Hvad er en konkurs, og hvordan undgår du, at andres konkurs rammer din virksomhed?

 

Marts 2023

Det er ikke ualmindeligt, at virksomheder går konkurs. Det er en del af erhvervslivets økosystem. Men de seneste to år er antallet af konkurser faldet med henholdsvis 6% i 2021 og 12% i 2020. Det skyldes i høj grad de hjælpepakker, som regeringer verden over har indført i forbindelse med covid-19-pandemien. Det lave antal konkurser varer dog ikke ved, og i takt med udfasningen af hjælpepakkerne, vil antallet af konkurser stige globalt.

Men hvad er en konkurs egentlig? Hvad betyder det, når en virksomhed går fallit?

Det kommer vi ind på i denne artikel, men du kan også læse, hvordan du undgår, at din virksomhed bliver ramt af dine kunders konkurser.

Men lad os begynde med at slå fast, hvad en konkurs er, og hvad det indebærer, når en virksomhed bliver insolvent.
 

Hvad er en konkurs?

Helt kort er konkurs en betegnelse for den juridiske proces, der går i gang, når en virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer. Både virksomheder og privatpersoner kan tages under konkursbehandling. Det er dog to forskellige processer. I denne tekst fokuserer vi på virksomhedskonkurser.

Hvis en virksomhed ikke kan betale sine kreditorer, kan den vælge at gå i betalingsstandsning – også kaldet rekonstruktion – en slags pause, hvor virksomheden kan få luft. Kan virksomheden ikke finde fodfæste igen, er alternativet at begære konkurs.

Hvis man ønsker at begære en virksomhed konkurs, skal det ske hos Skifteretten, som har ansvaret for konkurser. Skifteretten kan indlede konkursbehandling, hvis en virksomhed er insolvent, og hvis en kreditor indgiver en konkursbegæring hos Skifteretten.

En virksomhed kan også indgive konkursbegæring mod sig selv, hvis den vurderer, at den ikke længere kan betale sine kreditorer.
 

Hvornår er en virksomhed insolvent?

Når en virksomhed ikke længere kan leve op til sine økonomiske forpligtelser og betale kreditorer, er virksomheden insolvent. Sagt på en anden måde er en virksomhed insolvent, når dens passiver overgår dens aktiver, altså den skylder mere, end den ejer.

Virksomheden er ikke insolvent, hvis den kun i en kort periode ikke kan betale sine kreditorer. Det er også et krav, at virksomheden er insolvent, før virksomheden selv kan begære konkurs hos Skifteretten.
 

Hvad sker der, når en virksomhed går konkurs?

Når en virksomhed er begæret konkurs hos Skifteretten, bliver der udstedt et konkursdekret, og så udpeger Skifteretten en såkaldt kurator. En kurator er en person – som regel en advokat – der skal varetage kreditorernes interesser. Kuratoren skal altså stå for at afvikle virksomheden – behandle konkursboet – så kreditorerne får mest muligt ud af det.

Det er kurators opgave at sælge eller på anden måde afvikle virksomhedens aktiver f.eks. gennem tvangsauktioner. Når kurator har solgt eller afviklet alle virksomhedens aktiver, fordeles pengene – provenuet – blandt kreditorerne.

Udbetalingen af provenuet bliver udbetalt i en prioriteret rækkefølge, der typisk ser sådan her ud:

 1. Omkostninger i forbindelse med behandling af konkursboet (betaling til kurator)
 2. Omkostninger til virksomhedens afvikling (retsafgifter osv.)
 3. Krav på løn mv. til medarbejderne
 4. Leverandørers krav på afgifter (f.eks. forbrugsafgifter, alkohol og lignende)
 5. Alle øvrige kreditorer

Når virksomheden er afviklet og provenuet fordelt, afregistreres selskabet.
 

Hvordan kan man se, om en virksomhed er gået konkurs?

Hvis du gerne vil se, om en virksomhed er under konkursbehandling, kan du slå det op på hjemmesiden Virk.dk.

Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige og giver adgang til omkring 1.500 selvbetjeninger på tværs af det offentlige. Det betyder, at du kan nøjes med at gå ét sted, når du skal indberette, anmelde eller slå en virksomhed op f.eks. for at finde ud af, om den er under konkursbehandling.
 

Hvordan undgår du, at dine kunders konkurs rammer din virksomhed?

En undersøgelse fra 2019 blandt 25.000 børsnoterede selskaber i 36 lande viste, at der i gennemsnit går 65 dage, før debitorer betaler en faktura.

Hvorfor er det relevant, når vi taler om konkurser? Fordi for sent betalte fakturaer kan være et tegn på økonomiske udfordringer hos din kunde – udfordringer, der potentielt kan lede til konkurs. Og konkurser hos dine kunder kan i værste fald betyde konkurs for din virksomhed.

Så hvordan undgår du, at dine kunders konkurs rammer din virksomhed?

Foretag løbende kredittjek. 80 pct. tab på kunder stammer fra gamle kunder, du ikke får foretaget kredittjek på løbende. Du kan f.eks. få hjælp til løbende kredittjek gennem en kreditforsikring. I hvert fald skal du sørge for at være opmærksom på dine kunders kreditværdighed og bevægelser i markedet.

Det kan du gøre ved at udarbejde en intern politik, så du får en effektiv metode til at minimere risikoen for, at der opstår problemer med dine kunder, hvad end det så er generelt om samarbejdet eller betalingen.

Med en intern politik får du overblik over alle de informationer, det er vigtigt at have på dine kunder, heriblandt udførelse af kredittjek.

Herunder finder du 5 tegn på, at dine kunder er i vanskeligheder - de kan måske hjælpe dig.

Guide: 5 tegn på, at dine kunder er i vanskeligheder
 

 1. For sen betaling
  Kunden forsøger at ændre betalingsbetingelser eller opfylder ikke sin betalingsaftale. Det er sandsynligt, at kundens likviditet er lav.
 2. Tvivlsomme kreditbeslutninger
  Vær på vagt, hvis din kunde ikke har styr på sin kreditstyringsproces – f.eks. indgår en stor aftale med et suspekt selskab. Det kan blive dit problem.
 3. Ny finansiering
  Kunden forsøger at opnå en ny finansiering eller skifter ofte bank. Måske vil den nuværende bank ikke længere give kredit. Vær på vagt.
 4. Øget tilsyn
  Kunden er under skærpet tilsyn hos kreditgiveren. Det kan betyde, at kunden har svært ved at betale sin gæld.
 5. Undskyldninger, undskyldninger, undskyldninger
  Kunden kommer med undskyldninger for sin manglende betaling. Det kan være tegn på betalingsvanskeligheder.