Risklere dikkat edin! 

  • Maliyetli operasyonlar. Küresel İşletme Sermayesi Gereksinimi’nde (İSG) borsaya kote şirketler açısından 2008'den bu yana en büyük yıllık artış gerçekleşti. İSG 2021 yılındaki 3 günlük artışın ardından 2022 yılında da 9 gün artarak 72 günlük ciro seviyesine ulaştı. Asya Pasifik’te ortalama 10 günlük artışla 77 günlük ciroya ulaşıldı. İSG Çin'de 15 günlük artışla 59 güne yükseldi.  Ve Batı Avrupa’nın da, 7 günlük artışla 68 güne ulaşması ile Asya Pasifik en güçlü artışları kaydedilirken, Kuzey Amerika, Orta ve Doğu Avrupa’da firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarındaki artış 6 gün ile sınırlı kaldı. Daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon, daha yüksek finansman maliyeti ve yapılamayan ödemelerin artması işletme sermayesi gereksinimindeki artışı açıklayan en önemli nedenlerin başında geliyor. Sonuç olarak, mali kaynakların önemli bir kısmı işletme faaliyetlerini sürdürebilmeye ancak yettiği için şirketler; yatırım, ürün geliştirme, coğrafi genişleme, satın alma, modernizasyon veya borç azaltmaya geniş bir kaynak ayıramıyor. 
  • Vadeli satış riskleri. Alacak vadesi (AV) ve Stok vadesi (SV) 5 gün artarak sırasıyla 59 ve 50 güne yükseldi ve işletme sermayesi ihtiyacındaki yıllık artışa eşit oranda katkıda bulundu. Ödeme Vadelerindeki (ÖV) artış ise ılımlı oldu (+1 ila 36 gün). Alacak vadelerindeki bu hızlı artış, şirketlerin satış sonrası ödeme bekledikleri gün sayısının uzadığı anlamına geliyor ve daha fazla şirketin tahsilatta gecikmeler yaşadığına ve yaşayacağına yani nakit akışı sorunlarıyla karşılaşabileceğine işaret ediyor. Dünya genelinde, şirketlerin %17'si satış sonrası tahsilatları için 90 günden fazla bekliyor. Bu bağlamda, tedarikçilerin görünmez banka rolü tüm gücüyle geri dönmüş durumda ve bu da sistemdeki likidite risklerini artırıyor. 
  • Stoksuz üretim modelinden tedarikli üretim modeline geçiş. 2021 yılında yaşanan  lojistik aksaklıkları da benzer şekilde şirket bilançolarını etkilemeye devam etti. Stoksuz üretim modelinden tedarik zincirlerinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı stoklu çalışmaya geçiş, arz darlıklarını arz fazlasına dönüştürdü. Bugün şirketlerin %34'ünün stokları 90 günlük ciroyu aşıyor ve bu duruma en çok maruz kalan dört sektör öne çıkıyor: ulaşım ekipmanları (%46), tekstil (%39), elektronik (%38) ve makine ekipmanları (%36).
  • 2023 yılında değişiklik olmayacak. Küresel olarak işletme sermayesi gereksiniminin genel olarak sabit kalacağını, alacak ve ödeme vadelerinin bir miktar artacağını (toplam +5), [EBY1] stok vadelerinin ise aynı oranlarda azalacağını tahmin ediyoruz. Zira; yavaşlayan ticari  faaliyetler, üretimde  arz fazlası ve finansal koşulların zorlaşması stokların azalmasına ve tahsilatlarda  gecikmelerin artmasına neden olabilir.
  • Likidite önemli. Borsaya kayıtlı ve KOBİ'ler dahil tüm şirketlere baktığımızda, küresel B2B’deki 30 trilyon dolarlık likidite açığı hesaplamamızın değişmeyeceğini  öngörüyoruz. ABD ve Avrupa, söz konusu açığın 5 trilyon dolarlık kısmından Çin ise 12 trilyon dolarlık rekor  bölümünden sorumlu. Bu belirsizlik döneminde, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük finansal rahatlama, ödenmemiş faturaların daha hızlı ödenmesi ve tahsilat uygulamalarının iyileştirilmesiyle mümkündür. Dünya genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin trilyonluk alacakları hem büyümenin önünde  engel hem de önemli bir kredi riski kaynağı olmaya devam ediyor.
Ticari Alacak Sigortası Allianz Trade

 

Allianz Trade Ticari Alacak Sigortası

2023 yılında şirketlerin geleceği için önem taşıyan konu başlıkları etkili risk yönetimi, güvenli ticaret ve doğru nakit akışı şeklinde öne çıkıyor. Şirketinizin geleceğiyle ilgili büyük planlarınız varsa ve kriz dönemecini hafif atlatmak istiyorsanız riskleri doğru yönetmeniz gerekiyor. Ticari alacaklarınızın ödenmemesi durumunda ortaya çıkacak riskin yönetimi de planlarınızın istediğiniz gibi ilerlemesi için son derece önemli.

Bilançoların yaklaşık yüzde 40’ının alacaklardan oluştuğu göz önüne alınırsa, “şirketlerin hayat sigortası” olarak da adlandırılan alacak sigortasının önemi daha çok ortaya çıkıyor. 

Ticari Alacak Sigortası ile: 

  • Güvenli ticaret yapın,
  • Mevcut portföyünüzü sigortalayın,
  • Finansman kaynaklarına kolayca ulaşın,
  • Yeni müşteriler kazanarak hacminizi büyütün!

Siz de güvenli ticaret yaparak şirketinizin büyümesini hedefliyor ve 2023 yılında ticaretinizin sürdürülebilirliğini sağlamak istiyorsanız başvuru formumuzu doldurun. Üstelik ücretsiz olarak 15 müşterinizin risk analizi fırsatını yakalayabilirsiniz! 

Ticari Alacak Sigortası hakkında bilgi almak veya başvuru yapmak için aşağıdaki formu doldurun.