Η Ασφάλιση Πιστώσεων έχει έναν απλό στόχο: την υποστήριξη της επιχείρησή σας όταν ένας πελάτης αδυνατεί να πληρώσει μια εμπορική οφειλή.


Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένας πελάτης καταστεί αφερέγγυος ή δεν πληρώσει βάσει των όρων που έχουν συμφωνηθεί (καθυστέρηση πληρωμής).  Η ασφάλιση αποζημιώνει ένα ποσοστό (έως και 95%) του οφειλόμενου ποσού. Θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές εντός του πιστωτικού ορίου που σας παρέχουμε για το συγκεκριμένο πελάτη.  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα όρια εδώ.

Το ασφάλιστρο υπολογίζεται με βάση την επιχείρησή σας και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στην επιχείρησή σας και ότι σας παρέχεται εξαιρετική εξυπηρέτηση, καθώς και ένα οικονομικό ασφάλιστρο.

Το ασφάλιστρο βασίζεται σε ένα ποσοστό των πωλήσεών σας, γενικά κάτω του 1%. Ας υποθέσουμε ότι οι πωλήσεις σας κατά το περασμένο έτος ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ και ότι θέλετε να καλύψετε ολόκληρο τον κύκλο εργασιών σας.  Τότε, το ασφάλιστρο θα είναι συνήθως λιγότερο από 20.000 ευρώ.

Να θυμάστε ότι τα ασφάλιστρα αυξάνονται ή μειώνονται από έτος σε έτος.  Επηρεάζονται από τις ζημίες που έχετε υποστεί στο παρελθόν, τους πελάτες με τους οποίους συναλλάσσεστε και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε.

Οι εμπορικές απαιτήσεις μπορεί να αντιπροσωπεύουν το 40% ή και παραπάνω των στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης. Ακόμη και λίγες περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ταμειακές σας ροές.  Το κόστος της μη καταβολής μπορεί να είναι σημαντικό για μια επιχείρηση. Εάν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης είναι 5% και κάποιος από τους αγοραστές σας δεν πληρώσει οφειλή αξίας €100,000, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον πωλήσεις €2,000,000 για να αντισταθμίσετε την απώλεια των κερδών σας.

Επιπλέον, η οικονομική σας θέση μπορεί να αποδυναμωθεί με άλλους τρόπους εξαιτίας των επισφαλών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, θα επηρεαστεί η ταμειακή σας ροή και θα έχετε λιγότερες δυνατότητες για επενδύσεις. Οι τράπεζες και οι πάροχοι χρηματοδότησης μπορεί να σας χρεώσουν υψηλότερο επιτόκιο. Το ηθικό των υπαλλήλων σας μπορεί να πληγεί εάν αρχίσουν να ανησυχούν για το μέλλον τους στην επιχείρηση. Αναλογιστείτε αυτές τις επιπτώσεις και τι κόστος μπορεί να έχουν όταν εξετάζετε το όφελος που θα έχετε από την Ασφάλιση Πιστώσεων.

Ναι. Οι εξαγωγείς που ανησυχούν για πολιτικά γεγονότα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την κάλυψη για αδυναμία πληρωμής ως άμεσο αποτέλεσμα πολιτικών γεγονότων στη χώρα του αγοραστή.  Συνηθισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ο πόλεμος ή η ακύρωση μιας σύμβασης από την τοπική κυβέρνηση.  Άλλο ένα παράδειγμα είναι όταν μια κυβέρνηση επιβάλει κανόνες που οδηγούν σε παύση των εξαγωγών ή των εισαγωγών αγαθών ή όταν διάφοροι κανονισμοί αποτρέπουν τις μεταφορές σκληρών νομισμάτων.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την καλή διαχείριση των πιστώσεων.  Η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για αυτόν τον σκοπό.  Εάν πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με πίστωση σε άλλες επιχειρήσεις, η ασφάλιση πιστώσεων θα μπορούσε να σας προσφέρει πολλά οφέλη.  Ακόμη και εάν πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με άλλους όρους, διαθέτουμε υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την εμπορική σας δραστηριότητα.


Έχουμε σχεδιάσει ένα εύρος προσφορών ασφάλισης πιστώσεων για διάφορους τύπους επιχειρήσεων και συναλλαγών.  Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε τι θα ήταν περισσότερο κατάλληλο για εσάς.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για επιχειρήσεις με ασφαλίσιμο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.000.000 €, αλλά καλύπτει και επιχειρήσεις με μικρότερο κύκλο εργασιών, μέσα από νέα προϊόντα και με απλούστερες διαδικασίες. Σας συνιστούμε να μιλήσετε με τον ασφαλιστικό σας πράκτορα ή με τον διευθυντή της τράπεζας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας, ο οποίος θα είναι σε θέση να σας κατευθύνει σε άλλους τρόπους προστασίας της επιχείρησής σας.

Πολλές επιχειρήσεις πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με πελάτες με μακρόχρονη παρουσία, οι οποίοι φαίνονται να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης. Πιστεύουν ότι μπορούν να βασιστούν στις πληρωμές από αυτούς τους πελάτες. Ωστόσο, ακόμη και οι ισχυρότερες εμπορικές επιχειρήσεις μπορεί να επηρεαστούν από τον οικονομικό κύκλο και τις εμπορικές τάσεις.

Απαιτείται σημαντική επένδυση στη συλλογή δεδομένων, προκειμένου να παρακολουθείται η οικονομική ευρωστία των πελατών και να αξιολογείται ο κίνδυνος μη πληρωμής. Πραγματοποιούμε εμείς αυτήν την επένδυση, ώστε να μη χρειάζεται να το κάνετε εσείς και σας διαθέτουμε αυτήν την ανάλυση.  Η ασφάλιση που υποστηρίζεται από στοιχεία σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με σιγουριά σε όλες τις φάσεις του κύκλου, σήμερα και αύριο.

Η ασφάλιση πιστώσεων παρέχει πολλά οφέλη.  Εάν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία στην ασφάλιση πιστώσεων, μπορεί να είναι χρήσιμο να επανεξετάσετε τις διεργασίες και τις διαδικασίες σας, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.  Μπορούμε, επίσης, να σας συμβουλεύσουμε για τη βέλτιστη πρακτική.  Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ενεργειών στις οποίες μπορείτε να προβείτε:

 

  • Να εκπαιδεύσετε τους υπαλλήλους σας στη χρήση των συστημάτων μας. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες μας σχετικά με τα όρια και τις βαθμολογίες, για να βελτιώσετε τον πιστωτικό έλεγχο και να προστατευτείτε από καταστροφικές ζημίες λόγω επισφαλών απαιτήσεων
  • Να αποδεικνύετε τη βελτίωση της ποιότητας των εισπρακτέων λογαριασμών σας, όταν διαπραγματεύεστε με δανειστές για την πρόσβαση σε καλύτερους όρους
  • Να ενσωματώσετε τις πληροφορίες μας στον προγραμματισμό των πωλήσεών σας, έτσι ώστε να στοχεύετε στους πιο οικονομικά υγιείς νέους πελάτες
  • Κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής και των επιχειρηματικών σας σχεδίων, να αναγνωρίζετε τους κινδύνους σε νέες αγορές και τα πεδία που παρουσιάζουν ευκαιρίες, αξιοποιώντας τα δεδομένα μας
  • Να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες είσπραξης οφειλών που παρέχουμε και στο δίκτυό μας, προκειμένου να επιταχύνετε τις πληρωμές
  • Να ευθυγραμμίσετε τις διαδικασίες σας με τα συστήματά μας, έτσι ώστε να βελτιώσετε την αποδοτικότητά σας
  • Να ενισχύσετε την ταμειακή σας ροή, ασφαλίζοντας τα τιμολόγια, έτσι ώστε να αποζημιώνεστε σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής
  • Να σχεδιάσετε τη χρηματοοικονομική σας διαχείριση και τη σύνταξη αναφορών της επιχείρησής σας, για να αναγνωρίζετε τις βελτιώσεις στην απόδοση