Σας ευχαριστούμε για το ερώτημά σας

Σύντομα θα λάβετε την απάντησή μας
Το Simplicity είναι ένα προϊόν Ασφάλισης Πιστώσεων της Allianz Trade το οποίο παρέχει στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προστατεύονται από τον κίνδυνο μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων.
Αξιοποιήστε την ασφάλιση πιστώσεων για να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές και τους εισπρακτέους λογαριασμούς σας.
Ασφάλιση Πιστώσεων για πολυεθνικές εταιρείες. Εξατομικευμένη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, που σας προσφέρει σιγουριά σε έναν σύνθετο κόσμο.To Online Allianz Trade είναι το online Σύστημα Πληροφοριών της Allianz Trade. Η πρόσβασή του παρέχεται σε κάθε Ασφαλισμένο της Allianz Trade. Αποτελεί την καθημερινή ασφαλή online λύση διαχείρισης των εμπορικών απαιτήσεών σας για κάθε πελάτη σας, σε πραγματικό χρόνο.
Το SmartView είναι το online εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και άντλησης διαφόρων reports, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τους αγοραστές του χαρτοφυλακίου σας, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης.