code-of-conduct

Compliance bij Allianz Trade

Ondanks de volatiliteit op de wereldmarkten en wijdverspreide onzekerheid doen wij bij Allianz Trade er alles aan om al onze stakeholders het vertrouwen in morgen te geven. Wij willen dat u voelt dat wij altijd dichtbij en beschikbaar zijn om aan uw behoeften te voldoen: door u diensten van hoge kwaliteit te leveren, door onze klanten wereldwijd te ondersteunen én door u te helpen uw bedrijf te laten groeien.

Spreek uw bezorgdheid uit: meldpunten van Allianz Trade

Bij Allianz Trade staan we samen sterker. We steunen op onze gemeenschappelijke waarden en principes. We behandelen elkaar met respect, handelen integer, zijn transparant en vertellen de waarheid.

Wij geven de hoogste prioriteit aan de naleving van wettelijke voorschriften en interne regelgeving. Wanneer overtredingen in een vroeg stadium worden ontdekt, kunnen passende maatregelen worden genomen om schade aan klanten, werknemers, zakenpartners en het bedrijf zelf te voorkomen of te beperken.

Als u informatie heeft over een misstand of overtreding van regels bij Allianz Trade, kunt u uw bezorgdheid melden via ons online meldpunt:

Onze klokkenluidersregeling staat open voor iedereen: werknemers, contractanten, leveranciers, klanten, makelaars en alle andere belanghebbenden. Allianz Trade onderzoekt alle ingediende berichten en zorgt ervoor dat deze vertrouwelijk blijven en dat alle betrokken partijen gelijk worden behandeld.

Wij wijzen u erop dat uw bericht alleen kan worden onderzocht als het voldoende informatie bevat. Daarom vragen wij u zoveel mogelijk details te verstrekken. Als u echter niet over gedetailleerde informatie beschikt, mag dit u er niet van weerhouden uw bezorgdheid te uiten.

Wanneer u een melding doet, krijgt u binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging.

Het is handig voor ons onderzoeksteam als u bij het indienen van een melding uw naam en/of een e-mailadres opgeeft. Zo kunnen wij contact met u opnemen voor eventuele vervolgvragen. Als u echter liever anoniem blijft, respecteren wij uw beslissing en wordt uw zaak toch onderzocht.

Allianz Trade tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen iemand die te goeder trouw een melding doet. Dit geldt ook in gevallen waarin een onderzoek de geuite beschuldigingen niet bevestigt.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij nemen passende maatregelen om alle ontvangen informatie zorgvuldig te gebruiken en de belangen van alle betrokkenen te vrijwaren. Alle verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Als u liever geen gebruik maakt van onze klokkenluiderstool, kunt u uw zorgen sturen

 • via email naar compliance@allianz-trade.com
 • via post naar het volgende adres

  Allianz Trade Benelux
  Compliance
  Kunstlaan, 56
  1000 Brussel
  België

Zorgen kunnen ook persoonlijk rechtstreeks aan Compliance worden gemeld.