allianz trade afrika raporu

Afrika Ülkeleri İle İhracat Fırsatları

24 Kasım 2023

YÖNETİCİ ÖZETİ

  • Olumsuz makro-finansal koşullar karşısında Afrika ekonomisi beklentilerin ötesinde dayanıklılık gösterdi. Uzun süreli siyasi huzursuzluk, ekonomik faaliyetleri duraklatan olaylar ve zorlu finansman koşullarına karşı dayanıklılık ve adaptif uyum kabiliyeti geliştiren bölgede büyümeye destek veren unsurları olumsuz yönde etkileyen bir gelişme öngörülmediği için 2024-2025 yıllarında büyüme hızlanabilir. Ayrıca, diğer bölgelere kıyasla daha istikrarlı bir büyüme patikasına sahip olan Afrika kıtası tüm bu yönleriyle olumlu ticari beklentiler yaratarak, yatırımcıları cezbetme, pazarlarını genişletme ve iş ortamını iyileştirme fırsatları yakalıyor. Bölge, 2000-2010 dönemindeki büyüme ivmesini yeniden yakalayabilirse GSYH 2030 yılına kadar 1,7 trilyon ABD dolarlık artışla 4,6 trilyon ABD dolara ulaşacaktır. 
  • Afrika genelinde kritik yatırım ve likidite koşullarının iyileştirilmesi, asimetrik emtia fiyat şokunun neden olduğu ödeme dengesizliklerinin giderilmesi ve periyodik para birimi devalüasyonlarının üstesinden gelinmesi için hayati önem taşıyacak. Etkin bir şekilde hayata geçirilebilirse Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi, 2035 yılına kadar üye ülkelerin gelirlerinde ortalama  yüzde 7’lik artış sağlarken, artan güven ve ticari kredi kullanımı, 65 milyar dolar bir diğer  deyişle Afrika GSYH'sinin yüzde 2'sine eşit olan ek bir likidite sağlayacak ve bu da reel ekonomiye yeniden yatırım yapma fırsatları doğuracak. Yasal çerçevelerin güçlendirilmesi ve finansal ve teknolojik altyapının derinleştirilmesi, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve ekonomik büyümenin önünü açmak açısından kilit önem taşıyor. Bu sadece ülkelerin mali durumlarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda yerli ve yabancı yatırımcılar için daha faydalı, verimli ve kapsayıcı bir finansal sistemin de gelişmesini sağlayacak.
  • Afrika aynı zamanda gerçek değeri şu ankinin çok üzerinde olan birçok doğal kaynak bakımından da zengin. Bunlar arasında toplam küresel rezervlerin yüzde 24’üyle yüzde 92'sine kadar sahip olduğu platin, kobalt, manganez, krom ve boksit gibi kritik hammaddeler de bulunuyor. Ayrıca uzun vadeli bir demografik temettüye de sahip olan Afrika'da 15-64 yaş arası nüfusun sayısı 15 yıl içinde Avrupa, Latin Amerika ve Okyanusya'nın toplam nüfusunu geçecek. Afrika ülkelerinin neredeyse yarısında 25 yaş ve üzeri nüfusun en az yüzde 50'sinin ya bir finans kurumunda hesabı olduğu ya da bir mobil ödeme hizmeti kullandığı düşünülürse, yasal çerçeveler güçlendirilip finansal ve teknolojik altyapı derinleştirildiğinde bu demografik yapı önemli bir potansiyel sunacaktır. Bu, yatırımcılar için daha istikrarlı bir ortam yaratacak ve beklentilerini iyileştirecek. Böylece, mali ortamın gelişmesi, tüketiciye doğrudan ulaşımın kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artması mümkün olacak.
  • Karmaşık coğrafide stratejik zorluklar karşısında yatırımcılar, sigortacılar ve emeklilik fonları, Afrika'nın ekonomik kalkınmasını sonraki aşamalara taşıyacak finansal olanakları kıtaya çekme konusunda hayati bir role sahip. Özel sigorta sektörünün gelişmesi kamunun sosyal güvenlik açısından yetersiz kaldığı noktalarda destek sağlamanın yanı sıra “Afrika priminin" azalmasına da olanak vererek altyapı yatırımları için elverişli bir ortam oluşturacak.

Michaela Grimm

Allianz SE

Luca Moneta

Allianz Trade

Arne Holzhausen

Allianz SE

Pablo Espinosa-Uriel

Allianz SE

Maxime Lemerle 

Allianz Trade