Δήλωση περί απορρήτου

Δηλώσεις Απορρήτου

Allianz Trade είναι το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τον όμιλο Euler Hermes (που αναφέρεται κατωτέρω ως Euler Hermes).

Η Euler Hermes, μέλος του ομίλου Allianz, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των εγγυήσεων, των εισπράξεων, των δομημένων εμπορικών πιστώσεων και του πολιτικού κινδύνου. Η Euler Hermes είναι παρούσα σε περισσότερες από 50 χώρες με 5.800 υπαλλήλους.

Σε αυτό το τμήμα του ιστότοπού μας θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το πώς και ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται, γιατί συλλέγονται, με ποιον μοιράζονται και ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με αυτό.

 

Οι ειδοποιήσεις απορρήτου είναι προσαρμοσμένες στην περίπτωσή σας, είτε είστε:

- Επισκέπτης του ιστότοπου: Επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

- Συνεργάτης: Είστε, εργάζεστε ή εκπροσωπείτε μια επιχείρηση που έχει συμβατική σχέση με την Euler Hermes.

- Τρίτος: Είστε, εργάζεστε ή εκπροσωπείτε μια επιχείρηση τρίτου μέρους.

Μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις δηλώσεις απορρήτου κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα στα αριστερά αυτής της σελίδας.

 

Μπορεί να ανήκετε σε περισσότερες από μία από αυτές τις κατηγορίες, οπότε μπορείτε να μάθετε εδώ πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάθε ένα από αυτά τα διαφορετικά σενάρια.

 

Οι όροι αυτών των ειδοποιήσεων απορρήτου υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετους όρους, αποποιήσεις ή άλλους συμβατικούς όρους που έχετε συνάψει με την Euler Hermes, όπως δηλώσεις ή ειδοποιήσεις απορρήτου πελατών, καθώς και σε τυχόν ισχύοντες υποχρεωτικούς νόμους και κανονισμούς.

Εάν είστε υποψήφιος για εργασία, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική ειδοποίηση απορρήτου στην ενότητα "Καριέρα" της ιστοσελίδας μας.

 

Ως μέλος του ομίλου Allianz, η Euler Hermes δεσμεύεται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) της Allianz.  Αυτοί οι κανόνες διέπουν τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ εταιρειών του ομίλου Allianz που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και εταιρειών του ομίλου Allianz εκτός αυτού του χώρου και περιγράφουν τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις εν λόγω διαβιβάσεις, τι πρέπει να κάνετε εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να καταγγείλετε τις εν λόγω διαβιβάσεις και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της Allianz μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τοπικό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:          privacy.gr@allianz-trade.com

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:             Euler Hermes Hellas branch of Euler Hermes SA

Data Protection Professional

Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

 

Καθώς ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα δήλωση απορρήτου, παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά.

 

Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 31 Μαΐου 2022.

Eπισκέπτες της ιστοσελίδας

 

Δήλωση απορρήτου για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας

 

1. Εισαγωγή

 

1.1      Allianz Trade and Euler Hermes

Η Allianz Trade είναι το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τον όμιλο Euler Hermes (όπως αναφέρεται παρακάτω ως Euler Hermes). Η Euler Hermes, μέλος του ομίλου Allianz, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των εγγυήσεων, των εισπράξεων, των δομημένων εμπορικών πιστώσεων και ασφάλισης πολιτικού κινδύνου. Η Euler Hermes είναι παρούσα σε περισσότερες από 50 χώρες με 5.800 υπαλλήλους.

 

Όταν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, όπως για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση, έναν συνεταιρισμό ή ένα διευθυντικό στέλεχος/εκπρόσωπο εταιρείας, πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Euler Hermes σέβεται τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

1.2 Πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης απορρήτου

 

Η Euler Hermes εκτιμά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Το απόρρητό των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικό για εμάς και θέλουμε να αισθάνεστε άνετα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου εξηγεί πώς και τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, γιατί συλλέγονται, με ποιον μοιράζονται και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που λαμβάνει η Euler Hermes μέσω της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς. Δεν ισχύει για ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτους που δεν συνδέονται με την Euler Hermes και στις οποίες μπορεί να παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα. Παρακαλείστε να ελέγξετε τις δηλώσεις απορρήτου των δικτυακών τόπων τρίτων μερών, καθώς η Euler Hermes δεν είναι υπεύθυνη και δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου των δικτυακών τόπων τρίτων μερών.

 

Οι όροι της παρούσας δήλωσης απορρήτου υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετους όρους, αποποιήσεις ή άλλους συμβατικούς όρους που έχετε συνάψει με την Euler Hermes, όπως δηλώσεις ή ανακοινώσεις απορρήτου πελατών, καθώς και σε τυχόν ισχύοντες υποχρεωτικούς νόμους και κανονισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όταν είστε, εργάζεστε ή εκπροσωπείτε μια επιχείρηση που έχει σύμβαση με την Euler Hermes, ή αν είστε, εργάζεστε ή εκπροσωπείτε μια τρίτη επιχείρηση, κάντε κλικ στη σχετική καρτέλα στα αριστερά αυτής της σελίδας για να συμβουλευτείτε τη σχετική δήλωση απορρήτου.

 

Καθώς ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα δήλωση απορρήτου, παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά.

 

 

1.3      Υπεύθυνος επεξεργασίας

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται, ελέγχει και είναι υπεύθυνο για την τήρηση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έντυπα ή ηλεκτρονικά αρχεία. Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για τους ακόλουθους υπεύθυνους επεξεργασίας, όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων:

Euler Hermes branch of Euler Hermes SA

Λαοδικείας 16&Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

Euler Hermes Hellas

Διεθνείς Υπηρεσίες Εκτίμησης Χρημ/κων Κινδύνων & διεκπεραίωσης Ζημιών

Λαοδικείας 16&Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 
2.1      Όταν περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο

 

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, ο διακομιστής ιστού μας καταγράφει αυτόματα λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως: την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), τον ιστότοπο από τον οποίο μας επισκεφτήκατε, τον τύπο του λογισμικού περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες του ιστότοπου που επισκέπτεστε, καθώς και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την τεχνική διαχείριση, την έρευνα και την ανάπτυξη αυτού του δικτυακού τόπου,
 • ·για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης όσον αφορά τις επιχειρηματικές μας σχέσεις,
 • για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης,
 • για τη συμμόρφωση με τυχόν νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικές, λογιστικές και διοικητικές υποχρεώσεις)

 

Όταν για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων απαιτείται η συναίνεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, τότε θα σας ενημερώνουμε για την συγκατάθεση σας. Διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό της ικανοποίησης των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των συστημάτων μας και της διεξαγωγής έρευνας και ανάλυσης αγοράς) ή για το σκοπό της συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση.

 

Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή όπως επιτρέπεται από το νόμο, π.χ. για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα cookies ανάλυσης διαγράφονται μετά από 13 μήνες και οι προτιμήσεις cookie διαγράφονται μετά από 6 μήνες.

 

2.2      Όταν επικοινωνείτε με την εταιρία μέσω αυτού του ιστότοπου

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτού του ιστότοπου (μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας επικοινωνίας), ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων, όπως: Ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλος εργασίας, επωνυμία εταιρείας, επιχείρηση ή/και επάγγελμα ή/και τον αριθμό μετόχου (SRN).

Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα μόνο όταν επιλέγετε να μας τα παρέχετε.

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη διαχείριση πελατών, τη διαχείριση  των χρηστών του ιστότοπου και το μάρκετινγκ,
 • για τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων,
 • για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης όσον αφορά τις επιχειρηματικές μας σχέσεις,
 • για να σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα εταιρικά νέα μας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο ή όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο ή στις λίστες αλληλογραφίας μας,
 • για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών, τις απαιτήσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο και τους συναφείς νόμους και κανονισμούς,
 • για τη συμμόρφωση με τυχόν νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικές, λογιστικές και διοικητικές υποχρεώσεις)

Θα σας ενημερώνουμε όταν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ικανοποιήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης επαφής με τους πελάτες, της παροχής ενημερώσεων και πληροφοριών σχετικά με την Euler Hermes, της διοργάνωσης και φιλοξενίας εκδηλώσεων και της διεξαγωγής έρευνας και ανάλυσης αγοράς) ή όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση. Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας ή για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει υφιστάμενης σύμβασης μαζί σας.

Δεν θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή όπως επιτρέπεται από το νόμο, π.χ. για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

2.3      Αν είστε υποψήφιος πελάτης

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας.

 

Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε: το όνομα, το φύλο, την εταιρεία, την επιχείρηση, το επάγγελμα ή/και τον τίτλο εργασίας σας, την επαγγελματική ταχυδρομική διεύθυνση, την επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον επαγγελματικό αριθμό τηλεφώνου. Τις πληροφορίες αυτές τις λαμβάνουμε απευθείας από εσάς.

Οι πληροφορίες αυτές θα διατηρηθούν για όσο διάστημα επιθυμείτε να παραμείνετε σε επαφή.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. 

 

3. Cookies και πρόσθετα μέσω κοινωνικής δικτύωσης

 
3.1  Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες παρακολούθησης (cookies) σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η τεχνολογία παρακολούθησης μας βοηθά να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα του ιστότοπου της Euler Hermes, για παράδειγμα, ανιχνεύοντας αν υπήρξε κάποια επαφή μεταξύ του υπολογιστή σας και εμάς στο παρελθόν και για να προσδιορίσουμε τα πιο δημοφιλή τμήματα αυτού του ιστότοπου.

Με βάση μια πιο λεπτομερή περιγραφή σχετικά με τη χρήση των cookies, το εργαλείο διαχείρισης cookies σας βοηθά να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συγκατάθεσης. Τον σύνδεσμο προς το αντίστοιχο εργαλείο διαχείρισης cookies θα βρείτε παρακάτω. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ορισμένων cookies χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν εργαλείο.

Όταν αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, θα πρέπει να ισχύουν και για τις μελλοντικές επισκέψεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους πέραν του ελέγχου μας, αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Για παράδειγμα, εάν επαναφέρετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, διαγράψετε τα cookies σας ή αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο από άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή συσκευή, οι ρυθμίσεις σας για τα cookies ενδέχεται να χαθούν. Για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σε ορισμένες χώρες μπορεί να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά αυτόν τον ιστότοπο. Εάν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαιτείται αυτόματα να ορίσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να τις ορίσετε ξανά σε μελλοντική επίσκεψη.

Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να ελέγχετε τις τεχνολογίες παρακολούθησης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας αντικατοπτρίζουν εάν επιθυμείτε να σας προειδοποιούν ή/και να αποδέχεστε τις τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως τα cookies), όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι συγκεκριμένες δυνατότητες του προγράμματος περιήγησής σας και οι οδηγίες για τη χρήση τους μπορούν συνήθως να βρεθούν στο εγχειρίδιο ή στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

Χωρίς τις τεχνολογίες εντοπισμού ενδέχεται να μειωθεί η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο ή τμήματα του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν πλέον σωστά.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie μέσω του παρακάτω κουμπιού , (π.χ. να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας) ανά πάσα στιγμή.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:  

 

3.2. Πως χρησιμοποιούνται τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (plug-ins) σε αυτόν τον ιστότοπο;

Ο ιστότοπος της The Euler Hermes χρησιμοποιεί τα ακόλουθα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης ("plug-ins"):

 • Share button on Facebook, powered by Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Tweet button, powered by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • Button Xing, operated by XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany;
 • Share Button on LinkedIn, operated by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States.

Όλα τα πρόσθετα αναφέρονται με τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης Facebook, Twitter, Xing και LinkedIn ("Φορέας εκμετάλλευσης"). Για να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας των δεδομένων και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, έχουμε υλοποιήσει τα πρόσθετα προγράμματα μέσω μιας "λύσης 2 κλικ". Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Euler Hermes, δεν δημιουργείται άμεση σύνδεση του προγράμματος περιήγησής σας με τους διακομιστές του Φορέα εκμετάλλευσης. Μόνο εάν ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα προγράμματα κάνοντας κλικ σε αυτά και παρέχετε έτσι τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά δεδομένων, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή του αντίστοιχου φορέα εκμετάλλευσης. Το περιεχόμενο των πρόσθετων προγραμμάτων μεταδίδεται στη συνέχεια από τους φορείς εκμετάλλευσης απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται από αυτούς στον ιστότοπο.

Με την αποδοχή του plug-in, ο Φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει την πληροφορία ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Euler Hermes. Εάν συνδεθήκατε στο λογαριασμό σας όταν επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα της Allianz, ο Διαχειριστής μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας απευθείας με το λογαριασμό σας. Εάν αλληλοεπιδράσετε με το plug-in, π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί Facebook και στο κουμπί Tweet ή στο κουμπί "Share" του LinkedIn, τα δεδομένα θα μεταφερθούν απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον Διαχειριστή και θα αποθηκευτούν από τον Διαχειριστή. Επιπλέον, οι πληροφορίες θα δημοσιευθούν στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο ή στο λογαριασμό σας στο Twitter και θα είναι ορατές στις επαφές σας. Εάν δεν επιθυμείτε αυτή τη μεταφορά δεδομένων στους Διαχειριστές, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον αντίστοιχο λογαριασμό σας πριν κάνετε κλικ στα πρόσθετα και τα ενεργοποιήσετε. Η XING AG χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μόνο για να προσφέρει τις κοινόχρηστες λειτουργίες (π.χ. υπολογισμός/εμφάνιση μετρητών) και όχι για να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας, συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις παρακάτω δηλώσεις απορρήτου:

4.      Ποιος έχεις πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Για τους συγκεκριμένους σκοπούς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στα ακόλουθα μέρη που λειτουργούν ως τρίτοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου Allianz,
 • Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών.

Για τους αναφερόμενους σκοπούς, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα μέρη που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων υπό τις οδηγίες μας:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου Allianz,
 • Εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, παρόχους υπηρεσιών που διευκολύνουν ή/και παρέχουν τμήματα των υπηρεσιών μας και οργανισμούς παροχής αναλύσεων/ερευνών και
 • Διαμεσολαβητές, σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες που διαχειρίζονται τις επικοινωνίες και τις εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από την Euler Hermes.

Τέλος, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνητικούς και ρυθμιστικούς φορείς για την εκπλήρωση των εφαρμοστέων νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

5. Που θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από τα μέρη που αναφέρονται ανωτέρω, με την επιφύλαξη πάντοτε συμβατικών περιορισμών όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μέρη που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να τα επεξεργάζονται.

 

Όποτε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ από άλλη εταιρεία του ομίλου Allianz, θα το κάνουμε βάσει των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR) της Allianz, γνωστών ως Allianz Privacy Standard (APS), οι οποίοι θεσπίζουν επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι νομικά δεσμευτικοί για τις εταιρείες του ομίλου Allianz. Η δημόσια διαθέσιμη έκδοση των APS και ο κατάλογος των εταιρειών του ομίλου Allianz που συμμορφώνονται με αυτά είναι διαθέσιμα  εδώ.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το Πρότυπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Allianz, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του ΕΟΧ θα έχει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως και στον ΕΟΧ. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εγγυήσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τέτοιου είδους διαβιβάσεις (για παράδειγμα, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ) επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 
6.1      Δικαιώματα ΓΚΠΔ

Όπου επιτρέπεται βάσει των εφαρμοστέων νόμων ή οδηγιών έχετε το δικαίωμα:

 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να μάθετε την προέλευση των δεδομένων, τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και τα μέρη στα οποία ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας.
 • Να ενημερώνετε και να διορθώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να είναι ακριβή.
 • Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εάν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας  των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να μας πείτε να σταματήσουμε την επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών άμεσης εμπορικής προώθησης).
 • Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Να υποβάλετε καταγγελία σε εμάς ή/και στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας και παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και τον σκοπό του αιτήματός σας, χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων αίτησης υποκειμένου δεδομένων

 

 

6.2      Κάτοικοι τα Καλιφόρνια  

Ο νόμος της Καλιφόρνιας για το απόρρητο των καταναλωτών (CCPA) παρέχει στους καταναλωτές (κατοίκους της Καλιφόρνιας) συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές τους πληροφορίες. Η παρακάτω ενότητα περιγράφει αυτά τα δικαιώματα.

Πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και δικαιώματα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Euler Hermes να σας αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το επαληθεύσιμο αίτημά σας ως καταναλωτής, θα σας το γνωστοποιήσουμε, σε φορητή μορφή:

 • Τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς.
 • Τις κατηγορίες των πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς.
 • Τους επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς μας για τη συλλογή ή την πώληση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών.
 • Τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.
 • Τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εσάς.

Διαγραφή πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών σας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το CCPA. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει όταν η διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

 • να σας παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες,
 • ανίχνευση ή επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα,
 • συμμόρφωση με το νόμο,
 • Διεξαγωγή έρευνας προς το δημόσιο συμφέρον,
 • Διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου- ή
 • Να εκτελείτε οποιεσδήποτε ενέργειες για εσωτερικούς σκοπούς που εύλογα θα μπορούσατε να περιμένετε.

Μη διάκριση

Η Euler Hermes δεν θα κάνει διακρίσεις εις βάρος σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας στην CCPA. Εκτός εάν επιτρέπεται από το CCPA, δεν θα:

 • Να σας αρνηθούμε αγαθά ή υπηρεσίες.
 • Να σας χρεώνουμε διαφορετικές τιμές ή συντελεστές για αγαθά ή υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της χορήγησης εκπτώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών ή της επιβολής κυρώσεων.
 • Να σας παρέχουμε διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών.
 • Να σας υποδείξει ότι μπορείτε να λάβετε διαφορετική τιμή ή ποσοστό για αγαθά ή υπηρεσίες ή διαφορετικό επίπεδο ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών.

Πώληση προσωπικών πληροφοριών

Η Euler Hermes δεν πωλεί και δεν έχει πουλήσει κατά τους τελευταίους 12 μήνες προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ιστοτόπων της.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 
7.1      Ποια μέτρα ασφαλείας προστατεύουν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου;

Έχουμε εφαρμόσει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, απώλεια ή καταστροφή.

7.2      Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς την Euler Hermes;

Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς την Euler Hermes προστατεύονται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να επιτραπεί μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. δικαστική απόφαση, υποψία εγκληματικής συμπεριφοράς, παραβίαση κανονιστικών υποχρεώσεων) σε συγκεκριμένα πρόσωπα ορισμένων τμημάτων (π.χ. νομικό τμήμα, τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης, τμήμα διαχείρισης κινδύνων). Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απορρίπτονται μετά τη λήξη της ισχύουσας περιόδου διατήρησης.

7.3      Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν στέλνεται δεδομένα μέσω διαδικτύου;

Το Διαδίκτυο δεν θεωρείται ασφαλές περιβάλλον  και στις πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου (προς ή από τον δικτυακό τόπο της Euler Hermes ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκαλύψεις, αλλαγές στο περιεχόμενο ή τεχνικές βλάβες. Ακόμη και αν τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης βρίσκονται στην ίδια χώρα, οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου ενδέχεται να μεταδοθούν πέρα από διεθνή σύνορα και να προωθηθούν σε χώρα με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από αυτό της χώρας διαμονής σας.

Η Euler Hermes δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου προς την Euler Hermes. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επιλέξετε άλλο μέσο επικοινωνίας με την Euler Hermes, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο.

8. Επικοινωνία με την εταιρία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τοπικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:          privacy.gr@allianz-trade.com

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:             Euler Hermes Hellas branch of Euler Hermes SA

Data Protection Professional

Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα  

 

9. Πόσο συχνά ενημερώνουμε την δήλωση απορρήτου;

Επανεξετάζουμε διαρκώς την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου και κάνουμε αλλαγές σε αυτήν όταν χρειάζεται. Θα διασφαλίσουμε ότι η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ. Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά  στις 31 Μαΐου 2022

 

 

 

 

Δήλωση Απορρήτου για συνεργάτες: άτομα που είναι, εργάζονται  ή εκπροσωπούν επιχείρηση που έχει συμβατική σχέση με την Euler Hermes

 

1. Εισαγωγή

 

1.1      Allianz Trade and Euler Hermes

Η Allianz Trade είναι το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τον όμιλο Euler Hermes (όπως αναφέρεται παρακάτω ως Euler Hermes). Η Euler Hermes, μέλος του ομίλου Allianz, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των εγγυήσεων, των εισπράξεων, των δομημένων εμπορικών πιστώσεων και ασφάλισης πολιτικού κινδύνου. Η Euler Hermes είναι παρούσα σε περισσότερες από 50 χώρες με 5.800 υπαλλήλους.

 

Όταν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, όπως για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση, έναν συνεταιρισμό ή ένα διευθυντικό στέλεχος/εκπρόσωπο εταιρείας, πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Euler Hermes σέβεται τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

1.2 Πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει η Euler Hermes όταν είστε, εργάζεστε ή εκπροσωπείτε μια επιχείρηση που έχει συμβατική σχέση με την Euler Hermes.

Οι όροι της παρούσας δήλωσης απορρήτου υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετους όρους, αποποιήσεις ή άλλους συμβατικούς όρους που έχετε συνάψει με την Euler Hermes, όπως δηλώσεις ή ανακοινώσεις απορρήτου πελατών, καθώς και σε τυχόν ισχύοντες υποχρεωτικούς νόμους και κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ή εάν είστε ιδιοκτήτης, διευθυντής ή εκπρόσωπος μιας επιχείρησης, κάντε κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα στα αριστερά αυτής της σελίδας, προκειμένου να συμβουλευτείτε τη σχετική ειδοποίηση απορρήτου.

Καθώς ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα δήλωση απορρήτου, παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά.

1.3 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται, ελέγχει και είναι υπεύθυνο για την τήρηση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έντυπα ή ηλεκτρονικά αρχεία. Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για τους ακόλουθους υπεύθυνους επεξεργασίας, όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων:

 

Euler Hermes branch of Euler Hermes SA

Λαοδικείας 16&Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

Euler Hermes Hellas

Διεθνείς Υπηρεσίες Εκτίμησης Χρημ/κων Κινδύνων & διεκπεραίωσης Ζημιών

Λαοδικείας 16&Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

2.1   Σκοποί  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • να προετοιμάζουμε προσφορές για τα προϊόντα μας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας,
 • την εκπλήρωση των αμοιβαίων συμβατικών υποχρεώσεών μας ή μεταξύ της Euler Hermes και της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε ή την οποία εκπροσωπείτε,
 • να δημιουργούμε και να διατηρούμε λογαριασμούς χρηστών για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη,
 • να διατηρούμε επιχειρηματικές σχέσεις και να οργανώνουμε και να φιλοξενούμε συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις,
 • να σας ενημερώνουμε για εκδηλώσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και νέα,
 • διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές μας σχέσεις,
 • πρόληψη και ανίχνευση της απάτης και ασφάλεια των εργαλείων και συστημάτων της Euler Hermes και της Allianz,
 • τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών, τις απαιτήσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς,
 • συμμόρφωση με οποιεσδήποτε άλλες νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικές, λογιστικές και διοικητικές υποχρεώσεις).

2.2  Νομικές Βάσεις

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την ανάγκη προετοιμασίας ή/και εκτέλεσης μιας σύμβασης μαζί σας και τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μιας σύμβασης με την επιχείρηση στην οποία εργάζεστε ή την οποία εκπροσωπείτε.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των νομικών μας υποχρεώσεων, προκειμένου να συμμορφωθούμε με αιτήματα επιβολής του νόμου ή διαδικασίες αποκάλυψης, ή όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, δικαστικές αποφάσεις, κυβερνητικούς κανονισμούς ή κυβερνητικές αρχές, όταν είναι απαραίτητο να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που ενέχουν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των πολιτικών ή των όρων μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας "Γνωρίστε τον πελάτη σας".

Θα σας ενημερώνουμε όταν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2.3      Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν κατά περίπτωση:

 • Όνομα, επώνυμο, φύλο, τίτλος,
 • Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης της επιχείρησης, του αριθμού τηλεφώνου της επιχείρησης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης,
 • Τίτλος εργασίας, ρόλος και αρμοδιότητες της επιχείρησης,
 • Επωνυμία εταιρείας, επιχείρηση ή/και επάγγελμα,
 • Στοιχεία μετόχων.

 

2.4  Πηγές Πληροφοριών

Οι πληροφορίες αυτές μας παρέχονται από εσάς, τον εργοδότη σας, την επιχείρηση που εκπροσωπείτε ή από τρίτους.

Διασφαλίζετε ότι τα σχετικά δεδομένα που παρέχετε στην Euler Hermes είναι αξιόπιστα, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε την Euler Hermes εγγράφως χωρίς καθυστέρηση

 

2.5 Διάρκεια διατήρησης

Διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι συναφή με τη συμβατική σχέση και απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, ή όπως επιτρέπεται από το νόμο για την προστασία των νόμιμων επιχειρηματικών και νομικών συμφερόντων μας, π.χ. για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Στη συνέχεια, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Κατάρτιση προφίλ

Το άρθρο 4.4 του ΓΚΠΔ ορίζει ως "κατάρτιση προφίλ" κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του.

Η δραστηριότητά μας στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ επιχειρήσεων για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μέσω ενός βαθμού αξιολόγησης που κυκλοφορεί στους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται σε τομείς Β2Β. Αυτή η κατάρτιση προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματη λήψη αποφάσεων.

Ο βαθμός αξιολόγησης της Euler Hermes αποτελεί ένδειξη της εκτίμησής μας για την οικονομική σταθερότητα μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και προβλέπει με πιθανότητα 12 μηνών εάν μια επιχείρηση είναι πιθανό να πληρώσει εγκαίρως τα τιμολόγια, να λάβει πίστωση ή εάν υπόκειται σε άλλους ειδικούς κινδύνους.

Ο βαθμός αξιολόγησης της Euler Hermes μπορεί να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη. Ανάλογα με τον βαθμό, οι πελάτες της Euler Hermes θα μπορούν να επωφεληθούν από μια ασφαλιστική κάλυψη για τους πιστωτικούς τους κινδύνους. Ο βαθμός μας δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε σύσταση της Euler Hermes για τη σύναψη συμβάσεων ή την πραγματοποίηση παράδοσης. Στους πελάτες μας παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για την κατανόηση και ερμηνεία κάθε επιπέδου βαθμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ, όλοι οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες, οι μονοπρόσωπες εταιρείες, οι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων βαθμολόγησης της Euler Hermes, μπορούν να λάβουν εξηγήσεις για την απόφαση που ελήφθη μετά από τις εν λόγω αξιολογήσεις και μπορούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα προσθέτοντας ή διορθώνοντας τις πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε ο βαθμός, επικοινωνώντας με την Euler Hermes στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 1.3.

Για τους σκοπούς της βαθμολόγησης χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα και αλγόριθμους που παρακολουθούνται και βελτιώνονται συνεχώς. Δεν χρησιμοποιούμε μαύρες λίστες και δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Η δραστηριότητά μας στην βαθμολόγηση πραγματοποιείται για τους σκοπούς που απορρέουν από το έννομο συμφέρον της Euler Hermes να παρέχει πληροφορίες καθώς και υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων στους πελάτες της και ειδικότερα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει των υποκείμενων συμβάσεων υπηρεσιών και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ως ασφαλιστής, η δραστηριότητά μας ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Για τους συγκεκριμένους σκοπούς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στα ακόλουθα μέρη που λειτουργούν ως τρίτοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου Allianz,
 • Εξουσιοδοτημένοι πράκτορες, μεσίτες και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών.
 • Για τους αναφερόμενους σκοπούς, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα μέρη που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων υπό τις οδηγίες μας:
 • Άλλες εταιρείες του ομίλου Allianz,
 • Εξουσιοδοτημένοι πράκτορες, μεσίτες και πάροχοι υπηρεσιών που διευκολύνουν ή/και παρέχουν μέρος των υπηρεσιών μας και οργανισμούς παροχής αναλύσεων/ερευνών.
 • Διαμεσολαβητές, σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες που διαχειρίζονται τις επικοινωνίες και τις εταιρικές εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από την Euler Hermes.
 • Τέλος, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνητικούς και ρυθμιστικούς φορείς για την εκπλήρωση των εφαρμοστέων νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε

 

 5. Που θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από τα μέρη που αναφέρονται ανωτέρω, με την επιφύλαξη πάντοτε συμβατικών περιορισμών όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μέρη που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να τα επεξεργάζονται.

 

Όποτε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ από άλλη εταιρεία του ομίλου Allianz, θα το κάνουμε βάσει των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR) της Allianz, γνωστών ως Allianz Privacy Standard (APS), οι οποίοι θεσπίζουν επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι νομικά δεσμευτικοί για τις εταιρείες του ομίλου Allianz. Η δημόσια διαθέσιμη έκδοση των APS και ο κατάλογος των εταιρειών του ομίλου Allianz που συμμορφώνονται με αυτά είναι διαθέσιμα εδώ.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το Πρότυπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Allianz, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του ΕΟΧ θα έχει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως και στον ΕΟΧ. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εγγυήσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τέτοιου είδους διαβιβάσεις (για παράδειγμα, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ) επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

6.1      Δικαιώματα ΓΚΠΔ

Όπου επιτρέπεται βάσει των εφαρμοστέων νόμων ή οδηγιών έχετε το δικαίωμα:

 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να μάθετε την προέλευση των δεδομένων, τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και τα μέρη στα οποία ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας.
 • Να ενημερώνετε και να διορθώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να είναι ακριβή.
 • Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εάν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας  των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να μας πείτε να σταματήσουμε την επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών άμεσης εμπορικής προώθησης).
 • Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Να υποβάλετε καταγγελία σε εμάς ή/και στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας και παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και τον σκοπό του αιτήματός σας, χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων

6.2      Κάτοικοι τα Καλιφόρνια  

Ο νόμος της Καλιφόρνιας για το απόρρητο των καταναλωτών (CCPA) παρέχει στους καταναλωτές (κατοίκους της Καλιφόρνιας) συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές τους πληροφορίες. Η παρακάτω ενότητα περιγράφει αυτά τα δικαιώματα.

Πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και δικαιώματα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Euler Hermes να σας αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το επαληθεύσιμο αίτημά σας ως καταναλωτής, θα σας το γνωστοποιήσουμε, σε φορητή μορφή:

 • Τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς.
 • Τις κατηγορίες των πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς.
 • Τους επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς μας για τη συλλογή ή την πώληση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών.
 • Τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.
 • Τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εσάς.

Διαγραφή πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών σας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το CCPA. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει όταν η διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

 • να σας παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες,
 • ανίχνευση ή επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα,
 • συμμόρφωση με το νόμο,
 • Διεξαγωγή έρευνας προς το δημόσιο συμφέρον,
 • Διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου- ή
 • Να εκτελείτε οποιεσδήποτε ενέργειες για εσωτερικούς σκοπούς που εύλογα θα μπορούσατε να περιμένετε.

Μη διάκριση

Η Euler Hermes δεν θα κάνει διακρίσεις εις βάρος σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας στην CCPA. Εκτός εάν επιτρέπεται από το CCPA, δεν θα:

 • Να σας αρνηθούμε αγαθά ή υπηρεσίες.
 • Να σας χρεώνουμε διαφορετικές τιμές ή συντελεστές για αγαθά ή υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της χορήγησης εκπτώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών ή της επιβολής κυρώσεων.
 • Να σας παρέχουμε διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών.
 • Να σας υποδείξει ότι μπορείτε να λάβετε διαφορετική τιμή ή ποσοστό για αγαθά ή υπηρεσίες ή διαφορετικό επίπεδο ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών.

Πώληση προσωπικών πληροφοριών

Η Euler Hermes δεν πωλεί και δεν έχει πουλήσει κατά τους τελευταίους 12 μήνες προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ιστοτόπων της

 

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

7.1      Ποια μέτρα ασφαλείας προστατεύουν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου;

Έχουμε εφαρμόσει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, απώλεια ή καταστροφή.

7.2      Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς την Euler Hermes;

Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς την Euler Hermes προστατεύονται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να επιτραπεί μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. δικαστική απόφαση, υποψία εγκληματικής συμπεριφοράς, παραβίαση κανονιστικών υποχρεώσεων) σε συγκεκριμένα πρόσωπα ορισμένων τμημάτων (π.χ. νομικό τμήμα, τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης, τμήμα διαχείρισης κινδύνων). Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απορρίπτονται μετά τη λήξη της ισχύουσας περιόδου διατήρησης.

7.3      Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν στέλνεται δεδομένα μέσω διαδικτύου;

Το Διαδίκτυο δεν θεωρείται ασφαλές περιβάλλον  και στις πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου (προς ή από τον δικτυακό τόπο της Euler Hermes ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκαλύψεις, αλλαγές στο περιεχόμενο ή τεχνικές βλάβες. Ακόμη και αν τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης βρίσκονται στην ίδια χώρα, οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου ενδέχεται να μεταδοθούν πέρα από διεθνή σύνορα και να προωθηθούν σε χώρα με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από αυτό της χώρας διαμονής σας.

Η Euler Hermes δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου προς την Euler Hermes. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επιλέξετε άλλο μέσο επικοινωνίας με την Euler Hermes, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο.

8. Επικοινωνία με την εταιρία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τοπικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:          

privacy.gr@allianz-trade.com

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:            

Euler Hermes Hellas branch of Euler Hermes SA

Data Protection Professional

Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

 

9. Πόσο συχνά ενημερώνουμε την δήλωση απορρήτου;

Επανεξετάζουμε διαρκώς την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου και κάνουμε αλλαγές σε αυτήν όταν χρειάζεται. Θα διασφαλίσουμε ότι η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ. Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 31 Μαΐου 2022.

Δήλωση απορρήτου για τρίτους: ιδιοκτήτες, διευθυντές και αντιπρόσωποι επιχειρήσεων

 

1. Εισαγωγή

 

1.1  Allianz Trade and Euler Hermes

Η Allianz Trade είναι το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τον όμιλο Euler Hermes (όπως αναφέρεται παρακάτω ως Euler Hermes). Η Euler Hermes, μέλος του ομίλου Allianz, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των εγγυήσεων, των εισπράξεων, των δομημένων εμπορικών πιστώσεων και ασφάλισης πολιτικού κινδύνου. Η Euler Hermes είναι παρούσα σε περισσότερες από 50 χώρες με 5.800 υπαλλήλους.

 Όταν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, όπως για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση, έναν συνεταιρισμό ή ένα διευθυντικό στέλεχος/εκπρόσωπο εταιρείας, πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Euler Hermes σέβεται τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα..

1.2 Πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που λαμβάνει η Euler Hermes όταν είστε, εργάζεστε ή εκπροσωπείτε μια τρίτη επιχείρηση.

Οι όροι της παρούσας δήλωσης απορρήτου υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετους όρους, αποποιήσεις ή άλλους συμβατικούς όρους που έχετε συνάψει με την Euler Hermes, όπως δηλώσεις ή ανακοινώσεις απορρήτου πελατών, καθώς και σε τυχόν ισχύοντες υποχρεωτικούς νόμους και κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο ή εάν είστε, εργάζεστε ή εκπροσωπείτε μια επιχείρηση που έχει σύμβαση με την Euler Hermes, μπορείτε να επισκεφτείτε κάνοντας «κλικ» στην αντίστοιχη καρτέλα στα αριστερά αυτής της σελίδας, προκειμένου να συμβουλευτείτε τη σχετική δήλωση απορρήτου.

Καθώς ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα δήλωση απορρήτου, παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά.

1.3 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται, ελέγχει και είναι υπεύθυνο για την τήρηση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έντυπα ή ηλεκτρονικά αρχεία. Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για τους ακόλουθους υπεύθυνους επεξεργασίας, όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων:

Euler Hermes branch of Euler Hermes SA

Λαοδικείας 16&Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

Euler Hermes Hellas

Διεθνείς Υπηρεσίες Εκτίμησης Χρημ/κων Κινδύνων & διεκπεραίωσης Ζημιών

Λαοδικείας 16&Νυμφαίου 3

115 28 / Αθήνα

Ελλάδα

2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

2.1 Σκοποί

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τους (δυνητικούς) πελάτες μας ("αγοραστές"), προκειμένου να:

 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα της επιχείρησής σας,
 • να υποστηρίξουμε την αξιολόγηση κινδύνων της εταιρείας για επιχειρηματικές, οικονομικές και συμμορφώσεις,
 • τη δημιουργία προφίλ πιστωτικής διαβάθμισης,
 • να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο,
 • να αναλάβουμε πιστωτικούς κινδύνους για τους κατόχους των συμβολαίων μας,
 • έκδοση ομολόγων,
 • να αξιολογούμε και να παρακολουθούμε τους δικούς μας κινδύνους,
 • να εισπράττουμε οφειλές για εμάς και τους πελάτες μας,
 • την ορθή διαχείριση της Euler Hermes και άλλων εταιρειών του ομίλου Allianz,
 • να προστατεύουμε τα νομικά μας συμφέροντα, να ασκούμε τα δικαιώματά μας και να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας έναντι νομικών αξιώσεων,
 • να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση όσον αφορά τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες,
 • να εκπληρώνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της άσκησης των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων.

 

2.2 Νομική Βάση

εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της Euler Hermes, και, κατά περίπτωση, άλλων εταιρειών του ομίλου Allianz και των πελατών μας, για την επιδίωξη των προαναφερθέντων σκοπών, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς.

Πριν επεξεργαστούμε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σταθμίζουμε αυτά τα έννομα συμφέροντα με τις πιθανές επιπτώσεις στα συμφέροντα και τα δικαιώματα και την ελευθερία των εμπλεκόμενων ατόμων.

Φροντίζουμε να αποκλείουμε τυχόν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εν λόγω επεξεργασία και λαμβάνουμε υπόψη τις εύλογες προσδοκίες των εμπλεκόμενων ατόμων.

2.3 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Επιχειρήσεις (κυρίως εμπορικές οντότητες, αλλά η ταυτότητα ορισμένων επιχειρήσεων συνδέεται με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη τους, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες ή οι μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης):

 • Επωνυμία της επιχείρησης (η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα προσωπικό όνομα) και νομική μορφή,
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα, κλάδος και μέγεθος,
 • βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης,
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης, αριθμός τηλεφώνου της επιχείρησης, αριθμός φαξ της επιχείρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις τα διαθέσιμα δεδομένα είναι γενικά στοιχεία εταιρείας και όχι προσωπικά δεδομένα, οπότε και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το info@company.com και όχι το john.doe@company.com, εφόσον είναι διαθέσιμα,
 • ΦΠΑ και άλλοι αριθμοί αναγνώρισης της εταιρείας (από κυβερνήσεις, εμπορικά επιμελητήρια, την Euler Hermes ή/και μεσίτες δεδομένων),
 • Οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με την επιχείρηση, όπως τραπεζική έδρα, τραπεζικός λογαριασμός, οικονομική κατάσταση, περιουσιακά στοιχεία και καθαρή αξία,
 • Ιστορικό και πρότυπα πληρωμών της επιχείρησης, κερδοφορία και άλλες πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα (π.χ. περιστατικά πληρωμών και κινδύνων), συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης αφερεγγυότητας.

Ιδιοκτήτες, διευθυντές και νόμιμοι εκπρόσωποι  επιχειρήσεων:

 • Ονοματεπώνυμο, επώνυμο, φύλο, τίτλος, θέση εργασίας,
 • Σχέση με θυγατρικές/συνδεδεμένες επιχειρήσεις (στο παρελθόν και στο παρόν),
 • Στοιχεία μετόχων.

2.4 Πηγές πληροφοριών

Συλλέγουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς από:

 • Εσάς τους ίδιους ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.
 • τον ιστότοπό σας ή άλλες δημοσιεύσεις που διατίθενται από εσάς στο κοινό
 • Την εταιρεία για την οποία εργάζεστε ή την οποία εκπροσωπείτε,
 • Τους πελάτες μας,
 • Τους επιχειρηματικούς μας εταίρους,
 • Παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της κατάχρησης (οι οποίοι διατηρούν βάσεις δεδομένων με αριθμούς αναγνώρισης των τελικών συσκευών),
 • Παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της επαλήθευσης της ταυτότητας,
 • Εταιρείες απευθείας μάρκετινγκ,
 • Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όπως εμπορικά μητρώα, δημόσιες στατιστικές βάσεις δεδομένων και ιστότοποι.

Στις περιπτώσεις οπού συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς, δεν υπάρχει υποχρέωση να μας παρέχετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό στον οποίο μπορούμε να παρέχουμε σε εσάς και τους επιχειρηματικούς σας εταίρους  τις αντίστοιχες εμπορικές υπηρεσίες.

2.5  Διάρκεια διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών, σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα Πληροφοριών και Διαχείρισης Εγγράφων.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται εποπτικές απαιτήσεις διατήρησης ή είναι πιθανές τυχόν νομικές αξιώσεις, για την υπεράσπιση των οποίων απαιτούνται τα προσωπικά δεδομένα.

Τα δεδομένα ιστορικού πληρωμών διαγράφονται όταν δεν έχουν πλέον σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής σας.

Είναι προς το συμφέρον της Euler Hermes να χρησιμοποιεί μόνο σχετικές, σωστές και ενημερωμένες πληροφορίες. Όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενημερώνονται και ελέγχονται σε συνεχή βάση.

3. Κατάρτιση Προφίλ

Το άρθρο 4.4 του ΓΚΠΔ ορίζει ως "κατάρτιση προφίλ" κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του.

Η δραστηριότητά μας στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ επιχειρήσεων για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μέσω ενός βαθμού αξιολόγησης που κυκλοφορεί στους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται σε τομείς Β2Β. Αυτή η κατάρτιση προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματη λήψη αποφάσεων.

Ο βαθμός αξιολόγησης της Euler Hermes αποτελεί ένδειξη της εκτίμησής μας για την οικονομική σταθερότητα μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και προβλέπει με πιθανότητα 12 μηνών εάν μια επιχείρηση είναι πιθανό να πληρώσει εγκαίρως τα τιμολόγια, να λάβει πίστωση ή εάν υπόκειται σε άλλους ειδικούς κινδύνους.

Ο βαθμός αξιολόγησης της Euler Hermes μπορεί να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη. Ανάλογα με τον βαθμό, οι πελάτες της Euler Hermes θα μπορούν να επωφεληθούν από μια ασφαλιστική κάλυψη για τους πιστωτικούς τους κινδύνους. Ο βαθμός μας δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε σύσταση της Euler Hermes για τη σύναψη συμβάσεων ή την πραγματοποίηση παράδοσης. Στους πελάτες μας παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για την κατανόηση και ερμηνεία κάθε επιπέδου βαθμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ, όλοι οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες, οι μονοπρόσωπες εταιρείες, οι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων βαθμολόγησης της Euler Hermes, μπορούν να λάβουν εξηγήσεις για την απόφαση που ελήφθη μετά από τις εν λόγω αξιολογήσεις και μπορούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα προσθέτοντας ή διορθώνοντας τις πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε ο βαθμός, επικοινωνώντας με την Euler Hermes στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 1.3.

Για τους σκοπούς της βαθμολόγησης χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα και αλγόριθμους που παρακολουθούνται και βελτιώνονται συνεχώς. Δεν χρησιμοποιούμε μαύρες λίστες και δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Η δραστηριότητά μας στην βαθμολόγηση πραγματοποιείται για τους σκοπούς που απορρέουν από το έννομο συμφέρον της Euler Hermes να παρέχει πληροφορίες καθώς και υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων στους πελάτες της και ειδικότερα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει των υποκείμενων συμβάσεων υπηρεσιών και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ως ασφαλιστής, η δραστηριότητά μας ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Για τους συγκεκριμένους σκοπούς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στα ακόλουθα μέρη που λειτουργούν ως τρίτοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου Allianz,
 • Εξουσιοδοτημένοι πράκτορες, μεσίτες και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών.
 • Πελάτες μας, αν είστε οι ίδιο πελάτες αυτών ή πρόκειται να γίνεται.

Για τους αναφερόμενους σκοπούς, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα μέρη που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων υπό τις οδηγίες μας:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου Allianz,
 • Εξουσιοδοτημένοι πράκτορες, μεσίτες και πάροχοι υπηρεσιών που διευκολύνουν ή/και παρέχουν μέρος των υπηρεσιών μας και οργανισμούς παροχής αναλύσεων/ερευνών.
 • Διαμεσολαβητές, σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες που διαχειρίζονται τις επικοινωνίες και τις εταιρικές εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από την Euler Hermes.

Τέλος, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνητικούς και ρυθμιστικούς φορείς για την εκπλήρωση των εφαρμοστέων νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε

5. Που θα υποβληθούν για επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από τα μέρη που αναφέρονται ανωτέρω, με την επιφύλαξη πάντοτε συμβατικών περιορισμών όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μέρη που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να τα επεξεργάζονται.

Όποτε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ από άλλη εταιρεία του ομίλου Allianz, θα το κάνουμε βάσει των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR) της Allianz, γνωστών ως Allianz Privacy Standard (APS), οι οποίοι θεσπίζουν επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι νομικά δεσμευτικοί για τις εταιρείες του ομίλου Allianz. Η δημόσια διαθέσιμη έκδοση των APS και ο κατάλογος των εταιρειών του ομίλου Allianz που συμμορφώνονται με αυτά είναι διαθέσιμα εδώ.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το Πρότυπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Allianz, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του ΕΟΧ θα έχει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως και στον ΕΟΧ. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εγγυήσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τέτοιου είδους διαβιβάσεις (για παράδειγμα, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ) επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

6.1      Δικαιώματα ΔΚΠΔ

Όπου επιτρέπεται βάσει των εφαρμοστέων νόμων ή οδηγιών έχετε το δικαίωμα:

 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να μάθετε την προέλευση των δεδομένων, τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και τα μέρη στα οποία ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας.
 • Να ενημερώνετε και να διορθώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να είναι ακριβή.
 • Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εάν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας  των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να μας πείτε να σταματήσουμε την επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών άμεσης εμπορικής προώθησης).
 • Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Να υποβάλετε καταγγελία σε εμάς ή/και στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας και παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και τον σκοπό του αιτήματός σας, χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

Έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων

6.2      Κάτοικοι της Καλιφόρνια

Ο νόμος της Καλιφόρνιας για το απόρρητο των καταναλωτών (CCPA) παρέχει στους καταναλωτές (κατοίκους της Καλιφόρνιας) συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές τους πληροφορίες. Η παρακάτω ενότητα περιγράφει αυτά τα δικαιώματα.

Πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και δικαιώματα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Euler Hermes να σας αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το επαληθεύσιμο αίτημά σας ως καταναλωτής, θα σας το γνωστοποιήσουμε, σε φορητή μορφή:

 • Τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς.
 • Τις κατηγορίες των πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς.
 • Τους επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς μας για τη συλλογή ή την πώληση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών.
 • Τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.
 • Τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εσάς.

Διαγραφή πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών σας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το CCPA. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει όταν η διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

 • να σας παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες,
 • ανίχνευση ή επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα,
 • συμμόρφωση με το νόμο,
 • Διεξαγωγή έρευνας προς το δημόσιο συμφέρον,
 • Διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου- ή
 • Να εκτελείτε οποιεσδήποτε ενέργειες για εσωτερικούς σκοπούς που εύλογα θα μπορούσατε να περιμένετε.

Μη διάκριση

Η Euler Hermes δεν θα κάνει διακρίσεις εις βάρος σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας στην CCPA. Εκτός εάν επιτρέπεται από το CCPA, δεν θα:

 • Να σας αρνηθούμε αγαθά ή υπηρεσίες.
 • Να σας χρεώνουμε διαφορετικές τιμές ή συντελεστές για αγαθά ή υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της χορήγησης εκπτώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών ή της επιβολής κυρώσεων.
 • Να σας παρέχουμε διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών.
 • Να σας υποδείξει ότι μπορείτε να λάβετε διαφορετική τιμή ή ποσοστό για αγαθά ή υπηρεσίες ή διαφορετικό επίπεδο ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών.

Πώληση προσωπικών πληροφοριών

Η Euler Hermes δεν πωλεί και δεν έχει πουλήσει κατά τους τελευταίους 12 μήνες προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ιστοτόπων της

 

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

7.1 Ποια μέτρα ασφαλείας προστατεύουν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου;

Έχουμε εφαρμόσει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, απώλεια ή καταστροφή.

7.2      Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς την Euler Hermes;

Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς την Euler Hermes προστατεύονται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να επιτραπεί μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. δικαστική απόφαση, υποψία εγκληματικής συμπεριφοράς, παραβίαση κανονιστικών υποχρεώσεων) σε συγκεκριμένα πρόσωπα ορισμένων τμημάτων (π.χ. νομικό τμήμα, τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης, τμήμα διαχείρισης κινδύνων). Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απορρίπτονται μετά τη λήξη της ισχύουσας περιόδου διατήρησης.

7.3      Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν στέλνεται δεδομένα μέσω διαδικτύου;

Το Διαδίκτυο δεν θεωρείται ασφαλές περιβάλλον  και στις πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου (προς ή από τον δικτυακό τόπο της Euler Hermes ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκαλύψεις, αλλαγές στο περιεχόμενο ή τεχνικές βλάβες. Ακόμη και αν τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης βρίσκονται στην ίδια χώρα, οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου ενδέχεται να μεταδοθούν πέρα από διεθνή σύνορα και να προωθηθούν σε χώρα με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από αυτό της χώρας διαμονής σας.

Η Euler Hermes δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου προς την Euler Hermes. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επιλέξετε άλλο μέσο επικοινωνίας με την Euler Hermes, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο.

8. Επικοινωνία με την εταιρία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:            

Euler Hermes

Group Data Protection Officer

1, place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

France

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:         privacy.group@allianz-trade.com

 

9. Πόσο συχνά ενημερώνουμε την δήλωση απορρήτου;

Επανεξετάζουμε διαρκώς την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου και κάνουμε αλλαγές σε αυτήν όταν χρειάζεται. Θα διασφαλίσουμε ότι η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ. Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 21 Μαρτίου 2022.