Leverandørkredit

Bør dit firma tilbyde leverandørkredit?

Som leverandør kan du vælge at tilbyde kunderne en kredit i stedet for kontant betaling, men hvilken løsning giver flest fordele? Bliv klogere i denne artikel.

Leverandørkredit er én af de mest brugte betalingsformer, og det er der en grund til. Den kan nemlig give kunden nogle fordele både rente- og likviditetsmæssigt. En virksomhed, som tilbyder leverandørkredit, er derfor mere attraktiv for kunden.

Her præsenterer vi et overblik over leverandørkredit, dens fordele og risici. Du får også indsigt i internationale betalingstider og vores analyse af risikoen ved leverandørkreditter under og efter Covid-19

Leverandørkredit fungerer ved, at leverandøren yder en kredit til en kunde, som dermed optager en kortfristet gæld hos leverandøren. Typisk løber kredittiden op til 30 dage, men kan forhandles helt op til 12 måneder i visse brancher.

Hør hvordan vi beskytter dig, når du tilbyder leverandørkredit

Hvad er leverandørkredit?

Hvis du ikke har helt styr på, hvad leverandørkredit dækker over som begreb, får du her en hurtig indføring. Leverandørkredit er en betalingsbetingelse mellem en leverandør og en kunde, som kan udformes på forskellige måder.

Leverandørkredit kendes også som handelskredit eller bare køb på kredit, hvor leverandøren sender en faktura samtidig med leveringen. For nogle brancher og lande er det blot normale betingelser, andre steder er det et privilegie der kan opnås efter længere tids samhandel.

Tre af de mest brugte betalingsbetingelser er:

●    Netto kontant
●    Netto 8 dage
●    Løbende måned + 30 dage

Netto kontant foregår typisk ved forudbetaling eller betaling samtidig med den fysiske levering. De to andre løsninger er leverandørkreditter med forskellig risikoprofil.

Der er altså tale om leverandørkredit, hvis en virksomhed for eksempel køber nogle varer eller tjenesteydelser med betalingsbetingelsen løbende måned + 30 dage. Dette betyder, at der vil gå resten af den igangværende måned plus 30 dage fra leveringen til, at kunden, debitor, betaler til leverandøren, kreditor, for den pågældende vare eller tjeneste.

Ved brug af betalingsbetingelser med løbende måned, samles ofte alle fakturaer i den pågældende måned som kunden betaler samlet.

I den mellemliggende periode yder leverandøren en kredit, typisk uden renter. Når kredittiden udløber, betaler kunden det fulde beløb til leverandøren.

Leverandørkreditten tillader en virksomhed at anskaffe sig leverandørens varer eller ydelser uden selv at skulle have penge op af lommen, i første omgang. Det giver kunden tid til at producere og sælge egne varer og services, og derved skabe likviditet til at betale leverandøren.

Hvilke fordele er der ved leverandørkredit?

Som det fremgår af listen, er der nogle tungtvejende fordele, men der følger samtidig nogle ulemper med, som vi vender tilbage til senere.

Leverandørkreditfordele for leverandøren:

●    Leverandørkredit gør din virksomhed mere attraktiv overfor potentielle kunder
●    Leverandørkredit viser tillid til kunden og forbedrer relationen
●    Adgang til større kunder der kun accepterer køb på kredit
●    Leverandørkredit giver smidigere logistik for begge parter
●    Med leverandørkredit kan du samle fakturaer over en periode og lette administration og transaktionsomkostninger

Hvad er ulempen ved leverandørkredit?

Når leverandøren yder en kredit, løber virksomheden en risiko, fordi det er leverandøren selv, som har penge “ude at svæve” i perioden frem til, at kunden betaler. Kunden kan nægte at betale, have svært ved at betale eller gå konkurs. Derfor kan det gå ud over leverandørens finanser at yde kreditten.

For at yde kreditten skal leverandøren derfor undersøge kundens kreditværdighed. Denne undersøgelse vil afdække, om det er forsvarligt at yde kredit til den pågældende kunde og i så fald, hvor meget kunden kan få leveret på kredit.

Kreditforsikring fjerner risikoen

Leverandøren behøver dog ikke stå alene med denne risiko, da det er muligt at tegne en kreditforsikring, som sørger for, at leverandøren får penge for sine varer eller ydelser, selvom kunden ikke kan betale eller går konkurs. Dermed fjerner kreditforsikringen også usikkerheden om størrelsen af kreditten samt, hvilke kunder leverandøren bør give en kredit.

Leverandørkredit i kombination med kreditforsikring giver altså leverandøren mulighed for at tilbyde kunden en attraktiv betalingsform, men selv løbe en begrænset risiko.

Du kan læse mere om hvordan vi kreditvurderer dine kunder her

Alternativ til leverandørkredit

Som alternativ til leverandørkredit, er der kontant betaling. Her betaler kunden varens eller tjenesteydelsens fulde pris inden levering, altså en forudbetaling, hvilket i sig selv er positivt for leverandøren. Omvendt kan en forsinket betaling udskyde leveringen, og det kan skabe planlægningsmæssige og logistiske udfordringer for leverandøren. Samtidig kan kontantbetaling ved hver sending koste leverandøren ekstra i form af flere transaktionsomkostninger især ved længevarende samhandel.

For kunden betyder kontant betaling typisk, at virksomheden trækker på sin kassekredit for at betale leverandøren. Kunden betaler naturligvis renter af kassekreditten og reducerer samtidig virksomhedens likviditet.

Derfor vil en leverandør, som tilbyder leverandørkredit, være mere attraktiv for kunden, som derved undgår renter og en reduktion i likviditet.

Hvad er normal kredittid for leverandørkredit?

Vi overvåger og forsikrer vi kreditter i hele verden. Derfor har vi også stort kendskab til hvordan leverandørkreditter bruges i forskellige lande og brancher. Som kunde kan du bruge vores viden til at tilbyde dine kunder de rigtige kreditter som gør dig attraktiv i markedet.

Er du eksempelvis i detailbranchen var den gennemsnitlige kreditlængde i 2018 på 30 dage. Men det dækker over store lokale forskelle, hvor det i Norge blot var 6 dage, var det 62 dage i Italien. I Danmark var den gennemsnitlige betalingstid 24 dage.

Omvendt er byggebranchen kendt for lange kredittider med et globalt gennemsnit på 82 dage. Også her har Norge de korteste kredittider med 15 dage, mens spanierne bruger 113 dage før regningen betales. I Danmark bruger byggebranchen 63 dage på at betale sine regninger.

Handler du med Kina, kan du forvente lange kredittider. Kineserne har generelt de længste kredittider i verden med 92 dage på tværs af alle brancher. Det er en fordel hvis du importerer fra Kina, fordi du kan nå både at modtage og sælge varen før du skal betale leverandøren. Til gengæld betyder det også at du skal give længere kredittid hvis du vil eksportere til Kina. Til sammenligning har New Zealand den korteste betalingstid med 47 dage. Den gennemsnitlige betalingstid i Danmark 52 dage

Du kan læse mere om betalingstider i hele verden her

Hvordan påvirker Covid-19 mine kredittider?

Vores analyser viser at Covid-19 forårsager længere betalingstider, og et større pres på likviditeten. Globalt set vil betalingstiderne stige med 2 dage i 2020 og 2 dage i 2021. Det lyder ikke af meget, men vil være det højeste niveau i det seneste årti og en stigning der er dobbelt så stor som efter finanskrisen.

Sammen med de længere betalingstider på leverandørkreditter vil vi se øgede varelagre hos mange virksomheder. Det vil påvirke likviditeten hos den enkelte virksomhed, og vil samlet set føre til et øget likviditetsbehov på 140 milliarder dollars, svarende til 880 milliarder danske kroner. Et beløb som verdens virksomheder selv skal finde i deres allerede pressede likviditet.  

Det største likviditetspres i de kommende år vil ramme indenfor transport, non-food detail, tekstiler og auto-branchen.

Læs mere om hvordan Covid-19 påvirker den globale økonomi


Skal dit firma tilbyde leverandørkredit?

Leverandørkredit har klare praktiske og økonomiske fordele for både kunde og leverandør, og dit firma vil fremstå mere attraktiv i kundernes øjne, hvis du tilbyder kredit.

Du bør selvfølgelig være opmærksom på de medfølgende risici, men ved at optage en fornuftig kreditforsikring, kan du med ro i sindet komme kunderne i møde med en fordelagtig leverandørkredit.