højt niveau.

Danmark forventes at knække kurven for antallet af konkurser i 2024 (-2%) som et af få lande i undersøgelsen. Det sker efter et år 2023, der bød på endnu en stigning i antallet af danske konkurser (+9%).

På længere sigt ser den positive tendens ud til at fortsætte med endnu et fald i antallet af konkurser i 2025 (-7%). CEO i Allianz Trade Danmark, Dirk Kotze, påpeger, at de positive nyheder skal tages med et gran salt, da antallet af konkurser fortsat vil ligge på et højt niveau:

På trods af et fald i antallet af konkurser, forventer vi, at det stadig vil være 17% højere i 2024 end i 2019. Når vi alligevel kan se lidt bedring i tallene, skyldes det et højt beskæftigelsesniveau i Danmark, faldende inflation og en forventning om en øget efterspørgsel fra de danske forbrugere, siger Dirk Kotze.  

Samtidig fremhæver han, at det ikke er nok udelukkende at kigge på de danske konkurstal for at vurdere fremtidsudsigterne:

Danmark er en meget åben økonomi, og derfor bør danske virksomheder fortsat være meget opmærksomme på potentielle risici på eksportmarkederne. I USA forventes konkurstallene fx at stige med +28% i 2024, mens de i Storbritannien og Tyskland forventes at stige med henholdsvis +10% og +13%. Det kan ikke udelukkes, at dette vil påvirke de danske virksomheder, der eksporterer til disse markeder”, siger Dirk Kotze.

Som forventet blev der i 2023 registreret en bred stigning inden for virksomhedskonkurser, og 2024 begyndte derfor med et højt antal konkurser i de fleste avancerede økonomier. Antallet af virksomhedskonkurser steg i tre ud af fire lande i 2023, hvor de fleste oplevede en tocifret stigning. Vi så markante stigninger i USA (+40% i 2023) og i Eurozonen (+14%), med Nederlandene (+52%), Frankrig (+35%) og Tyskland (+23%) i frontlinjen.

"Stigningen i globale konkurser accelererede med +6 procentpoint (pps) i 2023 i forhold til 2022, kun afdæmpet af faldet i Kina (-14%) og vækstmarkeder som Sydafrika (-13%) og Indien (-8%). Vesteuropa forblev en central bidragsyder til den globale stigning i virksomhedskonkurser på trods af en let nedbremsning (+15% i 2023, -8 pps i forhold til 2022). Nordamerika bidrog også til den globale stigning med en markant acceleration (+41%, +43 pps). En anden bekymrende faktor er stigningen i konkurser blandt store virksomheder, hvilket kan skabe yderligere risiko for manglende betaling for mindre leverandører: 2023 registrerede ét tilfælde om dagen globalt (365)." forklarer Maxime Lemerle, Lead Analyst for Insolvency Research hos Allianz Trade.

Lavere vækst, handelsudfordringer og geopolitisk usikkerhed sætter scenen for endnu en acceleration af globale virksomhedskonkurser i 2024. Allianz Trade forventer en tredje eskalering i træk i år (+9%) drevet af en vedvarende stigning i fire ud af fem lande. De største stigninger forventes i USA (+28%), Spanien (+28%) og Nederlandene (+31%).

"Den brede stigning vil bringe to ud af tre lande over antallet af virksomhedskonkurser i 2024. Det medfører en stor mængde økonomisk modvind og udfordringer. Disse vil nu teste modstandsdygtigheden hos virksomheder, der er blevet de mest skrøbelige de seneste 3 år. Vi forventer, at det vil føre til, at konkurstallet stabiliserer sig på et højt niveau i 2025: +12% over niveauet fra 2019 i USA, +8% i Frankrig og +6% i Tyskland," udtaler Aylin Somersan Coqui, CEO of Allianz Trade.

Allianz Trade forventer ikke en tsunami af virksomhedskonkurser som registreret i kølvandet på den store finanskrise, hvor globale konkurser steg voldsomt med +17% og +19% i henholdsvis 2008 og 2009. Dog vil stigningen være mærkbar i flere lande, især de avancerede økonomier i Europa, grundet specifikke virksomheder (de mest udsatte for rentabilitets- og finansieringsproblemer) og specifikke sektorer (især B2C-relaterede sektorer og byggeri).

Allianz Trade identificerer således 5 udfordringer for virksomheder i de kommende år:

  1. Et øget pres på rentabiliteten truer.
  2. Usikkerheden stiger, fra geopolitik til stigende risiko for manglende betalinger.
  3. Finansierings- og likviditetsbetingelser er stadig stramme.
  4. Nye virksomheder vil stå over for deres første reelle modstandsprøve.
  5. Nogle sektorer udgør større risici for arbejdspladser og den bredere økonomi.

Vil du se alle vores konkursprognoser og analyser? Tag et kig på vores 2024 Allianz Trade Konkursrapport!

Pressekontakt (Geelmuyden Kiese):
Caroline Kjærbye-Thygesen
+ 45 22 33 77 96
caroline.kjaerbye@gknordic.com


Følg os

linkedin.com/company/allianz-trade-danmark/

twitter.com/allianztrade

Om Allianz Trade

Vi forudsiger handels- og kreditrisiko i dag, så virksomheder kan føle sig trygge i morgen

Allianz Trade er global markedsleder inden for kreditforsikring til erhvervslivet og en anerkendt specialist inden for områderne garantiforsikring, inkasso, kreditstyring og politisk risiko. Vi analyserer dagligt ændringer i mere end 80 millioner virksomheders betalingsevne via data fra vores eget netværk af informationer. Vi giver virksomheder trygheden til at drive forretning ved at sikre deres betalinger. Vi kompenserer din virksomhed i tilfælde af betalingsproblemer hos dine kunder, men endnu vigtigere hjælper vi dig med at undgå̊ betalingsproblemer i første omgang. Når vi leverer kreditforsikring eller andre finansielle løsninger, er vores primære fokus en forudsigelig beskyttelse. Men når det uventede sker, betyder vores AA-kreditvurdering, at vi har ressourcerne, sammen med Allianz, til at yde erstatning, så du kan sikre din virksomhed. Allianz Trade har hovedkontor i Paris og er repræsenteret i 52 lande med 5.500 medarbejdere.


Cautionary note regarding forward-looking statements

The statements contained herein may include prospects, statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (I) changes of the general economic conditions and competitive situation, particularly in the Allianz Group’s core business and core markets, (II) performance of financial markets (particularly market volatility, liquidity and credit events), (III) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss expenses, (IV) mortality and morbidity levels and trends, (V) persistency levels, (VI) particularly in the banking business, the extent of credit defaults, (VII) interest rate levels, (VIII) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (IX) changes in laws and regulations, including tax regulations, (X) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (XI) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences.