Μερικές φορές η ίδια η επιτυχία σας μπορεί να αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο. Πολλοί σύμβουλοι προειδοποιούν τις επιχειρήσεις να είναι προσεκτικές με τον υπερβολικό όγκο συναλλαγών, καθώς υπάρχει μια παγίδα στην οποία μπορεί εύκολα να πέσει κανείς όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Όσο περισσότερο προσπαθείτε να εξασφαλίσετε νέους πελάτες τόσο καλύτερο είναι το προϊόν σας και συνεπώς τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να λάβετε μια παραγγελία που είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη είχατε λάβει στο παρελθόν. Ή μια πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ένα έργο που θα μπορούσε να διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών σας για το συγκεκριμένο έτος.

Το δυσκολότερο πράγμα στη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι να μπορείτε να αρνηθείτε όταν εμφανίζονται ελκυστικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων. Οι επενδυτές θέλουν να μαθαίνουν ότι αυξάνεται η απόδοση και η τράπεζα θέλει να βλέπει άνοδο στον κύκλο εργασιών. Επίσης, οι υπάλληλοί σας μπορεί να περιμένουν με ενθουσιασμό ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

Εάν υπάρξει τέτοια περίπτωση, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διαχειριστείτε τον κίνδυνο και να αξιοποιήσετε την ευκαιρία.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι μία από τις υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές και θα σας δώσουν μεγαλύτερη ελευθερία για την πραγματοποίηση των εμπορικών σας συναλλαγών. Η λήψη κάλυψης για σημαντικές συμβάσεις ή για το χαρτοφυλάκιο των πελατών σας μπορεί να βελτιώσει τη θέση σας όταν ζητάτε χρηματοοικονομική στήριξη.

Το πιο σημαντικό είναι να ελέγχετε τις ταμειακές σας ροές και να προβλέπετε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος. Τι ποσό θα πρέπει να επισπεύσετε με τους προμηθευτές για να προχωρήσει η παραγγελία; Ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος στις δαπάνες για το εργατικό δυναμικό; Ποια είναι τα αναμενόμενα έσοδα και πότε θα καταλήξουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό;
Ελέγξτε τη χρηματοδότησή σας και επικοινωνήστε με την τράπεζα. Υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια σε περίπτωση που τα χρειαστείτε; Θα μπορούσαν οι επενδυτές ή άλλοι χρηματοδότες να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πρόσθετης ανάγκης για κεφάλαια;
Βεβαιωθείτε ότι προστατεύονται οι υφιστάμενες ταμειακές σας ροές και ότι δεν θα διαταραχθεί ο προγραμματισμός των εσόδων σας. Υπάρχει ο κίνδυνος ένας πελάτης να καθυστερήσει μια πληρωμή ή να μην πληρώσει καθόλου. Χωρίς τις πληρωμές, οι δαπάνες σας δεν θα καλυφθούν και η οικονομική σας θέση μπορεί να αποδυναμωθεί. Εάν παραστεί έκτακτη ανάγκη, ίσως διαπιστώσετε ότι η περαιτέρω χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη μόνο με σκληρούς όρους.