Allianz Trade is het handelsmerk dat wordt gebruikt om een ​​reeks diensten aan te duiden die worden aangeboden door de Euler Hermes Groep (hierna aangeduid als Euler Hermes).

Euler Hermes, lid van de Allianz Groep, is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Euler Hermes is aanwezig in meer dan 50 landen met 5.800 medewerkers.

In dit gedeelte van onze website vind je informatie over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, zoals hoe en in welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, waarom ze worden verzameld, met wie ze worden gedeeld en welke rechten je hebt in dit verband.

De privacyverklaringen zijn afgestemd op jouw situatie:

 • Websitebezoeker: Je bezoekt onze website.
 • Partner: Je bent, werkt voor of vertegenwoordigt een bedrijf dat een contractuele relatie heeft met Euler Hermes.
 • Derde partij: Je bent, werkt voor of vertegenwoordigt een derde partij.

U kunt deze privacyverklaringen lezen door op het corresponderende tabblad aan de linkerkant van deze pagina te klikken.

Het kan zijn dat je in meer dan één van deze categorieën valt. In dat geval kun je hier lezen hoe wij je persoonsgegevens in elk van deze verschillende scenario's verwerken.

De voorwaarden van deze privacyverklaringen zijn onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, disclaimers of andere contractuele voorwaarden die je met Euler Hermes bent aangegaan, zoals privacyverklaringen of -kennisgevingen van klanten, evenals alle toepasselijke verplichte wet- en regelgeving.

Als je sollicitant bent, kun je de relevante privacyverklaring raadplegen in het carrièregedeelte van onze website.

Als lid van de Allianz Groep is Euler Hermes gebonden aan de bindende bedrijfsregels van Allianz. Deze regels bepalen de internationale overdracht van persoonsgegevens tussen bedrijven uit de Allianz Groep die actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en bedrijven uit de Allianz Groep buiten dat gebied. Ze beschrijven jouw rechten met betrekking tot dergelijke overdrachten, wat je moet doen als je je rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over dergelijke overdrachten en hoe je contact met ons kunt opnemen. Je kunt de bindende bedrijfsregels hier raadplegen.

Als je vragen hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je per post of e-mail contact opnemen met onze Data Protection Officer via onderstaande gegevens:

E-mail: privacy.be@allianz-trade.com

Post:      

Euler Hermes

Data Protection Officer

Kunstlaan 56

1000 Brussel

België

 

Omdat we deze privacyverklaring voortdurend bijwerken, raden we je aan deze regelmatig te controleren.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 Maart 2024

Allianz Trade is het handelsmerk dat wordt gebruikt om een ​​reeks diensten aan te duiden die worden aangeboden door de Euler Hermes Groep (hierna aangeduid als Euler Hermes). Euler Hermes, lid van de Allianz Groep, is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Euler Hermes is aanwezig in meer dan 50 landen met 5.800 medewerkers.

Wanneer wij gegevens verwerken die betrekking hebben op een individu, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak, een maatschap of een directeur van een bedrijf, zijn dit persoonsgegevens en verwerken wij deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Euler Hermes houdt zich bij het gebruik van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Euler Hermes waardeert je bezoek aan deze website en je interesse in onze diensten en producten. Je privacy is belangrijk voor ons en we willen dat je je op je gemak voelt bij het bezoeken van onze site. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens verzamelen, maar ook welk soort persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt tijdens en na je bezoeken aan deze website, waarom deze worden verzameld, met wie ze worden gedeeld en wat je rechten in dit verband zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die door Euler Hermes wordt verkregen door jouw gebruik van deze website.
De verklaring is niet van toepassing op websites die worden beheerd door derden die niet zijn gelieerd aan Euler Hermes en waarnaar deze website kan linken. Raadpleeg de privacyverklaringen van websites van derden, aangezien Euler Hermes niet verantwoordelijk is voor en geen invloed heeft op de inhoud of de privacypraktijken van websites van derden.

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, disclaimers of andere contractuele voorwaarden die je met Euler Hermes bent aangegaan, zoals privacyverklaringen of -kennisgevingen voor klanten en alle toepasselijke verplichte wet- en regelgeving.

Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken als je een bedrijf bent, voor een bedrijf werkt of een bedrijf vertegenwoordigt dat een contract heeft met Euler Hermes , of als je een derde partij bent, werkt voor een derde partij of een derde partij vertegenwoordigt, klik je op het relevante tabblad aan de linkerkant van deze pagina om de relevante privacyverklaring te raadplegen. Als je sollicitant bent, kun je de relevante privacyverklaring raadplegen in het carrièregedeelte van onze website.

Omdat we deze privacyverklaring voortdurend bijwerken, raden we je aan deze regelmatig te controleren.

Een gegevensbeheerder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die controle heeft over en verantwoordelijk is voor het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens in papieren of elektronische bestanden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende gegevensbeheerders, zoals gedefinieerd door de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming:

           

Euler Hermes SA / NV 

actief via haar filialen

   Kunstlaan 56 Avenue des Arts 

1000 Brussel / Bruxelles

België

Euler Hermes Group SAS

 

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Frankrijk

Euler Hermes Services SAS

 

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Frankrijk

Wanneer je deze website bezoekt, registreert onze webserver automatisch gegevens over je bezoek, waaronder: je IP-adres, de website vanwaar je ons bezoekt, het type browsersoftware dat je gebruikt, de webpagina’s die je bezoekt en de datum en duur van je bezoek aan deze website.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor technisch beheer, onderzoek en ontwikkeling van deze website;
 • voor onderzoek en analyse met betrekking tot onze zakelijke relaties;
 • voor fraudepreventie en -detectie;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen)

Wij informeren je wanneer we je toestemming nodig hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen verwerken we je persoonsgegevens om te voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen (waaronder het beschermen van onze systemen en het uitvoeren van marktonderzoek en -analyses) of wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of zoals toegestaan ​​door de wet, bijvoorbeeld om juridische claims te verdedigen. Daarna verwijderen we je persoonsgegevens. Analytics-cookies worden na 13 maanden verwijderd en cookievoorkeuren worden na 6 maanden verwijderd.

Wanneer je via deze website contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door een webformulier in te vullen), kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder: achternaam, voornaam, titel, adres, geslacht, contactgegevens, functietitel, bedrijfsnaam, bedrijfs- en/of beroeps- en/of aandeelhoudersnummer.

Wij verzamelen deze gegevens alleen als je ervoor kiest deze aan ons te verstrekken.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor klanten- en gebruikersadministratie en marketing;
 • om zakelijke relaties te onderhouden;
 • voor onderzoek en analyse met betrekking tot onze zakelijke relaties;
 • om jou te informeren over onze evenementen, diensten, producten en nieuws wanneer je deze website bezoekt of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of mailinglijsten;
 • om naleving van de effectenwetgeving, de vereisten voor beursnotering en aanverwante wet- en regelgeving te vergemakkelijken;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen)

Wij zullen je informeren wanneer we je toestemming nodig hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In andere  gevallen verwerken we je persoonsgegevens om te voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen (waaronder het onderhouden van contact met klanten, het verstrekken van updates en informatie over Euler Hermes, het organiseren en hosten van evenementen en het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse) of waar dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om een ​​contract met je aan te gaan of om onze verplichtingen uit hoofde van een bestaand contract met jou na te komen.

We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of zoals toegestaan ​​door de wet, bijvoorbeeld om juridische claims te verdedigen. Daarna zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, met als doel je te informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen.

Voor dit doeleinde kunnen wij het volgende verwerken: je naam, geslacht, bedrijf, bedrijfstak, beroep en/of functietitel, professioneel postadres, professioneel e-mailadres en professioneel telefoonnummer. Deze gegevens krijgen wij rechtstreeks van jou.

Deze gegevens worden bewaard zolang je contact wilt houden. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken.

Trackingtechnologie helpt ons de bruikbaarheid van de website van Euler Hermes te beheren en te verbeteren, bijvoorbeeld door te herkennen of er in het verleden contact is geweest tussen jouw computer en ons en om de populairste delen van deze website te identificeren.

Onze managementtool voor cookies helpt je op basis van een gedetailleerdere beschrijving van het gebruik van cookies jouw cookievoorkeuren te beheren, inclusief het verlenen van toestemming. De link naar de betreffende managementtool voor cookies vind je hieronder. Je kunt je toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies op elk gewenst moment intrekken met behulp van de eerder genoemde tool.

Wanneer je je cookie-instellingen opslaat, zijn deze in principe ook van toepassing op je toekomstige bezoeken aan deze website. Om technische redenen die buiten onze macht liggen, kan dit echter niet worden gegarandeerd. Als je bijvoorbeeld je browser reset, je cookies verwijdert of deze website bezoekt vanaf een andere browser of een ander apparaat, kunnen je cookie-instellingen verloren gaan. Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving kan je in sommige landen worden gevraagd om je cookie-instellingen te bevestigen wanneer je deze website voor het eerst bezoekt.  Als je in een land bent waar je automatisch gevraagd wordt om je cookie-instellingen in te stellen, kan je bij een volgend bezoek gevraagd worden om ze opnieuw in te stellen.

In veel gevallen kun je trackingtechnologieën ook regelen via je browser. Zorg ervoor dat instellingen van je browser aangeven of je waar mogelijk gewaarschuwd wilt worden voor trackingtechnologieën (zoals cookies) en/of deze wilt accepteren. De specifieke mogelijkheden van je browser en instructies over het gebruik ervan, vind je doorgaans in de handleiding of het helpbestand van je browser.

Zonder trackingtechnologieën kan de beschikbaarheid van de diensten van deze website verminderd zijn of kan het zijn dat delen van onze website niet meer correct functioneren.

De website van Euler Hermes maakt gebruik van de volgende plug-ins voor sociale media (‘plug-ins’):

 • De knop Delen op Facebook, beschikbaar gesteld door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten;
 • De Tweetknop, beschikbaar gesteld door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten;
 • De XING-knop, beheerd door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland;
 • De knop Delen op LinkedIn, beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Alle plug-ins worden aangegeven met de merknamen van de respectievelijke operators Facebook, Twitter, Xing en LinkedIn (‘operator’). Om het niveau van gegevensbescherming te verhogen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, hebben wij de aanvullende programma’s geïmplementeerd via een ‘2-click-oplossing’. Deze procedure zorgt ervoor dat wanneer je de website van Euler Hermes bezoekt, er geen directe verbinding van jouw browser met de servers van de operator tot stand komt. Alleen als je de plug-ins activeert door erop te klikken en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht, maakt je browser een directe verbinding met de server van de betreffende operator. De inhoud van de plug-ins wordt vervolgens door de operators rechtstreeks naar je browser verzonden en door hen in de website geïntegreerd.

Door het accepteren van de plug-in ontvangt de operator de informatie dat je browser de website van Euler Hermes heeft bezocht. Als je was ingelogd op je account toen je de website van Allianz bezocht, kan de pperator je bezoek rechtstreeks aan je account koppelen. Als je met de plug-in interacteert, bijvoorbeeld door op de Facebook-knop, de Tweet-knop of de LinkedIn-deelknop te klikken, worden de gegevens rechtstreeks van jouw browser naar de operator verzonden en door de operator opgeslagen. Bovendien wordt de informatie gepubliceerd op het betreffende sociale netwerk of op je Twitter-account en deze is dan zichtbaar voor je contacten. Als je niet wilt dat deze gegevens worden verzonden naar de operators moet je je afmelden bij je betreffende account voordat je op de plug-ins klikt en deze activeert. XING AG gebruikt je gegevens alleen om de gedeelde functies aan te bieden (bijv. berekening/tellerweergave) en niet om je persoonsgegevens op te slaan of je gebruikersgedrag te evalueren.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens vind je in onderstaande privacyverklaringen:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy  

XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die verenigbaar is met de hierboven genoemde doeleinden.

Voor de genoemde doeleinden kunnen je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan de volgende partijen die optreden als externe gegevensbeheerders:

 • Andere bedrijven uit de Allianz Groep;
 • Geautoriseerde agenten en externe dienstverleners.

Voor de genoemde doeleinden kunnen wij je persoonsgegevens ook delen met de volgende partijen die in onze opdracht als gegevensverwerker optreden:

 • Andere bedrijven uit de Allianz Groep;
 • Geautoriseerde agenten, dienstverleners die delen van onze diensten faciliteren en/of leveren en bureaus voor onderzoeksanalyse; en
 • Facilitators, consultants of experts die de communicatie en door Euler Hermes gesponsorde evenementen beheren.

Ten slotte kunnen wij je persoonsgegevens in de volgende gevallen delen:

 • Met wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheids- en regelgevende instanties om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen, waar wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Je persoonsgegevens kunnen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt door de hierboven genoemde partijen, altijd onderworpen aan contractuele beperkingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en veiligheid in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij zullen je persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die niet bevoegd zijn om deze te verwerken.

Wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven voor verwerking buiten de EER door een ander bedrijf uit de Allianz Groep, zullen wij dit doen op basis van de bindende bedrijfsregels van Allianz, bekend als de Allianz Privacy Standard (APS), die adequate bescherming bieden voor persoonsgegevens en juridisch bindend zijn voor bedrijven binnen de Allianz Groep. De openbare versie van de APS en de lijst met bedrijven uit de Allianz Groep die hieraan voldoen, vind je hier.

Als de Allianz Privacy Standard niet van toepassing is, zullen wij in plaats daarvan stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van je persoonsgegevens buiten de EER een passend beschermingsniveau krijgt, net zoals binnen de EER. Je kunt te weten komen welke voorzorgsmaatregelen wij nemen bij dergelijke overdrachten (bijvoorbeeld  de standaardcontractbepalingen van de EU) door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven.

Indien toegestaan ​​door de toepasselijke wet- of regelgeving, heb je het recht om:

 • Toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over jou worden bewaard en informatie te krijgen over de oorsprong van de gegevens, de doeleinden en de middelen van de verwerking, de gegevens van de gegevensbeheerder(s), de gegevensverwerker(s) en de partijen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.
 • Je toestemming op elk moment in te trekken als je persoonsgegevens met jouw toestemming worden verwerkt.
 • Je persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren zodat deze accuraat zijn.
 • Je persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden.
 • De verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist, gedurende de periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of ons te vragen om te stoppen met de verwerking ervan (inclusief voor direct marketing).
 • Je persoonsgegevens in een elektronisch formaat op te vragen.
 • Een klacht in te dienen bij ons en/of de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.  

Je kunt deze rechten uitoefenen door je naam en e-mailadres, het doel van je verzoek en een passende bevestiging van je identiteit te sturen naar het onderstaande e-mailadres of postadres.

De California Consumer Privacy Act (CCPA) biedt consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. In het onderstaande gedeelte worden deze rechten beschreven.

Je hebt het recht om Euler Hermes te verzoeken bepaalde informatie over onze verzameling en ons gebruik van jouw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden aan jou bekend te maken. Zodra wij jouw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij je, in een draagbaar formaat, de volgende informatie verstrekken:

 • De categorieën persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen voor de persoonsgegevens die we over je hebben verzameld.
 • Onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van die persoonsgegevens.
 • De categorieën derde partijen met wie we die persoonsgegevens delen.
 • De specifieke persoonsgegevens die we over je hebben verzameld.

De CCPA biedt je het recht om de verwijdering van je gegevens aan te vragen. Het recht op verwijdering is niet van toepassing wanneer het bewaren van persoonsgegevens nodig is om een ​​van de volgende zaken uit te voeren:

 • Het leveren van goederen of diensten aan jou;
 • Het detecteren of oplossen van beveiligings- of functionaliteitsgerelateerde problemen;
 • Het voldoen aan de wet;
 • Het uitvoeren van onderzoek in het algemeen belang;
 • Het waarborgen van het recht op vrije meningsuiting; of
 • Het uitvoeren van  handelingen voor interne doeleinden die je redelijkerwijs mag verwachten

Euler Hermes zal je niet discrimineren vanwege het uitoefenen van je CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA, zullen we:

 • Jou geen goederen of diensten weigeren. 
 • Jou geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, onder meer door het toekennen van kortingen, rabatten of andere voordelen, of het opleggen van boetes. 
 • Jou geen ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten bieden. 
 • Niet suggereren dat je mogelijk een andere prijs of ander tarief betaalt voor goederen of diensten, of een ander kwaliteitsniveau ontvangt voor goederen of diensten.
Euler Hermes verkoopt geen persoonsgegevens van bezoekers aan haar websites en heeft dat ook de afgelopen 12 maanden niet gedaan
Wij hebben redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies of vernietiging.
Alle elektronische berichten verzonden van en naar Euler Hermes zijn beschermd door redelijke technische en organisatorische maatregelen en zijn alleen toegankelijk in gerechtvaardigde gevallen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel, vermoeden van crimineel gedrag, schending van wettelijke verplichtingen) voor specifieke personen in vastgestelde functies (bijv. Legal, Compliance, Risk). Alle e-mails worden vernietigd nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken.

Het internet wordt over het algemeen niet als een veilige omgeving beschouwd, en informatie die via internet wordt verzonden (zoals van of naar de website van Euler Hermes of via elektronische berichten) kan toegankelijk zijn voor onbevoegde derden, wat mogelijk kan leiden tot openbaarmakingen, wijzigingen in de inhoud of technische problemen. Zelfs als zowel de afzender als de ontvanger zich in hetzelfde land bevinden, kan informatie die wordt verzonden via het internet over internationale grenzen heen worden verzonden en worden doorgestuurd naar een land met een lager gegevensbeschermingsniveau dan in het land waar jij woont.

Euler Hermes aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van jouw gegevens op het moment dat deze via internet naar Euler Hermes worden verzonden. Om je privacy te beschermen kun je er, waar je dit passend vindt, voor kiezen op een andere manier met Euler Hermes te communiceren.

Als je vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, kun je per post of e-mail contact opnemen met onze Data Protection Officer via onderstaande gegevens:

Post:       

Euler Hermes

Data Protection Officer

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

België

 

E-mail:  privacy.be@allianz-trade.com

We evalueren deze privacyverklaring voortdurend en brengen van tijd tot tijd wijzigingen aan. We zorgen ervoor dat de meest recente versie hier beschikbaar is. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 Maart 2024. 

Allianz Trade is het handelsmerk dat wordt gebruikt om een ​​reeks diensten aan te duiden die worden aangeboden door de Euler Hermes Groep (hierna aangeduid als Euler Hermes). Euler Hermes, lid van de Allianz Groep, is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Euler Hermes is aanwezig in meer dan 50 landen met 5.800 medewerkers.

 Wanneer wij gegevens verwerken met betrekking tot een individu, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak, een maatschap of een directeur van een onderneming, dan zijn dit persoonsgegevens en verwerken wij deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Euler Hermes houdt zich bij het gebruik van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die Euler Hermes verkrijgt als je een bedrijf bent, voor een bedrijf werkt of een bedrijf vertegenwoordigt dat een contractuele relatie heeft met Euler Hermes. .

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, disclaimers of andere contractuele voorwaarden die je met Euler Hermes bent aangegaan, zoals privacyverklaringen of -kennisgevingen voor klanten en alle toepasselijke verplichte wet- en regelgeving.

Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken wanneer je onze website bezoekt of als je eigenaar, directeur of vertegenwoordiger van een bedrijf bent, klik je op het betreffende tabblad aan de linkerkant van deze pagina om de betreffende privacyverklaring te raadplegen. Als je sollicitant bent, kun je de relevante privacyverklaring raadplegen in het carrièregedeelte van onze website.

Omdat we deze privacyverklaring voortdurend bijwerken, raden we je aan deze regelmatig te controleren.

Een gegevensbeheerder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die controle heeft over en verantwoordelijk is voor het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens in papieren of elektronische bestanden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende gegevensbeheerders, zoals gedefinieerd door de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming:

           

Euler Hermes SA / NV 

actief via haar filialen

   Kunstlaan 56 Avenue des Arts 

1000 Brussel / Bruxelles

België

Euler Hermes Group SAS

 

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Frankrijk

Euler Hermes Services SAS

 

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Frankrijk

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het samenstellen van aanbiedingen voor onze producten en het leveren van onze diensten aan jou;
 • om te voldoen aan onze wederzijdse contractuele verplichtingen of tussen Euler Hermes en het bedrijf waarvoor je werkt of dat je vertegenwoordigt;
 • het instellen en onderhouden van gebruikersaccounts voor onze klanten en partners, en het bieden technische ondersteuning;
 • het onderhouden van zakelijke relaties en het organiseren en hosten van vergaderingen en andere evenementen;
 • jou te informeren over evenementen, diensten, producten en nieuws;
 • het uitvoeren van onderzoek en analyse met betrekking tot onze diensten en zakelijke relaties;
 • het voorkomen en opsporen van fraude en het beveiligen van de tools en systemen van Euler Hermes en Allianz;
 • het vereenvoudigen van de naleving van de effectenwetgeving, de vereisten voor beursnotering en aanverwante wet- en regelgeving;
 • om te voldoen aan alle andere wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen).

We verwerken je persoonsgegevens op basis van de noodzaak om een contract met je op te stellen en/of uit te voeren, en op basis van onze legitieme zakelijke belangen voor de hierboven beschreven doeleinden, waaronder de uitvoering van een contract met het bedrijf waarvoor je werkt of dat je vertegenwoordigt.

We kunnen je persoonsgegevens ook verwerken op basis van onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan verzoeken van handhavingsinstanties of opsporingsprocedures, of wanneer dit vereist of toegestaan is door toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, overheidsvoorschriften of overheidsinstanties, wanneer dit nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen of schendingen van ons beleid of onze voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen in deze gevallen. Dit omvat bijvoorbeeld de vervulling van onze ‘Know Your Customer’-verplichtingen.

Wij zullen je informeren wanneer we je toestemming nodig hebben om je persoonsgegevens te verwerken.

Deze gegevens omvatten, indien van toepassing:

 • Voornaam, achternaam, geslacht, titel;
 • Zakelijke contactgegevens, waaronder zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres;
 • Functietitel, zakelijke rol en verantwoordelijkheden;
 • Bedrijfsnaam, branche en/of beroep;
 • Aandeelhoudersinformatie.

Deze gegevens worden aan ons verstrekt door jouzelf, je werkgever, het bedrijf dat je vertegenwoordigt of door derden.

Je zorgt ervoor dat de relevante gegevens die je aan Euler Hermes verstrekt betrouwbaar, accuraat, volledig en actueel zijn. Je belooft Euler Hermes onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval dat deze gegevens moeten worden bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd.

We bewaren deze gegevens zolang ze relevant zijn voor de contractuele relatie en nodig zijn om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of zoals toegestaan ​​door de wet om onze legitieme zakelijke en juridische belangen te beschermen, bijvoorbeeld om ons te verdedigen tegen juridische claims. Daarna verwijderen wij je persoonsgegevens.

Artikel 4.4 van de AVG definieert ‘Profilering’ als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn of haar economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Onze dienstenactiviteit omvat het profileren van bedrijven om het kredietrisico te beoordelen aan de hand van een rating die wordt verspreid onder onze klanten die actief zijn in b2b-sectoren. Deze profilering kan automatische besluitvorming omvatten.

De Euler Hermes-rating is een indicatie van onze beoordeling van de financiële stabiliteit van een bedrijf op basis van de beschikbare informatie en het voorspelt met een waarschijnlijkheid van twaalf maanden of een bedrijf facturen op tijd zal betalen, krediet zal ontvangen of andere specifieke risico's loopt.

De Euler Hermes-rating kan gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking. Afhankelijk van de rating kunnen klanten van Euler Hermes profiteren van een verzekeringsdekking voor hun kredietrisico's. Onze rating houdt geen aanbeveling van Euler Hermes in om contracten af te sluiten of een levering te doen. Onze klanten krijgen de juiste documentatie om elk ratingsniveau te begrijpen en te interpreteren.

In overeenstemming met Artikel 22 van de AVG kunnen alle ondernemers, eenmanszaken, aandeelhouders, vertegenwoordigers en eigenaren van bedrijven, voor zover zij personen zijn wier gegevens zijn gebruikt bij de beoordelingsactiviteiten van Euler Hermes, een uitleg krijgen van het besluit dat na dergelijke beoordelingen is genomen. Zij kunnen de uitkomst ook aanvechten door de informatie waarop de rating is gebaseerd aan te vullen of te corrigeren, door contact op te nemen met Euler Hermes op het adres dat is vermeld in Artikel 1.3.

Voor de rating gebruiken we verschillende modellen en algoritmen die voortdurend worden gemonitord en verbeterd. Wij maken geen gebruik van zwarte lijsten en verwerken geen persoonsgegevens van speciale categorieën zoals beschreven in artikel 9, lid 1 van de AVG.

Onze ratingsactiviteiten worden uitgevoerd voor de doeleinden die voortvloeien uit het legitieme belang van Euler Hermes om informatie te verstrekken en diensten op het gebied van kredietverzekering te verlenen aan haar klanten en in het bijzonder om haar verplichtingen uit hoofde van de onderliggende servicecontracten en verzekeringspolissen na te komen. Onze activiteiten als verzekeraar zijn sterk gereguleerd en ​worden gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten.

Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die verenigbaar is met de hierboven genoemde doeleinden.

Voor de genoemde doeleinden kunnen je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan de volgende partijen die optreden als externe gegevensbeheerders:

 • Andere bedrijven van de Allianz Groep.
 • Geautoriseerde agenten, makelaars en externe dienstverleners.

Voor de genoemde doeleinden kunnen wij je persoonsgegevens ook delen met de volgende partijen die in onze opdracht als gegevensverwerker optreden:

 • Andere bedrijven van de Allianz Groep.
 • Geautoriseerde agenten, makelaars, dienstverleners die delen van onze diensten faciliteren en/of leveren, en bureaus voor onderzoeksanalyse.
 • Facilitators, consultants of experts die de communicatie en door Euler Hermes gesponsorde evenementen beheren.

Ten slotte kunnen wij je persoonsgegevens in de volgende gevallen delen:

 • Met wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheids- en regelgevende instanties om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen, waar wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Je persoonsgegevens kunnen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt door de hierboven genoemde partijen, altijd onderworpen aan contractuele beperkingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en veiligheid in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij zullen je persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die niet bevoegd zijn om deze te verwerken.

Wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven voor verwerking buiten de EER door een ander bedrijf uit de Allianz Groep, zullen wij dit doen op basis van de bindende bedrijfsregels van Allianz, bekend als de Allianz Privacy Standard (APS), die adequate bescherming bieden voor persoonsgegevens en juridisch bindend zijn voor bedrijven binnen de Allianz Groep. De openbare versie van de APS en de lijst met bedrijven uit de Allianz Groep die hieraan voldoen, vind je hier.

Als de Allianz Privacy Standard niet van toepassing is, zullen wij in plaats daarvan stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van je persoonsgegevens buiten de EER een passend beschermingsniveau krijgt, net zoals binnen de EER. Je kunt te weten komen welke voorzorgsmaatregelen wij nemen bij dergelijke overdrachten (bijvoorbeeld  de standaardcontractbepalingen van de EU) door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven.

 • Indien toegestaan ​​door de toepasselijke wet- of regelgeving, heb je het recht om:
 • Toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over jou worden bewaard en informatie te krijgen over de oorsprong van de gegevens, de doeleinden en de middelen van de verwerking, de gegevens van de gegevensbeheerder(s), de gegevensverwerker(s) en de partijen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.
 • Je toestemming op elk moment in te trekken als je persoonsgegevens met jouw toestemming worden verwerkt.
 • Je persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren zodat deze accuraat zijn.
 • Je persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden.
 • De verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist, gedurende de periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of ons te vragen om te stoppen met de verwerking ervan (inclusief voor direct marketing).
 • Je persoonsgegevens in een elektronisch formaat op te vragen.
 • Een klacht in te dienen bij ons en/of de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. 

Je kunt deze rechten uitoefenen door je naam en e-mailadres, het doel van je verzoek en een passende bevestiging van je identiteit te sturen naar het onderstaande e-mailadres of postadres.

De California Consumer Privacy Act (CCPA) geeft consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Hieronder worden deze rechten beschreven.

Je hebt het recht om Euler Hermes te verzoeken bepaalde informatie over onze verzameling en ons gebruik van jouw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden aan jou bekend te maken. Zodra wij jouw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij je, in een draagbaar formaat, de volgende informatie verstrekken:

 • De categorieën persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen voor de persoonsgegevens die we over je hebben verzameld.
 • Onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van die persoonsgegevens.
 • De categorieën derde partijen met wie we die persoonsgegevens delen.
 • De specifieke persoonsgegevens die we over je hebben verzameld.

De CCPA biedt je het recht om de verwijdering van je gegevens aan te vragen. Het recht op verwijdering is niet van toepassing wanneer het bewaren van persoonsgegevens nodig is om een ​​van de volgende zaken uit te voeren:

 • Het leveren van goederen of diensten aan jou;
 • Het detecteren of oplossen van beveiligings- of functionaliteitsgerelateerde problemen;
 • Het voldoen aan de wet;
 • Het uitvoeren van onderzoek in het algemeen belang;
 • Het waarborgen van het recht op vrije meningsuiting; of
 • Het uitvoeren van  handelingen voor interne doeleinden die je redelijkerwijs mag verwachten

Euler Hermes zal je niet discrimineren vanwege het uitoefenen van je CCPA-rechten. Tenzij toegestaan ​​door de CCPA, zullen we:

 • Jou geen goederen of diensten weigeren.
 • Jou geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, onder meer door het toekennen van kortingen, rabatten of andere voordelen, of het opleggen van boetes.
 • Jou geen ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten bieden.
 • Niet suggereren dat je mogelijk een andere prijs of ander tarief betaalt voor goederen of diensten, of een ander kwaliteitsniveau ontvangt voor goederen of diensten.
Sommige persoonsgegevens die wij verwerken zoals beschreven in Artikel 2 kunnen worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Allianz Groep.
Wij hebben redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies of vernietiging.
Alle elektronische berichten verzonden van en naar Euler Hermes zijn beschermd door redelijke technische en organisatorische maatregelen en zijn alleen toegankelijk in gerechtvaardigde gevallen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel, vermoeden van crimineel gedrag, schending van wettelijke verplichtingen) voor specifieke personen in vastgestelde functies (bijv. Legal, Compliance, Risk). Alle e-mails worden vernietigd nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken.

Het internet wordt over het algemeen niet als een veilige omgeving beschouwd, en informatie die via internet wordt verzonden (zoals van of naar de website van Euler Hermes of via elektronische berichten) kan toegankelijk zijn voor onbevoegde derden, wat mogelijk kan leiden tot openbaarmakingen, wijzigingen in de inhoud of technische problemen. Zelfs als zowel de afzender als de ontvanger zich in hetzelfde land bevinden, kan informatie die wordt verzonden via het internet over internationale grenzen heen worden verzonden en worden doorgestuurd naar een land met een lager gegevensbeschermingsniveau dan in het land waar jij woont.

Euler Hermes aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van jouw gegevens op het moment dat deze via internet naar Euler Hermes worden verzonden. Om je privacy te beschermen kun je er, waar je dit passend vindt, voor kiezen op een andere manier met Euler Hermes te communiceren.

Als je vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, kun je per post of e-mail contact opnemen met onze Data Protection Officer via onderstaande gegevens:

Post:       

Euler Hermes

Data Protection Officer

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

België

 

E-mail:  privacy.be@allianz-trade.com

We evalueren deze privacyverklaring voortdurend en brengen regelmatig wijzigingen aan. We zorgen ervoor dat de meest recente versie hier beschikbaar is. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op  28 Maart 2024.

Allianz Trade is het handelsmerk dat wordt gebruikt om een ​​reeks diensten aan te duiden die worden aangeboden door de Euler Hermes Groep (hierna aangeduid als Euler Hermes). Euler Hermes, lid van de Allianz Groep, is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Euler Hermes is aanwezig in meer dan 50 landen met 5.800 medewerkers.

Wanneer wij gegevens verwerken die betrekking hebben op een individu, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak, een maatschap of een directeur van een bedrijf, zijn dit persoonsgegevens en verwerken wij deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Euler Hermes houdt zich bij het gebruik van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie die Euler Hermes verkrijgt wanneer  je een derde partij bent, voor een derde partij werkt of een derde partij vertegenwoordigt . .

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, disclaimers of andere contractuele voorwaarden die je met Euler Hermes bent aangegaan, zoals privacyverklaringen of -kennisgevingen voor klanten en alle toepasselijke verplichte wet- en regelgeving.

Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken als je deze website bezoekt, of als je een bedrijf bent, voor een bedrijf werkt of een bedrijf vertegenwoordigt dat een contract heeft met Euler Hermes, klik je op het relevante tabblad aan de linkerkant van deze pagina om de relevante privacyverklaring te raadplegen.  Als je sollicitant bent, kun je de relevante privacyverklaring raadplegen in het carrièregedeelte van onze website.

Omdat we deze privacyverklaring voortdurend bijwerken, raden we je aan deze regelmatig te controleren.

Een gegevensbeheerder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die controle heeft over en verantwoordelijk is voor het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens in papieren of elektronische bestanden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende gegevensbeheerders, zoals gedefinieerd door de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming:

           

Euler Hermes SA / NV 

actief via haar filialen

   Kunstlaan 56 Avenue des Arts 

1000 Brussel / Bruxelles

België

Euler Hermes Group SAS

 

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Frankrijk

Euler Hermes Services SAS

 

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Frankrijk

Wij verwerken informatie met betrekking tot de (potentiële) klanten van onze klanten (‘kopers’) om:

 • je bedrijfsidentiteit te bevestigen; 
 • bedrijfsrisicobeoordelingen voor zakelijke, financiële en nalevingsactiviteiten te ondersteunen; 
 • kredietbeoordelingsprofielen op te stellen; 
 • informatie over kredietrisico te verstrekken; 
 • kredietrisico’s te onderschrijven voor onze polishouders; 
 • obligaties uit te geven; 
 • ons eigen risico te beoordelen en te monitoren; 
 • vorderingen te incasseren voor onszelf en voor onze klanten; 
 • het goede management van Euler Hermes en andere bedrijven binnen de Allianz Groep te ondersteunen; 
 • onze juridische belangen te beschermen, onze rechten uit te oefenen en ons te verdedigen tegen juridische claims; 
 • onderzoek en analyses uit te voeren met betrekking tot onze bedrijfsvoering; 
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van naleving met betrekking tot gegevensbeschermingsrechten.

Deze verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Euler Hermes, en waar relevant van andere bedrijven binnen de Allianz Groep en van onze klanten, om de hierboven genoemde doeleinden na te streven, voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Voordat we persoonsgegevens verwerken, wegen we deze gerechtvaardigde belangen af ​​tegen de mogelijke gevolgen voor de belangen, rechten en vrijheid van de betrokken personen.

Wij zorgen ervoor dat speciale categorieën persoonsgegevens worden uitgesloten van deze verwerking en houden rekening met de redelijke verwachtingen van de betrokken personen.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van bedrijfseigenaren, directeuren en vertegenwoordigers:

Bedrijven (meestal commerciële entiteiten, maar de identiteit van sommige bedrijven is gekoppeld aan die van de eigenaar, zoals eenmanszaken, maatschappen of eenmanszaken met beperkte aansprakelijkheid):

 • Bedrijfsnaam (die kan overeenkomen met een persoonlijke naam) en rechtsvorm;
 • Bedrijfsactiviteit, sector en omvang;
 • Kredietwaardigheid van het bedrijf;
 • Contactgegevens zoals: zakelijk postadres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk faxnummer. Waar mogelijk zijn deze gegevens algemene bedrijfsgegevens in plaats van persoonsgegevens (indien beschikbaar gebruiken we bijvoorbeeld info@bedrijf.com in plaats van john.doe@bedrijf.com);
 • Btw-nummer en andere bedrijfsidentificatienummers (van overheden, kamers van koophandel, Euler Hermes en/of gegevensmakelaars);
 • Financiële informatie met betrekking tot het bedrijf, zoals bankdomiciliëring, bankrekening, financiële status, activa en nettowaarde;
 • Zakelijke betalingsgeschiedenis en -patronen, winstgevendheid en andere informatie met betrekking tot kredietwaardigheid (bijv. betalings- en risico-incidenten), inclusief insolventiesituatie.

Eigenaars, directeuren en vertegenwoordigers van bedrijven:

 • Voornaam, achternaam, geslacht, titel, functie;
 • Affiliaties met andere bedrijven (verleden en heden);
 • Aandeelhoudersinformatie.

Wij verzamelen de gespecificeerde informatie in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving van:

 • Jouzelf;
 • Je website of andere publicaties die door jou beschikbaar zijn gesteld aan het publiek
 • Het bedrijf waarvoor je werkt of dat je vertegenwoordigt;
 • Onze klanten;
 • Onze zakelijke partners;
 • Dienstverleners op het gebied van misbruikpreventie (die databases onderhouden met identificatienummers van eindapparaten);
 • Dienstverleners op het gebied van identiteitsverificatie;
 • Direct marketingbedrijven;
 • Openbaar beschikbare informatie, zoals handelsregisters, openbare statistische databases en websites.

Wanneer wij je persoonsgegevens rechtstreeks van jou vragen, is er geen verplichting om ons deze persoonsgegevens te verstrekken. In sommige gevallen kan dit echter invloed hebben op de mate waarin we jou en je zakenpartners diensten kunnen verlenen die de handel vergemakkelijken.

Je persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te bereiken, in overeenstemming met onze Standaard voor Informatie- en Documentbeheer.

We bewaren je persoonsgegevens zolang er wettelijke bewaarplichten bestaan of wettelijke claims mogelijk zijn, voor de verdediging waarvan de persoonsgegevens nodig zijn.

Gegevens over de betalingsgeschiedenis worden verwijderd wanneer ze niet langer relevant zijn voor de kredietwaardigheid van je bedrijf.

Het is in het belang van Euler Hermes om alleen relevante, correcte en actuele informatie te gebruiken. Alle gegevens die wij verwerken, worden voortdurend bijgewerkt en gecontroleerd.

Artikel 4.4 van de AVG definieert ‘Profilering’ als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn of haar economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Onze dienstenactiviteit omvat het profileren van bedrijven om het kredietrisico te beoordelen aan de hand van een rating die wordt verspreid onder onze klanten die actief zijn in b2b-sectoren. Deze profilering kan automatische besluitvorming omvatten.

De Euler Hermes-rating is een indicatie van onze beoordeling van de financiële stabiliteit van een bedrijf op basis van de beschikbare informatie en het voorspelt met een waarschijnlijkheid van twaalf maanden of een bedrijf facturen op tijd zal betalen, krediet zal ontvangen of andere specifieke risico's loopt.

De Euler Hermes-rating kan gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking. Afhankelijk van de rating kunnen klanten van Euler Hermes profiteren van een verzekeringsdekking voor hun kredietrisico's. Onze rating houdt geen aanbeveling van Euler Hermes in om contracten af te sluiten of een levering te doen. Onze klanten krijgen de juiste documentatie om elk ratingsniveau te begrijpen en te interpreteren.

In overeenstemming met Artikel 22 van de AVG kunnen alle ondernemers, eenmanszaken, aandeelhouders, vertegenwoordigers en eigenaren van bedrijven, voor zover zij personen zijn wier gegevens zijn gebruikt bij de beoordelingsactiviteiten van Euler Hermes, een uitleg krijgen van het besluit dat na dergelijke beoordelingen is genomen. Zij kunnen de uitkomst ook aanvechten door de informatie waarop de rating is gebaseerd aan te vullen of te corrigeren, door contact op te nemen met Euler Hermes op het adres dat is vermeld in Artikel 1.3.

Voor de rating gebruiken we verschillende modellen en algoritmen die voortdurend worden gemonitord en verbeterd. Wij maken geen gebruik van zwarte lijsten en verwerken geen persoonsgegevens van speciale categorieën zoals beschreven in artikel 9, lid 1 van de AVG.

Onze ratingsactiviteiten worden uitgevoerd voor de doeleinden die voortvloeien uit het legitieme belang van Euler Hermes om informatie te verstrekken en diensten op het gebied van kredietverzekering te verlenen aan haar klanten en in het bijzonder om haar verplichtingen uit hoofde van de onderliggende servicecontracten en verzekeringspolissen na te komen. Onze activiteiten als verzekeraar zijn sterk gereguleerd en ​worden gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten.

Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die verenigbaar is met de hierboven genoemde doeleinden.

Voor de genoemde doeleinden kunnen je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan de volgende partijen die optreden als externe gegevensbeheerders:

 • Andere bedrijven uit de Allianz Groep;
 • Geautoriseerde agenten, makelaars en externe dienstverleners.
 • Onze klanten, als jij hun klant of potentiële klant bent.

Voor de genoemde doeleinden kunnen wij je persoonsgegevens ook delen met de volgende partijen die in onze opdracht als gegevensverwerker optreden:

 • Andere bedrijven van de Allianz Groep.
 • Geautoriseerde agenten, dienstverleners die delen van onze diensten faciliteren en/of leveren, en bureaus voor onderzoeksanalyse.
 • Facilitators, consultants of experts die de communicatie en door Euler Hermes gesponsorde evenementen beheren.

Ten slotte kunnen wij je persoonsgegevens in de volgende gevallen delen:

 • Met wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheids- en regelgevende instanties om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen, waar wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Je persoonsgegevens kunnen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt door de hierboven genoemde partijen, altijd onderworpen aan contractuele beperkingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en veiligheid in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij zullen je persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die niet bevoegd zijn om deze te verwerken.

Wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven voor verwerking buiten de EER door een ander bedrijf uit de Allianz Groep, zullen wij dit doen op basis van de bindende bedrijfsregels van Allianz, bekend als de Allianz Privacy Standard (APS), die adequate bescherming bieden voor persoonsgegevens en juridisch bindend zijn voor bedrijven binnen de Allianz Groep. De openbare versie van de APS en de lijst met bedrijven uit de Allianz Groep die hieraan voldoen, vind je hier.

Als de Allianz Privacy Standard niet van toepassing is, zullen wij in plaats daarvan stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van je persoonsgegevens buiten de EER een passend beschermingsniveau krijgt, net zoals binnen de EER. Je kunt te weten komen welke voorzorgsmaatregelen wij nemen bij dergelijke overdrachten (bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU) door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven.

Waar toegestaan ​​door de toepasselijke wet- of regelgeving, heb je het recht om:

 • Toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over jou worden bewaard en informatie te krijgen over de oorsprong van de gegevens, de doeleinden en de middelen van de verwerking, de gegevens van de gegevensbeheerder(s), de gegevensverwerker(s) en de partijen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.
 • Je toestemming op elk moment in te trekken als je persoonsgegevens met jouw toestemming worden verwerkt.
 • Je persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren zodat deze accuraat zijn.
 • Je persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden.
 • De verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist, gedurende de periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of ons te vragen om te stoppen met de verwerking ervan (inclusief voor direct marketing).
 • Je persoonsgegevens in een elektronisch formaat op te vragen.
 • Een klacht in te dienen bij ons en/of de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. 

Je kunt deze rechten uitoefenen door je naam en e-mailadres, het doel van je verzoek en een passende bevestiging van je identiteit te sturen naar het onderstaande e-mailadres of postadres.

De California Consumer Privacy Act (CCPA) geeft consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Hieronder worden deze rechten beschreven.

Je hebt het recht om Euler Hermes te verzoeken bepaalde informatie over onze verzameling en ons gebruik van jouw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden aan jou bekend te maken. Zodra wij jouw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij je, in een draagbaar formaat, de volgende informatie verstrekken:

 • De categorieën persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen voor de persoonsgegevens die we over je hebben verzameld.
 • Onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van die persoonsgegevens.
 • De categorieën derde partijen met wie we die persoonsgegevens delen.
 • De specifieke persoonsgegevens die we over je hebben verzameld.

De CCPA biedt je het recht om de verwijdering van je gegevens aan te vragen. Het recht op verwijdering is niet van toepassing wanneer het bewaren van persoonsgegevens nodig is om een ​​van de volgende zaken uit te voeren:

 • Het leveren van goederen of diensten aan jou;
 • Het detecteren of oplossen van beveiligings- of functionaliteitsgerelateerde problemen;
 • Het voldoen aan de wet;
 • Het uitvoeren van onderzoek in het algemeen belang;
 • Het waarborgen van het recht op vrije meningsuiting; of
 • Het uitvoeren van  handelingen voor interne doeleinden die je redelijkerwijs mag verwachten

Euler Hermes zal je niet discrimineren vanwege het uitoefenen van je CCPA-rechten. Tenzij toegestaan ​​door de CCPA, zullen we:

 • Jou geen goederen of diensten weigeren.
 • Jou geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, onder meer door het toekennen van kortingen, rabatten of andere voordelen, of het opleggen van boetes.
 • Jou geen ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten bieden.
 • Niet suggereren dat je mogelijk een andere prijs of ander tarief betaalt voor goederen of diensten, of een ander kwaliteitsniveau ontvangt voor goederen of diensten.
Sommige persoonsgegevens die wij verwerken zoals beschreven in Artikel 2 kunnen worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Allianz Groep. Het gaat om de gegevenscategorieën die betrekking hebben op de identificatie van jou als ondernemer en van de bedrijven waarvan je eigenaar bent, die je vertegenwoordigt of waar je voor werkt.
Wij hebben redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies of vernietiging.
Alle elektronische berichten verzonden van en naar Euler Hermes zijn beschermd door redelijke technische en organisatorische maatregelen en zijn alleen toegankelijk in gerechtvaardigde gevallen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel, vermoeden van crimineel gedrag, schending van wettelijke verplichtingen) voor specifieke personen in vastgestelde functies (bijv. Legal, Compliance, Risk). Alle e-mails worden vernietigd nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken.

Het internet wordt over het algemeen niet als een veilige omgeving beschouwd, en informatie die via internet wordt verzonden (zoals van of naar de website van Euler Hermes of via elektronische berichten) kan toegankelijk zijn voor onbevoegde derden, wat mogelijk kan leiden tot openbaarmakingen, wijzigingen in de inhoud of technische problemen. Zelfs als zowel de afzender als de ontvanger zich in hetzelfde land bevinden, kan informatie die wordt verzonden via het internet over internationale grenzen heen worden verzonden en worden doorgestuurd naar een land met een lager gegevensbeschermingsniveau dan in het land waar jij woont.

Euler Hermes aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van jouw gegevens op het moment dat deze via internet naar Euler Hermes worden verzonden. Om je privacy te beschermen kun je er, waar je dit passend vindt, voor kiezen op een andere manier met Euler Hermes te communiceren.

Als je vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, kun je per post of e-mail contact opnemen met onze Data Protection Officer via onderstaande gegevens:

Post:       

Euler Hermes

Data Protection Officer

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

België

 

E-mail:  privacy.be@allianz-trade.com

We evalueren deze privacyverklaring voortdurend en brengen regelmatig wijzigingen aan. We zorgen ervoor dat de meest recente versie hier beschikbaar is. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt 28 Maart 2024.