SSS

Ticari Alacak Sigortası ile İlgili Yardıma İhtiyacım Var

Ticari Alacak Sigortası, nakit akışınızı korumak için alacaklarınızı garanti altına alan bir sistemdir. Ticari Alacak Sigortası ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur. Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar. Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler. Nakit akışının sağlıklı olması ve firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlar.

Ticari Alacak Sigortası ile firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı sizi büyük ölçekli kayıplara karşı korumaktır. Müşterilerinizin iflas veya temerrüde düşmesi durumunda ise tazminat ödemesi yapılır. 

  • Ticari Alacak Sigortası ile bilançodaki alacakların yaklaşık %40’ını oluşturan vadeli alacakları güvence altına alın.
  • Ticari Alacak Sigortası ile daha güvenli ve kârlı ticaret yapın. Nakit akışınızı güvenli ve risksiz yönetin.
  • Müşterilerinize sigorta güvencesi ile daha fazla satış yapabilme imkanı sunar ve cironuzun artmasını sağlar.
  • Ticari Alacak Sigortası alıcıların finansal ve mali durumları hakkında güncel veri sağlar, yakından izleme hizmeti verir.
  • Alıcınız hangi ülkede olursa olsun, gerek iç piyasa gerek ihracat için ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıplar tazmin edilebilir. Allianz Trade Ticari Alacak Sigortası tahsilat yetkisini devralarak sizi hukuki ve bürokratik işlemlerden kurtarır.
  • Ticari Alacak Sigortası risk yönetimi hizmetiyle, alıcıların mali ve ticari performansı poliçe süresince güncel olarak takip edilmesini sağlar. Zaman içinde bir bozulma varsa risk önceden öngörülerek önlenmeye çalışılır.

İşinizi büyütürken alacaklarınızı yönetmeye ayırdığınız zamanı azaltmak ve şirketinizin geleceğine odaklanmak istiyorsanız alacak sigortasının sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ticari Alacak Sigortası, daha iyi bir kredi kontrolü sağlamasının yanı sıra ödenmeyen borçlara bağlı yaşanabilecek büyük kayıplara karşı daha iyi korunma sunar. Alacakların kalitesini arttırır ve bu da kredi kuruluşlarından daha iyi koşullarda döner sermaye temin etmenizde önemli rol oynar.

Ticari alacak sigortası ile müşteri ilişkilerinizi yönetirken ne kadar risk alabileceğinizle ilgili kredi limitiniz tanımlanır. Belirlenen limitler karar alırken size rehberlik eder. Mevcut müşterilerinizle risk teminatınızın limiti çerçevesinde dilediğiniz gibi ticaret yapmaya devam ederken, otomatik limit güncellemeleri de müşterilerinizi yönetirken size yeni bilgiler sunar.

İhracat yapan şirketler ise hükümetin bir sözleşmeyi iptal etmesi, bir malın ihraç ya da ithalini veya nakit transferini engelleyen bir yönetmeliği uygulamaya koyması ve alıcının ülkesinde savaş çıkması gibi nedenlerle ödeme alınamaması gibi politik risklere karşı kendilerini korur.

Açık hesap vadeli satışlardan doğan teminatsız alacakları ticari alacak sigortasıyla güvence altına almak, şirketinizin gelecekte daha iyi noktalara gelmesini sağlar. Özel sektör şirketlerine yapılan açık hesap (çek karşılığı dahil) satışlar için düzenlenen ve karşılığında banka teminatı olmayan vadeli faturalar Ticari Alacak Sigortası kapsamına girer. 

Peşin, kamu, grup şirketleri arasındaki ticaret, banka garantili, şahıs şirketlerine yapılan satışlar Allianz Trade Alacak Sigrotası ile teminat altına alınmaz.

 

Müşterileriyle açık hesap çalışan her şirket, ticari alacak sigortasından faydalanabilir. Allianz Trade’in küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerin de aralarında yer aldığı farklı büyüklükteki şirketlerden oluşan geniş bir müşteri portföyü vardır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ekonominin farklı sektörlerinde emtia ticareti yapan şirketler de ticari kredi sigortası kullanırlar.
Poliçenin primini etkileyen başlıca unsurlar; sigortalanabilir cironun büyüklüğü, geçmiş yıllarda ve mevcutta yaşanan tahsil edilememiş alacaklar, satış vadesi, alıcıların kredibilitesi, alıcıların bulunduğu ülkeler ve alıcılar için talep edilen limit tutarları gibi değişkenlerdir.
Savaş, çarpışma, ihtilal, ayaklanma vb., nükleer riskler, alıcı ve satıcı arasındaki ticari ihtilaflar dışında yurtiçi, ihracat odaklı alacaklarınız Allianz Trade Alacak Sigortası kapsam dahilindedir.

Tahsilat işlemleri hasar başvurusu ile birlikte başlar. Öncelikle sulh yoluyla tahsilat yapılmaya çalışılır. Tahsilat sürecinde borçlu ile iletişimi ve tahsilat sorumluluğunu bizlere bırakmanız gerekir.

Sulh yoluyla tahsilat sonrasında bir ödeme ve/veya bir ödeme planı alınamaz ise hukuki işlemlerin başlaması için hasar dosyası avukatlara iletilir ve tüm risk için adınıza hukuki süreç başlatılır. Şirketimizin yerel hukuk büroları ile bulunduğu tüm ülkelerdeki yerel tahsilat imkanları sizin için devreye girer. Bu süreçte sizden talep edilecek evrakları/bilgileri hızlı ve eksiksiz tamamlayarak bize destek vermeniz tahsilatı hızlandıracaktır.

Şirketimizin en büyük farkı ve gücü uluslararası tahsilat ofislerimiz sayesinde alacağınızın o ülkedeki uzman kişiler tarafından takip edilmesidir. Tazminat ödemesi sonrasında tahsilat işlemleri tüm risk bakiyesi dikkate alınarak gerçekleştirilirken, bu bakiyenin tazminat tutarına kadar olan kısmı için sigortacı adına davaya müdahil olunur. Bu sebeple tazminat tutarına kadar yapılan tahsilatlar sigortacı hesaplarına ödenirken, sigortacının ödediği tazminattan doğan herhangi bir alacağı kalmadığında, tazminat tutarının üzerinde yapılan tahsilatlar size ödenecektir. Yani tazminat ödendikten sonra dahi, tazminat kapsamına girmeyen, size ait olan risk tutarının takibine de tarafımızca devam edilir. Bu süreç poliçenizde yer alan şartlara göre değişiklik göstermektedir.

Tazminatınız, hasar başvuru evraklarının bize ulaşması ile başlayan ve poliçenizde belirtilen bekleme süresini takip eden 30 gün içerisinde tarafınıza ödenir. Bekleme sürecinin hasar evraklarının tarafımıza tam olarak iletilmesi ile başladığını hatırlatmak isteriz. Borçlu ile aranızda bir ihtilaf olması halinde tazminat ödemesi ihtilaf giderilene kadar askıya alınır. İhtilafın alıcınız ile aranızda çözülmesini bekleriz ve süreci takip ederiz. Tazminat hesaplaması öncesinde tarafınızdan güncel cari hesap ekstresi ve gerekli durumlarda ek evraklar da talep edilebilir.

Tazminat ödemesi öncesi size “Hasar Tazminat Makbuzu” göndeririz. Bu makbuzun imza yetkilileri tarafından imzalanması ve kaşelenmesi sonrasında orijinalinin bize ulaştırılması gerekir. Bu belgelerle birlikte imza sirküleri ile gerekirse ticari sicil gazetesi, vergi levhası gibi başkaca evraklar da talep edilebilir.

Tazminatın ödenebilmesi için ciro bildirimlerinizin eksiksiz yapılması, prim ve tarafınıza tanzim edilen faturaların zamanında ödenmesi, süreçlerin takibi için tarafımızca talep  edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve en kısa sürede gönderilmesi gerekir.

Tahsilatın başladığına dair tarafınıza bilgilendirme yapılır. Sulh yoluyla tahsilat sağlanamaz ise bu sürecin sonlandığını ve hukuki işlemlere başlandığını belirten bilgi tarafınıza iletilir. Tüm hukuki işlemler tazminat ödemesine kadar toplam risk bakiyesi üzerinden sizin adınıza takip edilir. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için sizden noter tasdikli vekâletname ve 3 adet kaşeli ve imzalı avukatlık sözleşmesi talep edilecektir.

Yapılan tahsilat tutarı üzerinden tarafınıza poliçenizde yer alan oranlara istinaden başarı ücreti faturalandırılır. Dosyalarda oluşacak hukuki işlem masrafları sizinle paylaşılır. Bu paylaşım, poliçenizde belirlenmiş olan oran ile yapılmaktadır. Tahsilat sürecinde, tüm çabalarımızın ve hukuki girişimlerimizin sonuçsuz kalması durumunda tahsilatın yapılamayacağı kararı alınarak takip, tarafımızca durdurulur; dosya kapatılır ve tahsilat sürecinin sonlandığına dair tarafınıza bilgi verilir.

Şirketimizin yerel hukuk büroları ile bulunduğu tüm ülkelerdeki yerel tahsilat imkanları sizin için devreye girer.

Şirketimizin en büyük farkı ve gücü uluslararası tahsilat ofislerimiz sayesinde alacağınızın o ülkedeki Hasar ve Tahsilat ekibimizle birlikte uzman kişiler tarafından takip edilmesidir.