Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της επέκτασης της επιχείρησής σας

Οι επιχειρήσεις έχουν μια φυσική τάση να αναπτύσσονται και να περνούν από παρόμοιους κύκλους ζωής: εκκίνηση, ανάπτυξη ή κλιμάκωση, ωριμότητα και έξοδος. Και αργά ή γρήγορα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης. Μπορεί να είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι… αν πλοηγηθείτε σωστά.

 

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη πριν την επέκταση μιας επιχείρησης

 

Πότε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας

 

Η επέκταση της επιχείρησης μπορεί να προκληθεί από πολλούς λόγους, αν και συνήθως συμβαίνει όταν η επιχείρησή σας αναζητά πρόσθετες επιλογές για να δημιουργήσει περισσότερα κέρδη. Ίσως σκέφτεστε να επεκταθείτε για να ξεπεράσετε προβλήματα, όπως το να μπορείτε να ανταποκριθείτε στον αυξανόμενο ανταγωνισμό· ή μπορεί να δείτε τα οφέλη από την επέκταση μιας επιχείρησης λόγω της επιτυχίας και επομένως να έχετε τα μετρητά και τα κέρδη για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη· ή μπορεί να θέλετε να διερευνήσετε τα πλεονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης διεθνώς.

 

Η επέκταση μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη υπαλλήλων και franchise, την αύξηση των προσπαθειών μάρκετινγκ, τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας, την προσφορά νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, τη συγχώνευση ή την απόκτηση άλλης επιχείρησης ή την επέκταση στο διαδίκτυο. Μπορεί επίσης να υπάρχουν οφέλη από την επέκταση της επιχείρησης στο εξωτερικό.

 

Όποιοι κι αν είναι όμως οι λόγοι σας για να εξετάσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης, να θυμάστε ότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι μια ανατρεπτική δύναμη, που επηρεάζει κάθε πτυχή της επιχείρησής σας: το προσωπικό, τους πόρους και τα οικονομικά σας.

 

Επομένως, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη όχι μόνο τα οφέλη, αλλά και τα μειονεκτήματα. Δείτε το άρθρο μας Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε πριν επεκταθείτε σε νέες αγορές εάν σκέφτεστε να κάνετε άνοιγμα σε άλλη τοποθεσία.

 

Είναι η κατάλληλη στιγμή για επέκταση της επιχείρησης

 

Τα δικά σας οικονομικά δεδομένα μπορούν να σας δείξουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης. Οι ακόλουθοι δείκτες που βασίζονται σε δεδομένα υποδηλώνουν ότι η επιχείρησή σας βρίσκεται σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και ότι «τώρα» είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποκομίσετε τα οφέλη από την επέκταση μιας επιχείρησης:

 

 • Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες σας έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση.
 • Τα κέρδη σας είναι σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια.
 • Οι δαπάνες σας είναι συνεχώς ελεγχόμενες.
 • Έχετε τους διαθέσιμους πόρους (οικονομικούς, προσωπικό, υλικά).
 • Έχετε εξωτερικούς επενδυτές (angel investors, venture capitalists) έτοιμους να βάλουν χρήματα στην επιχείρησή σας.

 

Σημείωση: οι επενδυτές συνήθως θέλουν ίδια κεφάλαια, όπως μετοχές της εταιρείας σας σε αντάλλαγμα για τα μετρητά τους, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψη  όταν εξετάζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης

 

Συνολικά, τα οφέλη από την επέκταση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη μείωση των εξωτερικών κινδύνων (όπως αυτοί που προκύπτουν από τον ανταγωνισμό, την αγορά ή τις τεχνολογικές αλλαγές). Η επέκταση μπορεί επίσης να ενισχύσει την εντύπωση της μεγαλύτερης οικονομικής βιωσιμότητας: οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις συχνά φαίνονται πιο ελκυστικές για τους επενδυτές και τους δανειστές.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν:

 • Προσέλκυση νέων πελατών σε νέες αγορές ή με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Μια μεγάλη και ποικιλόμορφη βάση πελατών βοηθά επίσης να απομονώσετε την επιχείρησή σας από την υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο πελάτη.
 • Δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Ένα από τα οφέλη της επέκτασης μιας επιχείρησης είναι η επέκταση του κινδύνου της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η μείωση του αρνητικού αντίκτυπου ενός προϊόντος ή μιας κακής απόφασης στην επιχείρησή σας. Η λειτουργία σε πολλές αγορές ή τομείς προϊόντων σάς επιτρέπει επίσης να κατανείμετε το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περισσότερες αγορές ή πελάτες και μειώνει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά πελάτη.
 • Απόσβεση δαπανών. Μπορείτε να λάβετε εκπτώσεις για μαζικές αγορές ή να μειώσετε τα έξοδα μάρκετινγκ κατανέμοντας το κόστος της προώθησης σε μεγαλύτερες πωλήσεις.
 • Αύξηση της επιρροή σας στην αγορά. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης είναι η επιρροή που σας δίνει το αυξημένο μέγεθος στον επηρεασμό των τιμών της αγοράς.
 • Η διαφοροποίηση αυξάνει την προστασία. Η είσοδος σε νέες αγορές ή η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σημαίνει ότι εάν ένα μέρος της επιχείρησής σας εκτίθεται σε αλλαγές της αγοράς, μπορείτε να βασιστείτε σε άλλες ροές εισοδήματος.

 

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης

 

Μερικά κοινά μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν:

 • Έλλειψη μετρητών. Μπορεί να χρειαστεί να δανειστείτε χρήματα για να αγοράσετε νέες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό για να επεκταθείτε.
 • Αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Μια μεγαλύτερη επιχείρηση απαιτεί μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό, περισσότερες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό και συχνά περισσότερες επενδύσεις.
 • Απώλεια ελέγχου. Μεγαλύτερες επιχειρήσεις σημαίνουν ανάθεση περισσότερων διοικητικών καθηκόντων ή κατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών. Αυτό δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ποιότητα και χαμηλότερο ηθικό προσωπικού, με αποτέλεσμα υψηλότερη εναλλαγή προσωπικού, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βλάψει τις σχέσεις με τους πελάτες σας.
 • Διακυβευμένη παραγωγικότητα και ποιότητα λόγω έλλειψης πόρων. Η διοίκηση, το προσωπικό και ακόμη και οι μηχανές σας ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συμβαδίσουν με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας.

 

Υπάρχουν επίσης προβλήματα που σχετίζονται με ανεπαρκή προγραμματισμό και προετοιμασία που θα πρέπει να προσπαθήσετε να αποφύγετε:

 • Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι το να επεκταθείτε πολύ γρήγορα. Αυτό μπορεί να θέσει την επιχείρησή σας σε κίνδυνο, επειδή η ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική πίεση σε κάθε πτυχή της επιχείρησης, από τον προμηθευτή στο προσωπικό έως τις πολύ σημαντικές ταμειακές ροές, οι οποίες μπορούν να ωθήσουν την επιχείρησή σας σε μια καθοδική πορεία.
 • Ο ανεπαρκής προγραμματισμός είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να προσέχετε και μπορεί επίσης να βλάψει τις λειτουργίες σας. Για παράδειγμα: η επιχείρησή σας δέχεται ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του ιστότοπου σας, αλλά δεν έχετε δημιουργήσει μια ασφαλή βάση δεδομένων πελατών ή δεν έχετε δημιουργήσει μια φόρμα συναίνεσης πελατών για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων. Αυτό σας θέτει σε κίνδυνο να κατηγορηθείτε για κακή διαχείριση δεδομένων και να πληρώσετε βαριά πρόστιμα βάσει του ΓΚΠΔ.

 

Θυμηθείτε, όταν εξετάζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης, η αύξηση της παραγωγής και του κέρδους σημαίνει αυξημένη πίεση στους πόρους. Αυτή αυξάνεται σημαντικά όταν εξετάζετε την επέκταση στο εξωτερικό.

 

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επέκταση μιας επιχείρησης διεθνώς 

 

Η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων της επέκτασης των επιχειρήσεων στο εξωτερικό και ο καθορισμός της χώρας που ταιριάζει καλύτερα στην εταιρεία σας προσθέτει άλλο ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης. Το εργαλείο μας Trade Match μπορεί να αποσαφηνίσει ορισμένα από αυτά για εσάς παρέχοντάς σας δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες εξαγωγής.

 

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης διεθνώς:

 

 • Πρόσβαση σε νέες αγορές, πολλές με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.
 • Πρόσβαση σε νέες ιδέες, προϊόντα και μεθοδολογίες που μπορεί να ενισχύσουν την παραγωγικότητα.
 • Δυνατότητα δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών για μια παγκόσμια αγορά.

 

Τα μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επέκταση μιας επιχείρησης διεθνώς περιλαμβάνουν: 

 

 • Δύσχρηστες αλυσίδες εφοδιασμού.
 • Ζώνη ώρας, γλώσσα και πολιτισμικές διαφορές που μπορεί να δυσκολέψουν την επικοινωνία.
 • Διακανονισμός λογαριασμών και είσπραξη χρεών που μπορεί να γίνει μια χρονοβόρα και απογοητευτική διαδικασία.

 

Το να ζητήσετε τη βοήθεια ενός διεθνούς αξιολογητή κινδύνου με γραφείο και προσωπικό σε όλο τον κόσμο για να εκπροσωπήσετε τα συμφέροντά σας είναι κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επέκταση μιας επιχείρησης διεθνώς και ως μέρος των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της συνολικής επέκτασης μιας επιχείρησης.  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη μη πληρωμή σε διάφορες χώρες στις Αναφορές μας για Κινδύνους Χώρας, ενώ οι λύσεις μας στην εμπορική χρηματοδότηση μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τα οφέλη από την επέκταση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό.

 

Δημιουργία στρατηγικής επέκτασης της επιχείρησης 

 

Για να διασφαλίσετε ότι είστε πλήρως προετοιμασμένοι να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένου του τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επέκταση μιας επιχείρησης διεθνώς, η στρατηγική σας θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

 

 • Θέστε τους στόχους σας, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους, και δημιουργήστε μια πορεία για να τους πετύχετε.
 • Υπολογίστε τους οικονομικούς σας πόρους. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στα προβλεπόμενα κέρδη. Εξωτερικοί ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το κόστος της επέκτασής σας και πώς να το πληρώσετε.
 • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την επέκταση της επιχείρησης
 • Δημιουργήστε μια κουλτούρα ανάπτυξης. Προετοιμάστε τη διοίκηση και το προσωπικό σας για τις επικείμενες αλλαγές και ζητήστε τη συμβολή τους στον καθορισμό στόχων.
 • Θεσπίστε συστήματα αναφοράς. Αποφασίστε πώς και πότε θα μετρήσετε την πρόοδο πριν ξεκινήσετε την επέκταση.

 

 

Τέλος, όταν διερευνάτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επέκτασης μιας επιχείρησης, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από ειδικούς επιχειρήσεων και εξετάστε λύσεις όπως ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη των πωλήσεων και να προστατέψετε την επιχείρησή σας από απώλειες εάν συμβεί οτιδήποτε απρόβλεπτο.