Διαχειριστείτε τον πιστωτικό κίνδυνο και αναπτύξτε την επιχείρησή σας

Η Euler Hermes είναι τώρα Allianz Trade, ο παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Πιστώσεων

Επειδή το μέλλον δεν έρχεται πάντα όπως το περιμένουμε, προβλέπουμε σήμερα τον εμπορικό και πιστωτικό κίνδυνο για να προστατέψουμε τις ταμειακές ροές του αύριο. Όντας ο παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Πιστώσεων και ο κορυφαίος πάροχος στους τομείς των εγγυήσεων, της διεκδίκησης των απαιτήσεων και πολιτικού κινδύνου διεθνώς, προσφέρουμε προγνωστική προστασία στις εταιρείες για να συναλλάσσονται εμπορικά και να πληρώνονται.
Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις των επιχειρήσεων ώστε να διασφαλίζονται οι ταμειακές ροές τους.
Ενισχύστε τις εμπορικές συναλλαγές σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη χρήση των Εγγυητικών Επιστολών

Το Simplicity είναι ένα προϊόν Ασφάλισης Πιστώσεων της Allianz Trade το οποίο παρέχει στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προστατεύονται από τον κίνδυνο μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων.
Αξιοποιήστε την ασφάλιση πιστώσεων για να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές και τους εισπρακτέους λογαριασμούς σας.Ασφάλιση Πιστώσεων για πολυεθνικές εταιρείες. Εξατομικευμένη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, που σας προσφέρει σιγουριά σε έναν σύνθετο κόσμο.


OPM
Η Allianz Trade συντάσσεται με το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Κίνημα μέσω της Παγκόσμιας Ασφαλιστικής Συνεργασίας της Allianz. Η Allianz υποστηρίζει τις ελπίδες, τις προκλήσεις και τις ανάγκες της κοινότητας των αθλητών μέσω ασφαλιστικών λύσεων και υπηρεσιών, καθοδήγησης, ευκαιριών καριέρας και δραστηριοτήτων υγείας.