allianz-headquarters

Waarom zijn wij de beste partner voor uw borgstellingen en garanties?

Bedrijven die meedingen naar nieuwe projecten proberen altijd hun capaciteiten en sterke punten zo goed mogelijk naar voren te brengen. Maar hoe glansrijk hun staat van dienst en balans ook is, de projecteigenaren die ze proberen te imponeren, eisen steevast een garantie dat het voorgestelde werk volgens afspraak wordt voltooid of, zo niet, dat een passende vergoeding wordt betaald.

Borgstellingen en garanties spelen daarin een grote rol. Door financieel te garanderen dat uw bedrijf zal voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in uw borgstelling, brengen zij vertrouwen en een hoge mate van zekerheid in de relatie tussen u en de projecteigenaar, de begunstigde van de obligatie.

In dit artikel vindt u 5 belangrijke redenen waarom vooral verzekeraars de beste partners zijn voor bedrijven die hun projecten willen veiligstellen met borgstellingen.


Liquiditeit vrijgeven

 

 

Borgstellingen en garanties van verzekeraars maken meer liquiditeit vrij voor uw bedrijf. Door geen gebruik te maken van een bankfaciliteit worden uw bestaande bankkredietlijnen niet onder druk gezet, en dat maakt doorgaans liquiditeit vrij voor andere activiteiten: om uw zaken uit te breiden, te investeren in kapitaalgoederen, te voldoen aan lopende betalingsverplichtingen, en meer.

"Als financieringsalternatief voor bankgaranties kunnen borgstellingen en garanties werkkapitaalfaciliteiten bij uw bank vrijmaken. Niet iedere CFO of bedrijfsdirecteur is op de hoogte van dit alternatief!" zegt Jos Weerdesteyn, directeur Surety & Guarantee Benelux.


Honger naar meer risico

 

 

In het DNA van verzekeringsmaatschappijen zit een honger naar meer risico ingebakken. De maximale garantiecapaciteit van een bank is gewoonlijk gebaseerd op een vorm van zekerheid (een hypotheek, cashreserves, enz.) die bepaalt hoeveel krediet zij bereid is te verlenen aan een aannemer. Verzekeraars vereisen die harde zekerheid daarentegen niet; voor een verzekeringsmaatschappij bestaat die zekerheid in het delen van het risico.


Internationaal bereik en lokale ondersteuning

 

 

Een verzekeraar als Allianz Trade beschikt over wereldwijde marktkennis en borgstellingsteams over de hele wereld en is goed geplaatst om uw internationale projecten te ondersteunen via een combinatie van centraal beheerde capaciteiten en acceptanten ter plaatse in het land waar uw project plaatsvindt. Door directe toegang tot lokale teams wordt uw bedrijf ondersteund met diepgaande kennis van de economische omstandigheden in het land, de lokale contracttaal en het juridische kader.


Langere projecthorizon? 

 

Voor een project dat meerdere jaren kan duren, is een borgstelling van een verzekeraar waarschijnlijk de beste aanpak. Banken zijn eerder geneigd om garanties tot vijf jaar af te geven; daarna vereist een dergelijke bankgarantie op lange termijn waarschijnlijk meer zorgvuldigheid, zekerheid en hogere kapitaalkosten. Een verzekeraar daarentegen werkt graag met waarborg met een looptijd tot acht jaar. En in samenwerking met haar herverzekeringspartners kunnen borgstellingen worden uitgegeven met een looptijd tot 15 jaar.


Genieten van een stabiele kredietwaardigheid

 

 

Verzekeringsmaatschappijen – vooral die met een internationale voetafdruk – hebben doorgaans een veel stabielere kredietwaardigheid dan banken. Door te kunnen verwijzen naar een AA-rating bij een borgstellingspartner zoals Allianz Trade, kunt u vertrouwen opbouwen bij uw klant wanneer u een borgstelling aanbrengt voor een offerte of om de uitvoering van een project te ondersteunen.

"Een AA-rating voor de verstrekker van de waarborg biedt de begunstigde een gerust gevoel, vooral als het gaat om een middelgrote bedrijvenmarkt die misschien geen staat van dienst heeft bij de projecteigenaar of in het land waar het project is gevestigd", legt Jos Weerdesteyn uit, directeur Surety & Guarantee Benelux.

Onze Garantie specialisten vertellen u er graag meer over.
Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.