Çip kıtlığı toparlanmayı geciktirirken, yapısal sorunlara ilişkin baskıları da artırıyor!

S

Hassas risk şirketler için

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Tüketici tercihlerinin alternatif yakıtlı araçlara ve yeni hareket serbestiyeti seçeneklerine kayması,
 • Düşük emisyonlu araçlara olan destekleyici politikalar, (hükümet politikaları, şarj altyapı planları)
 • Gelişmekte olan piyasa özellikleri,
 • Yerel ihtiyaçların dönüşümü,
 • Premium araç ve SUV talebinin üreticilerin karlılığına olumlu etkisi.
 • Otomotiv üreticilerinin just in time modelinin yaygın şekilde benimsenmesi nedeniyle tedarik zinciri aksaklıklarına karşı kırılganlığının artması,
 • Yeni araç satışlarının kısıtlayıcı maliye ve para politikalarına karşı kırılgan olması, ikinci el piyasasının rekabet gücü,
 • Dalgalanan enerji fiyatları,
 • Pil maliyeti, şarj istasyon ağı ve menzil nedeniyle kısa vadede elektrikli araçların değer önerisi,
 • Katılaşan çevresel gereklilikler (karbon emisyonu, hava kirliliği), yoğun yatırımların neden olduğu maliyet artışının araç fiyatlarına olan etkisi,
 • Demografik yapının değişimi ve yeni jenerasyonun hareket serbestiyeti tercihlerindeki değişim,
 • Otonom sürüş teknolojisinde teknoloji devleri ve start-upların da dahil olduğu yoğun rekabet.

2022 yıl sonu itibarıyla Asya bölgesi otomotiv üretiminde pandemi öncesi seviyelerini yakalamış durumdadır ve toplam üretim içerisindeki en yüksek paya sahiptir. Avrupa ve Amerika ise halen pandemi öncesi üretim düzeyini yakalayamamış olmakla birlikte, Çin; Asya bölgesindeki üretimin en büyük aktörü olup küresel üretimdeki payı Amerika ve AB’nin toplam üretiminden fazladır.

Son 10 yılda otomotiv sektöründe en önemli ihracatçı AB bölgesidir. AB sektörde son 10 yılda her yıl için 70-110 milyar EUR tutarları arasında dış ticaret fazlası gerçekleştirmektedir. Bu sırada, Çin de sektörde küresel üretimden aldığı payın artışına paralel olarak, iç pazardaki payını da artırmaktadır. Son 10 yılın en büyük otomotiv ihracatçısı olan AB’nin, Çin pazarındaki payı azalış trendindedir. 

Grafik 1: Bölgelere göre yeni elektrikli araç kayıtları
Bölgelere göre yeni elektrikli araç kayıtları, Kaynak: ACEA, Allianz Araştırma
Bu gelişmelerin yanında Çin’in otomotiv sektöründe 2022 yılında ilk kez dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Burada Çin üretimi yerli markalar ile birlikte AB ve ABD merkezli markaların da bu veride payı bulunmaktadır.
Çin’de AB malı ithal araç kayıtları, Kaynak: Bloomberg, Allianz Araştırma
İlgili verilerle Çin’in otomotiv sektöründeki üretim ve dış ticarette payının arttığı ve izlenen dönemde daha rekabetçi hale geldiği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin ihracattaki en önemli kalemlerinden biri olan otomotiv sektörü olup sektörde AB ve Birleşik Krallık bölgesi ihracat pazarı olarak en büyük paya sahiptir. Bu doğrultuda bölgenin küresel üretimden ve dış ticaretten aldığı pay ülkeyi doğrudan etkilemektedir. Sektörde teknolojinin değişimi, iklim anlaşması doğrultusunda izlenecek rota ve geçiş dönemindeki adaptasyon gücü, tüketici tercihleri ve orta sınıfın alım gücü dikkate alınarak AB’nin sektörden aldığı pay ve rekabet gücü de bu nedenle önem arz etmektedir. 
Otomotiv sektöründe Çin dış ticaret dengesi, Kaynak: Çin Gümrük Verileri, Allianz Araştırma