Πάντα πρώτοι δίπλα σας

Επιστολή του CEO της Euler Hermes, Wilfried Verstraete

10/12/2020

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους παραδοσιακά συνδέεται με έντονη περίοδο οικονομικής δραστηριότητας στους περισσότερους τομείς και περιοχές. Ωστόσο, καθώς αλλεπάλληλα κύματα του Covid-19 πλήττουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και επιβάλλουν νέα lockdown σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη που προβλέπεται για αυτή την εποχή απειλείται. Μέσα σε αυτήν την έντονη αβεβαιότητα, τώρα σε συνδυασμό με την προσδοκία για άμεση και ευρεία διανομή των εμβολίων, ήθελα να επαναλάβω ότι το να σας βοηθάμε να περιηγηθείτε στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά όλων όσων κάνουμε. Καθώς περνά κάθε μέρα ή εβδομάδα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την αφοσίωσή μας σε εσάς, όσον αφορά την υποστήριξη, τις συμβουλές, την διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και την οικονομική έρευνα.

Είμαι επίσης υπερήφανος να μοιραστώ μαζί σας, ότι συνεχίζουμε τον ηγετικό μας ρόλο σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις για να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία των συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών το 2021. Συζητήσαμε ενεργά με τις αρχές την επέκταση της κρατικής στήριξης σε διάφορες χώρες. Οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και του Βελγίου ανακοίνωσαν τη συνέχιση του προγράμματος στήριξης για εταιρείες για το 1ο εξάμηνο του 2021, ελπίζοντας ότι ανοίγει το δρόμο για άλλες χώρες. Οι ομάδες μας δεσμεύονται να σας ενημερώνουν επιμελώς για αυτές τις προσπάθειες και τυχόν άλλα μεμονωμένα σχέδια που θα παραταθούν για το επόμενο έτος.

Όπως και κατά το πρώτο παγκόσμιο lockdown νωρίτερα φέτος, οι περισσότεροι υπάλληλοι της Euler Hermes εργάζονται εξ αποστάσεως χωρίς καμία διακοπή σε καμία από τις υπηρεσίες μας. Η δέσμευση που ανέλαβα τον περασμένο Μάρτιο τηρήθηκε: ανεξάρτητα από την κατάσταση, παραμένουμε πλήρως κινητοποιημένοι και διαθέσιμοι. Στην πραγματικότητα, έχουμε βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εξυπηρέτηση των πελατών μας με πιο ισχυρές υπηρεσίες και υποστήριξη. Επίσης, θέσαμε σε εφαρμογή νέες τεχνολογίες για να είμαστε στο πλευρό σας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, μέσω αυτών των απρόβλεπτων δυσκολιών. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για την διαρκή εμπιστοσύνη σας.


Ένα κρίσιμο μέρος του κοινωνικού μας ρόλου είναι επίσης η προγνωστική μας νοημοσύνη. Περισσότερο από ποτέ, οι ομάδα μας για οικονομική έρευνα έχει ενισχύσει τις προγνωστικές προοπτικές της με συχνές και εις βάθος κλαδικές και περιφερειακές έρευνες, καθώς εξελίσσεται η παγκόσμια κατάσταση. Σας προσκαλώ να επισκεφτείτε τα αποτελέσματα στη διεύθυνση https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research.html.

Προβλέπουμε ότι η ανάκαμψη σε επίπεδα πριν από την κρίση δεν θα συμβεί πριν από το 4ο τρίμηνο του 2022. Αυτό συνεπάγεται άνοδο 31% στα ποσοστά αφερεγγυότητας έως το τέλος του 2021, με το 20% των εργαζομένων βραχείας εργασίας να είναι άνεργοι. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι η φύση του κινδύνου αλλάζει. Πτυχές όπως η υιοθέτηση προτύπων ESG, η ψηφιοποίηση και οι κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες είναι εμπορικοί και οικονομικοί παράγοντες για να γίνουν οι εταιρείες πιο ανθεκτικές σε απρόσμενα σοκ.

Αυτά τα νέα κύματα του Covid-19, που συμβαίνουν σε πολλές χώρες, πλήττουν σοβαρά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση ενός μακροπρόθεσμου οράματος είναι δύσκολη για κάθε επιχειρηματικό ηγέτη. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ρευστότητας, όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά και η συνέχιση της ανάπτυξης. Το τελευταίο είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στον κόσμο μετά την πανδημία. Στην Euler Hermes, ως επιχείρηση 120 ετών, πιστεύουμε ότι η αποκρυπτογράφηση της επόμενης κανονικότητας και η πρόβλεψη της επόμενης στροφής είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση. Γι' αυτό επιταχύνουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό: για να σας επιτρέψουμε να συλλάβετε όλο το εύρος των μεταβαλλόμενων κινδύνων και να κινηθείτε νωρίς για να εξουδετερώσετε ορισμένες από τις επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας κρίσης.

Με αυτήν την τελευταία επιστολή προς εσάς ως Διευθύνων Σύμβουλος της Euler Hermes, δεν μπορώ παρά να το τονίσω αρκετά: σε όλη την αβεβαιότητα, είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας να εξασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη στο αύριο. Η αξία που σας προσφέρουμε θα ενισχύει την εμπιστοσύνη σας σε εμάς. Ότι και αν γίνει, πάντα θα είμαστε πρώτοι δίπλα σας.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Wilfried Verstraete, CEO και Πρόεδρος της Euler Hermes