Όχι. Εάν συνάψετε συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων με εμάς, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εξειδικευμένη υπηρεσία μας για την είσπραξη οφειλών.  Λειτουργεί παγκοσμίως, καλύπτοντας οφειλές κάθε μεγέθους.
Υπάρχουν διάφορα στάδια στη διαδικασία της είσπραξης απαιτήσεων ξεκινώντας από τις εξωδικαστικές ενέργειες που πραγματοποιεί ο φορέας που έχει επιλέξει η ασφαλιστική εταιρεία και εφόσον δεν ευδοκιμήσει  η εξωδικαστική επίλυση προχωρούμε στις πλέον ενδεδειγμένες δικαστικές ενέργειες. Ενημερώνεστε από την ασφαλιστική εταιρεία για την πορεία της διεκδίκησης σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια.
Ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση και τη χώρα. Οικονομικοί, πολιτικοί και διάφοροι άλλοι λόγοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του οφειλέτη.  Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον οφειλέτη το συντομότερο δυνατόν. ΄Οποτε είναι εφικτό, αποφεύγουμε τα ένδικα μέσα καθώς η δικαστική διεκδίκηση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.  Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του αρμόδιου τμήματος θα σας καθοδηγήσει αναλόγως. Εάν ξεκινάτε εμπορικές συναλλαγές με νέες χώρες, μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμο να κατεβάσετε την εφαρμογή είσπραξης οφειλών που διαθέτουμε.
Μερικές φορές, η εξωδικαστική διεκδίκηση δεν στέφεται με επιτυχία. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας και θα σας συμβουλέψουμε για την περαιτέρω διαχείριση, είτε για την έναρξη της δικαστικής διεκδίκησης είτε για το κλείσιμο της υπόθεσης εάν δεν πιθανολογείται καμία είσπραξη μέσω των δικαστικών ενεργειών.   
Ναι. Δεσμευόμαστε για την προστασία του χαρτοφυλακίου σας.  Η παγκόσμια φήμη μας, η γνώση των τοπικών αγορών και νομικών πλαισίων που διαθέτουμε και η τεκμηριωμένη πληροφόρησή μας για τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη, συμβάλλουν στην  αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση εν όψει της είσπραξης απαιτήσεων.
Εγγύηση για την παροχή μιας παγκόσμιας υπηρεσίας αποτελεί η παρουσία μας σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων οικονομιών ανά την υφήλιο. Αυτή η κατά τόπους παρουσία υποστηρίζεται από στενές συνεργασίες με δικηγόρους και εισπρακτικές εταιρείες σε πολλές περισσότερες χώρες.  Συνολικά, καλύπτουμε περισσότερες από 130 χώρες.
Ναι. Απασχολούμε παγκοσμίως περισσότερο από 600 άτομα εξειδικευμένα στην είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων. Επενδύουμε συνεχώς στην κατάρτισή τους και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.  Η ομάδα λειτουργεί με πλήρη συντονισμό και εργάζεται με συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη βέλτιστη πρακτική στην είσπραξη απαιτήσεων.
Αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό δεν εργάζεται μόνο για εμάς, αλλά πρωτίστως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας.  Είναι οι πρεσβευτές της εταιρείας σας όταν αναλαμβάνουν το έργο της είσπραξης των απαιτήσεών σας.