Kreditforsikring

Kreditforsikring har ét formål: At understøtte din forretning, når en kunde ikke betaler din faktura.   

Den situation kan opstå, hvis en kunde går konkurs eller ikke betaler inden for den aftalte frist (misligholder sin forpligtelse igennem længere tid). Ved at have tegnet forsikring får du erstattet en del (op til 90 %) af dit tilgodehavende. Dit tilgodehavende skal ligge inden for det limit, vi har fastsat for den pågældende kunde.

Præmien beregnes på grundlag af din forretning og den måde, du driver forretning på. På den måde sikrer vi, at du får det bedste match og den mest optimale service samt en overkommelig præmie.

Hvis du ikke tidligere har tegnet kreditforsikring, viser vi dig her et eksempel på, hvad det kan koste at tegne en af vores populære kreditforsikringstyper. Præmien beregnes som en promilledel af din omsætning, normalt under 1 %. I vores eksempel forudsætter vi, at du sidste år havde en omsætning på DKK 2 millioner, og at du ønsker, at forsikringen omfatter hele omsætningen. Præmien vil da normalt ikke overstige DKK 20.000.

Beregn din pris på kreditforsikring på 1 minut

Husk, at præmien kan svinge fra år til år. Præmien påvirkes af dine tidligere tab, de kunder, du handler med, og den branche, du opererer i. Afdækning af politiske risici samt handelsrisici bevirker en højere præmie. Vi beregner den bedste pris i din situation baseret på disse faktorer og dine behov.

Tilgodehavender kan udgøre 40% eller mere af en virksomheds aktiver. Bare få tab på debitorer kan påvirke din likviditet enormt. Det kan koste en virksomhed dyrt, hvis en kunde ikke betaler. Hvis din indtjeningsmargin er 5%, og du påføres et tab på 100.000, skal du øge omsætningen med 2 millioner for at opveje den manglende indtjening.

Desuden kan ubetalte tilgodehavender svække din økonomiske position på andre måder. Det kan for eksempel gå ud over din likviditet, så du har færre midler at investere for. Banker og andre finansieringskilder beregner måske en højere rente. Dine medarbejdere kan miste gejsten, hvis de bliver bekymret for deres jobsituation. Husk på disse påvirkninger og den økonomiske værdi af disse, når du overvejer, om det kan betale sig at tegne kreditforsikring.
Ja. Eksportører, der er bekymret for den politiske udvikling i kundens land, har også fordel af en forsikring mod manglende betaling, som er direkte relateret til forhold i landet. Typiske forhold kan være krig, eller at lokale myndigheder annullerer en kontrakt. Et andet eksempel er, når myndigheder indfører regler, der forhindrer eksport og import af varer eller pengeoverførsler i hård valuta.
Alle virksomheder har fordel af solid kreditstyring. Kreditforsikring er et af de vigtigste værktøjer til at opnå dette. Hvis du sælger til andre virksomheder på løbende kontovilkår, vil en kreditforsikring give dig mange fordele. Hvis du handler på andre vilkår, har vi også services, der kan understøtte og styrke dine handelsaktiviteter.

Vores kreditforsikringer er tilpasset forskellige virksomheds- og transaktionstyper. Kontakt os, så vi sammen kan finde frem til, hvad der er bedst egnet for dig.
Vores forsikringer er beregnet til virksomheder med en årlig omsætning på mindst 5 millioner DKK. Hvis din omsætning er mindre, er vores forsikringer muligvis ikke det bedst egnede produkt for dig. Vi foreslår, at du taler med din forsikringsmægler eller bankrådgiver, som vil kunne hjælpe dig med at finde andre måder at beskytte din virksomhed på.
Mange virksomheder har haft deres kunder i mange år, og kunderne virker solide. Virksomhederne har tiltro til, at kunderne betaler. Men selv den største tiltro kan blive påvirket af konjunkturudviklingen og kommercielle tendenser.

Der skal investeres kraftigt i dataindsamling for at kunne overvåge kundernes økonomiske situation og vurdere risikoen for manglende betaling. Vi foretager den investering for dig, så du ikke behøver gøre det, og giver dig adgang til vores analyser. En forsikring understøttet af forretningsindsigt giver dig tryghed igennem hele processen, når du driver forretning – nu og i fremtiden.
Ja, vi har erfaring med understøttelse af langsigtede transaktioner (for eksempel flerårige kontrakter). Kontakt os og fortæl hvad du har brug for. Vi vil meget gerne rådgive dig.

Der er mange fordele forbundet med kreditforsikring. Hvis det er første gang, du tegner kreditforsikring, kan det være nyttigt at gennemgå dine processer og procedurer, så du får størst mulig værdi ud af forsikringen. Vi kan også rådgive dig om bedste praksis. Her er nogle eksempler på ting, du kan gøre:
   

  • Uddan dine medarbejdere i brug af vores systemer. Brug vores informationer om limits og grades til at forbedre din kreditstyring og forhindre store tab på debitorer.
  • Vis dine långivere, at kvaliteten af dine tilgodehavender er blevet forbedret, og opnå bedre vilkår, når du forhandler.
  • Integrér vores informationer i din salgsplanlægning og nå ud til de økonomisk mest solide kunder.
  • Identificér risici i nye og potentielle markeder ved hjælp af vores data, når du udarbejder strategi- og forretningsplaner.
  • Få adgang til vores inkassoservice og -netværk og opnå hurtigere betaling af dine fakturaer.
  • Tilpas dine processer til vores systemer, og øg effektiviteten.
  • Styrk likviditeten ved at forsikre dine tilgodehavender, så du får erstatning, hvis en kunde ikke betaler.