Kefalet sigortası ile ilgili yardıma ihtiyacım var

Kefalet Sigortası ruhsatı bulunan sigorta şirketleri tarafından Kefalet Sigortası yapılabilir.  Allianz Trade Sigorta bu branşta ruhsat alan ilk şirkettir.
Kefalet Senedi ile teminat verilen taraf, yani lehine garanti düzenlenen taraf “Lehdar”dır.
Kefalet Senedi taraflarının Türkçe çevirileri için garantiler ile ilgili en son yayınlanan uluslararası kurallar bütünü olan “Garantilere İlişkin Bir örnek Kurallar 2010 revizyonu (URDG 758)” referans alınmakta olup, Türkçe’de muhattap olarak da kullanılan “Beneficiary” terimi bu kurallarda Türkçe’ye “Lehdar” olarak çevirilmiştir.
Hayır, Kefalet Sigortası talep eden müşterimize (“Sigorta Ettiren”) hitaben Poliçe düzenlenirken, sigorta teminatı niteliğinde düzenlenen Kefalet Senedi Lehdara hitaben düzenlenmektedir.
Evet, Kefalet Sigortası tahtında verilen Kefalet Senedi ile Sigorta Şirketleri de Bankalar’ın verdiği banka teminat mektubunda olduğu gibi, aksi kefalet senedi metninde yer almaması şartıyla, kefalet senedinde belirtilen tutarın tamamı için geri dönülemez bir taahhüde girmektedir.
Hayır, Kefalet Sigortası tahtında verilen Kefalet Senedi, “Banka Teminat Mektupları”gibi garanti taahhüdü niteliğinde de olabilir.
Evet, Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 Şubat 2014’te yayınlanarak yürürlüğe giren Kefalet Sigortası Genel Şartları Madde A.1.’de “Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilir.” şeklinde yer alan paragraf çerçevesinde; Sigorta Şirketleri şartlı mektup düzenleyebilecekleri gibi, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödeme taahhüdü içeren Teminat Mektubu niteliğinde Kefalet Senetleri de düzenleyebilirler.

Nitekim daha sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ( “KİK”) “Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” şeklinde Teminat Mektubu tanımının eklenmesi suretiyle, Kefalet Sigortası Genel Şartları içerisinde Kefalet Senedi olarak adlandırılan yazılı taahhüt Teminat Mektubu niteliğinde düzenlenen taahhütler arasında sayılmıştır.

Bu değişiklikten de açıkça anlaşıldığı üzere Sigorta Şirketleri tarafından Teminat Mektubu niteliğinde ve Teminat Mektubu, Garanti Mektubu (Guarantee Letter/Bond), Kontrgaranti (Counterguarantee) isimleri altında Kefalet Senetleri düzenlenebilmektedir.
​Hayır, her türlü sektör için kefalet sigortası kullanılabilir.
Sigorta Şirketleri tarafından düzenlenen Kefalet Senetleri’nin Kamu Kurumları ve Devlet Kuruluşları tarafından kabulüne yönelik önemli değişiklik 28.11.2017 tarihinde kabul edilen 7061 nolu Torba Yasa ile Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ( “KİK”) yapılmıştır ve 05.12.2017 tarihinde yayımlanan 30261 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.
 
Buna göre :
KİK’in tanımlara ilişkin 4 üncü maddesine “Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” şeklinde Teminat Mektubu tanımı eklenmiştir.
 
5 Aralık 2017 SALI                         Resmî Gazete                           Sayı : 30261
 
KANUN
 
BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7061                                                       Kabul Tarihi: 28/11/2017
 
 
MADDE 65- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesine “Çerçeve anlaşma” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Teminat mektubu” tanımı eklenmiştir.
“Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,”
MADDE 66- 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “
b) Teminat mektupları.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-12.htm
Kanun değişikliği sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile sınırlı kaldığından, Allianz Trade tarafından verilen Teminat Mektupları tüm Kamu Kurum ve Devlet Kuruluşları tarafından henüz kabul edilmemektedir.

Bu sebep ile şu anda sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi Kamu İhaleleri için Teminat Mektubu düzenlenebilmektedir.
Evet, yurt dışı özel veya kamu kurumu niteliğindeki lehdarlara hitaben doğrudan Allianz Trade Türkiye  tarafından kefalet senedi düzenlenebileceği gibi Allianz Trade Grubu’nun diğer ülkelerdeki kefalet sigortası lisansı sahibi ofisleri de bu işlemlerde frontiker olarak kullanılabilmektedir. Bu yolla yurt dışı Allianz Trade Grup Ofisleri aracılığı ile lehdarın ülkesindeki bir ofisimiz üzerinden kefalet senedi temin edilmesi de mümkündür.
Evet, bizim de muhabir banka ağımız bulunmakta olup, bir çok ülkedeki yerel Bankalar üzerinden kontrgarantimiz karşılığında özel veya kamu kurumu niteliğindeki lehdarlara hitaben garanti mektubu sağlayabiliyoruz.