Αν και πρόκειται για έναν απλό υπολογισμό, εξακολουθεί να προβληματίζει τις επιχειρήσεις: η αναλογία απαιτήσεων/κεφαλαίου είναι ένας κύριος δείκτης που θα ελέγξουν οι επενδυτές, οι δανειστές και οι χρηματοδότες σας, ή ακόμη και οι προμηθευτές σας. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν για τη στήριξη που θα σας παρέχουν θα επηρεάζεται από αυτήν την αναλογία. Οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί για τη βελτίωση αυτής της αναλογίας θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους και μεγαλύτερη ελευθερία για την πραγματοποίηση των συναλλαγών με ασφάλεια.

Η απελευθέρωση κεφαλαίου που προκύπτει από την προσαρμογή αυτής της αναλογίας θα ενισχύσει αμέσως τη στρατηγική και τα αναπτυξιακά σχέδιά σας. Θα είναι δυνατή η αποδοχή περισσότερων παραγγελιών και η παροχή καλύτερων όρων στον πελάτη σας, διασφαλίζοντας τη θέση σας έναντι των ανταγωνιστών ή επιταχύνοντας την ανάπτυξη. Επομένως, αξίζει τον κόπο να εξετάσετε την κατάσταση της επιχείρησής σας για να διερευνήσετε τις προοπτικές αξιοποίησης του κεφαλαίου σας με πιο αποδοτικό τρόπο.

Η βελτίωση των περιθωρίων πωλήσεων και της κερδοφορίας είναι μια στρατηγική που θα οδηγήσει στη βελτίωση της αναλογίας. Η ενίσχυση των περιθωρίων αποφέρει περισσότερα ταμειακά διαθέσιμα στην επιχείρηση, εφόσον οι πελάτες εξακολουθούν να πληρώνουν με τα ίδια χρονικά περιθώρια.

Η μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων είναι μια συνήθης μέθοδος προσαρμογής της αναλογίας. Η συσσώρευση αποθεμάτων μπορεί να φαίνεται ελκυστική όταν αυξάνονται οι παραγγελίες, αλλά η εξάντληση πόρων είναι επικίνδυνη. Είναι προτιμότερη η υιοθέτηση πιο αποδοτικών, έγκαιρων διαδικασιών και η μείωση του αποθέματος.

Η διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών και των κύκλων πληρωμών είναι άλλος ένας τρόπος απελευθέρωσης κεφαλαίου και για ορισμένες επιχειρήσεις είναι ο πιο προσιτός. Εάν υιοθετήσετε πιο αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης πιστώσεων, η ροή εσόδων θα βελτιωθεί. Μειώστε τις επισφαλείς απαιτήσεις και εισπράξτε γρηγορότερα τις πληρωμές για να αποκτήσετε οικονομικά οφέλη και να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στις σημαντικές δραστηριότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Έχουμε σχεδιάσει το SmartView για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία.

Μπορεί να έχετε αναλάβει μόνοι σας την αύξηση των πωλήσεων ή τη μείωση των αποθεμάτων. Αλλά σε ότι αφορά τη διαχείριση των απαιτήσεων ενός πελάτη, διαθέτουμε δεκαετίες εμπειρίας, σημαντικές πληροφορίες και ένα φάσμα υπηρεσιών για την υποστήριξη και την υποβοήθηση των μελλοντικών επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.