Ενδείξεις Φαινομένων «Απάτης»

 

 • Πρόσφατη ίδρυση / Πρόσφατη έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας
 • Πλαστές ή κλεμμένες ταυτότητες
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Αρνητικό ιστορικό ή ξαφνικές αλλαγές στη Διοίκηση της εταιρείας ή στους μετόχους της
 • Πρόσφατη συνεπής εξόφληση μικροποσών
 • Χρήση πλαστών εγγράφων
 • Διαφοροποίηση της εμπορικής σας δραστηριότητας σε σχέση με αυτή του πελάτη σας
 • Μεγάλος αριθμός αιτημάτων για λήψη πληροφοριών για τον πελάτη σας από γραφεία πληροφοριών ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Αντιφατικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης
 • Η δική σας εμπειρία και γνώση του επιχειρείν

Συμπεριφορές για τη Διαπίστωση «Απάτης»

 

 

 • Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η περίπτωση που νεοσύστατες εταιρείες κάνουν ξαφνικά πολλές παραγγελίες, ή αλλάζουν συχνά εμπορική δραστηριότητα ή έχουν ασαφή οργανωτική δομή ή πολύπλοκη μετοχική σύνθεση
 • Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα απάτης όταν μια εταιρία χρησιμοποιεί προσωπικές διευθύνσεις email (όπως της yahoo, gmail, hotmail, zoho κλπ) αντί επαγγελματικών διευθύνσεων ή όταν το πρόσωπο που έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας ως εκπρόσωπός της δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία
 • Προσέξετε ιδιαίτερα τα email με τα οποία σας ζητούν να προχωρήσετε σε μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς  (μπορεί να φαίνονται ίδιες διευθύνσεις με τις αυθεντικές αλλά να διαφοροποιείται ένα γράμμα ή ένας αριθμός)
 • Θα πρέπει να σας προβληματίσει το εάν οι άνθρωποι που αποφασίζουν δεν εμφανίζονται ποτέ.
 • Δεν είναι πάντα αθώα η προσπάθεια του πελάτη να δημιουργήσει την απατηλή εντύπωση ότι είναι φερέγγυος εξοφλώντας μικροσυναλλαγές
 • Προσέξτε ιδιαίτερα τις οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται πολύ καλές για να είναι αληθινές
 • Να δώσετε προσοχή ειδικά σε παραγγελίες μεγάλης αξίας προϊόντων που μεταφέρονται εύκολα ή μεταπουλούνται εύκολα
 • Να είστε επιφυλακτικοί όταν εντοπίζετε μεγάλο αριθμό αιτημάτων για λήψη πληροφοριών για τον πελάτη σας
 • Προσέξτε όταν οι διαπραγματεύσεις παρα-είναι εύκολες
 • Δώστε σημασία στο ένστικτό σας ότι “κάτι δεν πάει καλά”
Όταν εντοπίσετε κάποια ένδειξη πιθανής απάτης διακόψτε τις διαπραγματεύσεις, μην αποστείλετε προϊόντα και ενημερώστε αμέσως την ασφαλιστική σας εταιρεία.