Küresel Ekonomik Görünüm 2023-25

Geçmişe Bakmak, İleriye Bakmak: Küresel Ekonomik Görünüm 2023-25

Aralık 2023

YÖNETİCİ ÖZETİ

 • Eylül ayındaki son üç aylık ekonomik görünüm raporumuzdan bu yana, büyüme ivmesi zayıflamış olsa da dirençli kalmaya devam ediyor. Dezenflasyon sürüyor ve faiz oranlarında tırmanış beklentilerimize paralel olarak durmaya başladı. Eylül ayındaki raporumuz “Son Tırmanış?”ı temel alarak tahminlerimizi güncelledik ve 2024 yılı için yatırım önerilerimizi bazı değişikliklerle daha da keskinleştirdik. Geriye dönüp baktığımızda, Forbes'un da belirttiği gibi "2023’ün Taylor Swift'in yılı olduğuna şüphe yok". İleriye baktığımızda, sırf bu yüzden "Swiftonomics"i 2024 yılına taşımaya karar verdik: Taylor kuralları! Evet, bu kelime oyununu özellikle yaptık. 2024 yılında takipte olmanız gereken on temel konu belirledik ve her birini Taylor Swift'in hit bir şarkısıyla eşleştirdik ve sizin için bir tatil playlist’i oluşturduk. Dikkat: Raporun devamı daha sıkıcı ekonomik ve finansal yorumlar içerir. Allianz Araştırma Bölümündeki "Swift" hayranlarından şimdiden hepinize mutlu yıllar!
 • ... Hazır mısınız? 2024 siyasi ajandanın yoğun olduğu bir yıl olacak. Avrupalı seçmenler AB temsilcilerini seçecek; Portekiz, Belçika, Avusturya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık seçmenleri milletvekillerini seçecek; ABD, Meksika, Tayvan ve Romanya da yeni başkanlarını seçecek. Artan popülizm ve birçok belirsiz oy pusulasının ortasında, hanehalkı ve firmaların bekle ve gör yaklaşımını benimsemesi ve büyük satın almalardan büyük yatırımlara kadar önemli ekonomik kararları ertelemesi muhtemel.
 • Her şey bitti mi?  Avrupa’da temel politika faizlerindeki artışın etkilerinin henüz yalnızca yüzde 60'ının borçlulara yansımış olması nedeniyle; ABD ve Euro Bölgesi'nde yumuşak bir iniş beklerken, eski Kıta için 2024 yılının ilk yarısında uzun süreli durgunluk riskinin artmasını bekliyoruz. (). 2024 yılı GSYH büyümesinin ABD'de yüzde 1,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,8, Çin'de yüzde 4,6 ve İngiltere'de yüzde 0,6 olacağını tahmin ediyoruz.
 • Silkinme zamanı - Azalan talep ve enerji ile gıdada olumlu baz etkileri sayesinde dezenflasyon güç kazanıyor. Merkez bankalarının faiz oranlarına aşağı yönde müdahalesinin genel ekonomik konsensüse göre 2024 yazında beklenenden  daha erken, ancak sıcak işgücü piyasasını soğutmak zaman alacağından piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağını tahmin ediyoruz. Zira, hizmet sektörü enflasyonu ve ücret artışları enflasyonist baskıları beslemeye devam ediyor. Özellikle de ABD'de… 2024 yılı sonunda politika faizlerinin ABD'de yüzde 4,5, Euro  Bölgesi'nde yüzde 3,5 ve İngiltere'de yüzde 4,5 seviyesinde olmasını bekliyoruz.
 • Kendi başınasın evlat! - Çoğu ülkenin bütçe açıklarını ılımlı bir şekilde dizginlemeyi taahhüt ettiği Avrupa'da mali güvenlik ağları gevşiyor. Alman hükümeti son dakikada bir bütçe anlaşması yapmayı başardı, ancak anlaşmanın ekonomik faaliyete büyük bir destek sağlamasını beklemiyoruz. ABD'de ise mali konsolidasyon şimdilik lafta kalmaya devam ediyor.
 • Ormandan çıkış!  Küresel ticaret, iki yıl üst üste ortalamanın altında seyreden küresel GSYH büyümesinin ardından ılımlı bir toparlanma gösterecek. Ticari durgunluktan çıkmaya başlayan Avrupa ülkeleri ve Çin hariç, küresel değer zincirlerindeki değişimden faydalanmaya devam eden Asya ülkeleri  toparlanmaya öncülük edecektir. Ayrıca, küresel iş çevrelerinde stok eritme eğilimi 2024 yılında sona erecek ve bu da toparlanmaya katkıda bulunacaktır.
 • Anti-kahraman!  Bu yılın başlarında Çinli tüketicilerin küresel ekonomiyi yeniden canlandıracağına dair büyük umutlar vardı, ancak günü kurtaramadılar. Ülkede emlak piyasası hâlâ sıkıntılı ve tüketicinin kendine güveni azalmaya devam ediyor. Çin, küresel ihracat pazarlarındaki kayıplarının bir kısmını ve zayıf iç talebi telafi etmek için politika desteğini artırdı ve artırmaya devam edecek, aynı zamanda bu politikanın etkisini pekiştirmek için yurtdışındaki yatırımlarını da artıracak.
 • Her şey değişti:  Gelişmekte olan piyasaların çoğu, yüksek finansman maliyetleri ve bazen gergin sosyal ortamlarla mücadele ederken enflasyonu başarılı bir şekilde kontrol altına almayı başardı. Faizlerdeki düşüşü, daha zayıf bir doları ve daha düşük ikiz açıkları yönetmek ve aynı zamanda üretimin ticari olarak yakın ilişkilerin olduğu coğrafyalara kaydırılmasına yönelik fırsatlardan faydalanmak daha kolay olacaktır. Ancak politika hataları önceden elde edilmiş başarıların raydan çıkmasına neden olabileceğinden bu iş kolay olmayacak. Yüksek maliyetle yeniden finanse edilmesi gereken büyük miktarda borçlara sahip Mısır, Arjantin ve Gana gibi ülkeleri zor bir sınav bekliyor. 
 • Başıma belâ olacağını biliyordum:  -Şirketler yüksek getiri ortamını şimdiye kadar oldukça başarılı bir şekilde yönetmeyi başardı. Ancak çoğu ülkede iflaslar artışta ve bu durum likidite ve kârlılık sıkıntıları yaşayan KOBİ'ler ile daha fazla direnç sergileyebilen daha büyük firmalar arasındaki büyük uçuruma işaret eder nitelikte. İleriye bakıldığında, artan faizler, kârlılık ve likiditeyi etkilemeye devam ederken gelir artışları da yavaşlayacak. Yüksek borçluluk oranıyla çalışan, amortismana tabi varlıklara sahip ve hem faaliyet giderleri hem de yatırım harcamaları için finansman ihtiyaçları yüksek olan, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve inşaat gibi bazı sektörler bu fırtınanın tam ortasında yer alıyor.
 • Olumsuz taraf:  2024 yılında uzun vadeli faiz oranlarında belirgin bir düşüş olası değil çünkü politika faiz oranlarında ileriye yönelik düşüşler halihazırda fiyatlandırıldı ve arz faktörü yukarı yönlü baskılarını sürdürmeye devam edecek. Artan volatilite dikkate alındığında gelişmiş ekonomilerde hisse senetlerinin yüzde 5'e yakın getiri sağlamasını bekliyoruz. Kurumsal kredi spreadlerinin direnç sergilemesi piyasanın yumuşak inişe olan güvenine işaret ediyor. Genel görünüm ihtiyatlı bir şekilde iyimser olsa da ticari gayrimenkul, enerji vb. gibi belirli piyasa segmentlerinde  potansiyel risklere dikkat edilmeli.
 • Hassas: Zorlu bir ortama ve ABD'deki kısa süreli bankacılık kriziyle de hissedilen yüzey altındaki bazı finansal çatlaklara rağmen, piyasalar artan likidite baskılarını görmezden geldi. Likidite sıkışıklığının yoğunlaşmasını ve kurumsal spreadler üzerinde baskı yaratmasını bekliyoruz. Ancak, hem şirketler hem de politika yapıcılar kanadında hâlâ yapılabilecek manevralar olduğu için riskleri sistemik görmüyoruz. 

Ludovic Subran

Allianz SE

Pablo Espinosa-Uriel

Allianz SE

Maxime Darmet

Allianz Trade

Maddalena Martini

Allianz SE

Bjoern Griesbach

Allianz SE

Roberta Fortes

Allianz Trade

Maxime Lemerle 

Allianz Trade

Luca Moneta

Allianz Trade

Nikhil Sebastian

Allianz Trade

Ano Kuhanathan

Allianz Trade

Jasmin Gröschl

Allianz SE

Maria Latorre

Allianz Trade

Manfred Stamer

Allianz Trade