Küresel ticarette güven duyulan bir şirket olarak, işletmelere ve genel ekonomiye daha sürdürülebilir bir büyüme sağlama konusunda önemli bir konumda bulunuyor ve "Net Sıfır", düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde kritik bir rol üstleniyoruz.

Allianz Grubu’nun yaklaşımına tamamen uyumlu bir stratejiyle toplumun odak noktalarından yola çıkarak Sürdürülebilirlik Yol Haritamızın somut ve ölçülebilir hedeflerini belirliyoruz. İşte bu yolculuğun ana hatlarını belirleyen önemli unsurlar:

Operasyonlarımızda “Net Sıfır” hedefine ulaşma yolunda belirlediğimiz somut adımlara odaklanıyoruz. Bu adımlar; ürettiğimiz atık, kullandığımız su, tükettiğimiz kağıt, gerçekleştirdiğimiz seyahatler, kullandığımız enerji ve diğer kaynakları içeriyor.

Operasyonlarımız için belirlediğimiz açık sera gazı (GHG) azaltma hedefimiz bulunuyor ve bu hedef, açık sera gazını 2025 yılına kadar kişi başına yılda 1,4 ton CO2 eşdeğerine indirgemek.

2025'e kadar GHG emisyonlarımız/çalışan hedefimize ulaşma konusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye gayret ediyoruz.

Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeler:

 • 2023'te elektriğimizin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. (2019'da yüzde 47’si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyordu).
 • Kişi başına düşen sera gazı emisyonlarında 2022'de yüzde 67'lik bir azalma sağlandı.
 • Kişi başına enerji tüketiminde 2022'de yüzde 68'lik bir azalma elde edildi.
 • Kişi başına düşen su tüketiminde 2022'de yüzde 64'lük bir azalmaya ulaşıldı.
 • Kişi başına atık miktarı 2022'de yüzde 78 oranında düşürüldü..

ESG'deki sosyal unsurlar, özellikle kendi çalışanlarımızdan başlayarak hepimiz için önemli bir rol oynuyor. Çeşitlilik, eşitlik ve insan haklarına odaklanarak, bu başarıları elde ettik:

 • Çalışanlarımızın yüzde 53'ü, yöneticilerimizin ise yüzde 41'i kadın ve küresel olarak EDGE sertifikasına sahibiz.
 • 80 farklı ülkede 50'den fazla ulusal kimlikle çalışıyoruz.
 • Dünya genelinde 70'ten fazla hayır kurumu ve sivil toplum kuruluşuna destek sağlıyoruz.
piril-ky
"Sürdürülebilirlik yol haritamız, objektif ve ölçülebilir kriterlere dayanıyor. 2023 itibariyle elektriğimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan [1] sağlıyoruz ve kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2025'e kadar yüzde 50 azaltma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. DACH bölgesinde EcoVadis platin, 6 ülkede ise EDGE ve Great Place to Work sertifikalarına sahibiz ve sürdürülebilirlik performansımızı değerlendirmek için güvenilir üçüncü taraflarla sürekli iş birliği içindeyiz." - Pırıl Kadıbeşegil Yaşar, Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Allianz Trade

1 - Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan tüketim için mevcut olmadığında, %100 kapsama için Enerji Özellik Sertifikaları aracılığıyla dengeleme yapılır. 2022'de EAC'lerin katkısı %20'nin altındadır.

2 - 2019'daki başlangıç noktası

Sürdürülebilirliği iş stratejimize ve karar alma süreçlerimize tam anlamıyla entegre etmek istiyoruz; bu süreç Allianz Grubu'nun ESG Entegrasyon Yönetişiminin temellerine dayanıyor. Dünya genelindeki çalışanlarımıza, yıl boyunca ESG eğitimleri ve gönüllülük esaslı bilgi sahibi olma ve harekete geçme imkanı sunuyoruz. ESG kriterlerini şu alanlarda entegre ettik:

 • Ülke risk analizimiz,
 • Ticari sigorta süreçlerimiz,
 • Yatırım kararlarımız.
piril-ky
"Geçtiğimiz birkaç yıl içinde güçlü bir sürdürülebilirlik yönetişimi oluşturduk. Bu oluşum, Net Sıfır yol haritamızı ve stratejimizi tanımlayan ve uygulayan Grup Sürdürülebilirlik Ofisi, sürdürülebilirlik konularına odaklanmış bir Yönetim Kurulu Üyesi ve çok işlevli bir Küresel Sürdürülebilirlik Komitesini içeriyor. Bu sayede, kendi uzmanlıklarını bu alana taşıyan bir paydaşlar ağı oluşturduk ve yaklaşımımızı zenginleştirdik." - Pırıl Kadıbeşegil Yaşar, Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Allianz Trade

Portföyümüzün karbon salım modelini yönlendirmek ve azaltmak adına, sürdürülebilirliği risk değerlendirme ve ticari sigorta süreçlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz.

 • Ortaklarımızla iş birliği yaparak müşterilerimizin karbon ayak izini ölçme konusunda çalışıyoruz.
 • Karbon emisyonu bağlamında sektörel haritalar oluşturmak ve sektör bazında karbon bütçelerini belirlemek için çaba gösteriyoruz.
 • Veri yönetimi ve ESG bilgisine yatırım yaparak müşterilerimizin geçiş süreçlerinde daha iyi hizmet almasını amaçlıyoruz.

Düşük karbon ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren işletmelere destek sağlamak üzere yeni kanallar oluşturmaya çalışıyoruz.

piril-ky
"Allianz Grubu'nun iklim değişikliği ile mücadeledeki güçlü taahhütleriyle tamamen uyumlu bir şekilde, ESG Entegrasyon yönetişimimizi sigorta süreçlerimize entegre ettik. Örneğin, kömür çıkarılan madenlerin işletilmesi ve özel petrol kumları projeleri ile ilgili kapsam sağlama konusunu durdurduk. Ocak 2023'ten itibaren petrol ve gaz projelerine yönelik tutumumuzu da sıkılaştırdık." - Pırıl Kadıbeşegil Yaşar, Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Allianz Trade

Yenilenebilir Enerji ve Düşük Karbon projeleri için uygun kapsama yaklaşımımız aracılığıyla müşterilerimizin Net Sıfır'a geçişini destekliyor ve teşvik ediyoruz.

Speciality Credit sürdürülebilirlik çözümümüz şu anda 40'tan fazla poliçeyi içeriyor ve bu konuda önemli bir örnek oluşturuyor. Bu öncü ürün, belirlenmiş ESG KPI'larına dayalı olarak projeleri sigortalayarak, ilgili primi bu kriterlere uyan tahviller veya özel sermaye ortaklıklarına yatırarak çevresel geçişe katkıda bulunuyor.

Ayrıca, Dünya Bankası ve Save the Children gibi kuruluşlarla iş birliği yapıp özel kredi çözümleri sunarak, çevresel ve sosyal konularda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

piril-ky
"Sürdürülebilirlik vizyonumuza ülkeler arası risk analizimizden, ticari sigorta süreçlerimize ve yatırım kararlarımıza kadar ESG kriterlerini entegre ettik. Bir sonraki adımımız, kredi risk değerlendirmemize aynı kriterleri entegre etmek, risk yönetimimizi ve ürün geliştirmeyi güçlendirmektir." - Pırıl Kadıbeşegil Yaşar, Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Allianz Trade

Küresel ticarette güven duyulan bir şirket olarak, işletmelere ve genel ekonomiye daha sürdürülebilir bir büyüme sağlama konusunda önemli bir konumda bulunuyoruz.