Πρώτοι δίπλα σας για το δρόμο μπροστά

Επιστολή του CEO της Euler Hermes, Wilfried Verstraete, προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας

01/09/2020

Καθώς ξεκινούμε να ζούμε με τις νέες παραδοχές που φέρνει αυτή η παγκόσμια κρίση, θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους πολύτιμους πελάτες μας, για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη σας στην Euler Hermes. Το άμεσο μέλλον παραμένει αβέβαιο για όλους μας καθώς η υγειονομική κρίση λόγω του Covid-19 συνεχίζει αλλά εμείς δεσμευόμαστε να ισχυροποιήσουμε την υποστήριξή μας σε εσάς. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά που μπορείτε να περιμένετε τους επόμενους μήνες.

Πρωτίστως, θα ήθελα να τονίσω την γεμάτη προκλήσεις οικονομική εικόνα. Πιστεύουμε πως είμαστε ακόμη στο κέντρο της καταιγίδας και πως δεν περιμένουμε επιστροφή στα πριν από την κρίση επίπεδα ΑΕΠ πριν από το 2022. Οι τελευταίες μας προβλέψεις είναι οι ακόλουθες:

  • Συρρίκνωση του παγκόσμιου ΑΕΠ της τάξης του -4,7% το 2020 ακολουθούμενη από μία αύξηση της τάξης του 4,8% το 2021.
  • Η αφερεγγυότητα σε παγκόσμια επίπεδα θα αυξηθεί κατά 35% το 2021.
  • Παγκόσμια συρρίκνωση του εμπορίου κατά -20% το 2020.

Μέχρι το τέλος του χρόνου, η μεγαλύτερη επίδραση της κρίσης θα γίνει ξεκάθαρη λόγω της απουσίας συγχρονισμού μεταξύ του ανοίγματος σε τοπικό επίπεδο και της απόσυρσης των κυβερνητικών πακέτων στήριξης και των συστημάτων πιστωτικής στήριξης. Οι καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις της νόσου Covid-19 είναι ακόμη ενώπιον μας και πρέπει με ρεαλισμό να εντοπίσουμε τι περιλαμβάνουν. Επιχειρηματικοί ηγέτες μάς έχουν πει ήδη ότι η ρευστότητα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Τον Μάιο, το 65% των οικονομικών διευθυντών δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών τους επηρέασαν τους προηγούμενους δύο μήνες. Μόνο το 31% των επιχειρήσεων ένιωσε πλήρως προετοιμασμένο να χειριστεί συμβάντα πληρωμών, μία μείωση από το 44% που ήταν πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Φοβάμαι πως τα νούμερα, αν αξιολογηθούν σήμερα, θα είναι ακόμη πιο άσχημα.

Τώρα είναι η στιγμή να επενδύσουμε σε τεχνολογίες και να χρησιμοποιήσομε επιχειρηματική ευφυΐα για να κατανοήσουμε πλήρως τα τρωτά μας σημεία και να προβλέψουμε τον κίνδυνο. Οι ηγέτες θα πρέπει να δώσουν βάση στο σχεδιασμό, στη διαφοροποίηση και στην ασφάλεια. Όλοι μας θα πρέπει να υιοθετήσουμε τολμηρά μέτρα για να προστατέψουμε τις επιχειρήσεις μας, να δημιουργήσουμε μελλοντική ανάπτυξη, να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και να διευκολύνουμε την ελεγχόμενη διαχείριση των μελλοντικών κρίσεων ή ενός περαιτέρω κύματος αυτής της πανδημίας, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί ως πιθανότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε έμφαση στους πελάτες μας. Αυτή η κρίση μάς απέδειξε την αξία των άμεσα διαθέσιμων και σε πραγματικό χρόνο δεδομένων. Για αυτό το λόγο ενισχύσαμε και βελτιώσαμε τα εργαλεία μάς και αναπτύσσουμε επίσης νέες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν στους συνεργάτες μας να συνδέουν τις τελείες και να δρουν έγκαιρα:

  • Ομαλότερη διαχείριση συμβολαίων με νέες, ενισχυμένες λειτουργικότητες στην πελατειακή πλατφόρμα MyEH συμπεριλαμβάνοντας άμεσες, διαδικτυακές συνομιλίες, παρακολούθηση κατάστασης ορίων και ιστορικού κάλυψης.
  • Μεγαλύτερη κατανόηση των προμηθευτών και συνεργατών μέσω TradeScore*, το οποίο θα ξεκινήσει σταδιακά σε περισσότερες χώρες. Προσφέρει σημαντική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αγοραστών και της Euler Hermes με άμεση πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα και δεδομένα του κλάδου.
  • Αποκλειστική πρόσβαση σε εξειδικευμένα webinars σχετικά με βασικούς οικονομικούς δείκτες για την υποστήριξη της λήψης κρίσιμων αποφάσεων όπως δεδομένα αφερεγγυότητας και προβλέψεις, μακροοικονομικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους.
  • Απευθείας πρόσβαση στις τελευταίες οικονομικές πληροφορίες και επιχειρηματικές τάσεις μέσω ενισχυμένων, διαδικτυακών οικονομικών δεδομένων και αυξανόμενων αλληλεπιδράσεων με τους ειδικούς μας.
  • Για μικρότερες επιχειρήσεις, υποστήριξη μη πληρωμών και ασφάλεια με ένα νέο αποκλειστικό προϊόν, σχεδιασμένο για να πληροί τις συγκεκριμένες πιέσεις που υφίστανται οι μικρές ΜΜΕ.

Καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο μισό ενός πολύ δύσκολου έτους, γνωρίζοντας πως το αύριο δεν θα μοιάζει το ίδιο με το χθες, πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό τώρα να αλλάξουμε την εστίασή μας από την ανθεκτικότητα προς την προσαρμογή, ώστε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με θάρρος. Και καθώς αποκρυπτογραφούμε τί θα μας φέρει η Επόμενη Κανονικότητα, μπορείτε να είστε βέβαιοι πως η δέσμευση της ομάδας μας σε εσάς είναι δυνατότερη από ποτέ και πως θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί πρώτοι δίπλα σας, βοηθώντας σας να κερδίσετε και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη  σας στο αύριο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Wilfried Verstraete, CEO και Πρόεδρος της Euler Hermes

 

 

*κάποια χαρακτηριστικά ή λύσεις είναι διαθέσιμες προς το παρόν μόνο σε ορισμένες χώρες και θα επεκτείνονται σταδιακά. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα της Euler Hermes για περαιτέρω πληροφορίες.