Kredietwaardigheid checken

Let op! Deze check is niet bedoeld voor een kredietwaardigheidscheck op jouw eigen bedrijf

Kredietwaardigheid is een waarde die het vermogen van een persoon of een bedrijf aangeeft om op korte of lange termijn zijn schulden aan banken, leveranciers of partners terug te betalen.

Insolventie stemt dan weer overeen met het onvermogen van een persoon of een onderneming om op korte of lange termijn haar schulden bij banken, leveranciers of partners af te lossen.

Een onderneming is dus kredietwaardig als zij over voldoende activa beschikt om haar passiva te dekken. Zo niet, dan zal zij insolvent zijn. Kredietwaardigheid wordt gebruikt om de risico's te beoordelen van het verstrekken van een lening of krediet aan een onderneming.

Elke keer dat jouw bedrijf een factuur stuurt naar een klant, bestaat het risico dat deze niet betaald wordt. Dit kan een negatief effect hebben op jouw cashflow en de winstgevendheid van jouw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan de groei van jouw bedrijf in gevaar brengen of zelfs leiden tot een faillissement.

Helaas kan ook een betrouwbare zakenpartner waar je al jaren zaken mee doet in financiële problemen komen. En wat weet je eigenlijk echt over jouw nieuwe afnemers? Zijn ze financieel zo stabiel als ze zich voordoen? Het is daarom goed om altijd een kredietwaardigheidscheck op jouw klanten te doen. Uiteindelijk verkies je toch klanten die jouw facturen betalen.

Je kan er nooit zeker van zijn dat jouw klanten hun facturen zullen betalen of niet failliet zullen gaan. Zelfs een klant die al meer dan 20 jaar met je samenwerkt en jouw facturen altijd op tijd heeft betaald, is morgen misschien niet meer in staat om jouw facturen te betalen. Dus laat je niet misleiden door uiterlijkheden.

Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over jouw klanten. Vervolgens moet je de signalen kunnen opvangen dat het mis dreigt te gaan. Je kan informatie van de Kamer van Koophandel gebruiken. Ook het internet kan je helpen om in te schatten hoe een bedrijf er financieel voor staat.

Je kan ook externe partijen inschakelen om de kredietwaardigheid te checken, zoals een handelsinformatiebureau of een handelskredietverzekeraar zoals Allianz Trade. Onze uitgebreide informatiedatabase kan je daarbij helpen. Wij hebben financiële informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kan je met vertrouwen besluiten onder welke voorwaarden je met hen zaken wilt doen.

De Nationale Bank van België (NBB) heeft veel informatie die je kan helpen de kredietwaardigheid van een klant te checken.

De Nationale Bank speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, opstellen, analyseren en verspreiden van economische en financiële informatie. Ze verzamelt zowel macro-economische gegevens over de Belgische economie als micro-economische gegevens over afzonderlijke bedrijven en economische agenten.

Het centraliseert de balansen van alle Belgische bedrijven en verzamelt informatie over de kredieten van bedrijven, zelfstandigen en particulieren.

De balansen zijn gratis toegankelijk via het platform ‘Consult’: https://consult.cbso.nbb.be/

Voor het Groothertogdom Luxemburg kan je terecht bij de Luxembourg Business Registers (LBR) : https://www.lbr.lu/

Er zijn enkele belangrijke financiële KPI's die je regelmatig moet bekijken om de financiële prestaties van jouw klanten te monitoren:

 • Inkomsten/omzet: deze KPI moet positief zijn, maar houd rekening met de noodzaak tot investeringen in geval van zeer snelle groei
 • Nettowinstmarge: hoe hoger, hoe beter
 • Hefboomwerking (nettoschuld/EBITDA): deze moet doorgaans lager zijn dan 3 of 4, maar dit kan afhankelijk van de sector anders zijn
 • Liquiditeit: beschikbare kasmiddelen, geeft informatie over het vermogen van jouw klant om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.
 • Schulden/aandelenratio's: je analyseert deze kpi over langere termijn
 • Werkkpaitaalvereiste (WCR): verschil tussen de korte termijn activa en korte termijn passiva

Financiële analyse kan tegenwoordig behoorlijk ingewikkeld zijn. Er is meer voor nodig dan cijfers alleen! Een risico-expert die niet alleen de cijfers begrijpt, maar ook jouw bedrijf, jouw sector en de economie, kan je helpen dit bredere perspectief te zien en kan een solide basis voor beslissingen creëren. Banken onderzoeken de kredietwaardigheid van bedrijven die voor een lening aankloppen. Er zijn professionele rating bureaus die niets anders doen dan de kredietwaardigheid van bedrijven en landen in kaart te brengen. De bekendste kredietbeoordelaars zijn: Fitch Ratings, Moody's en Standard & Poor's.

Ook kredietverzekeraars zoals wij kunnen je helpen. Wij hebben een enorme database met informatie over meer dan 80 miljoen bedrijven wereldwijd, en wij bieden kredietverzekeringen aan. Een kredietverzekering omvat de gewenste risico-expertise en beschermt jouw onderneming tegen de risico's van betalingsverzuim en insolventie van jouw zakelijke klanten:

 • Wij monitoren de financiële gezondheid van jouw klanten
  Bij Allianz Trade drukken we de kredietwaardigheid van een bedrijf uit in een risicoscore: score 1 is uitstekend, score 10 betekent dat het bedrijf failliet is. Inzicht in deze kredietscore is beschikbaar als je gebruik maakt van onze kredietverzekering.   
 • We zorgen voor de invordering van jouw achterstallige facturen
 • We compenseren je wanneer jouw klanten niet betalen  
Wij vragen onze klanten regelmatig hun mening over onze dienstverlening. Hiervoor werken wij samen met Ekomi. Dit is een onafhankelijk bedrijf dat de transparantie en echtheid van de beoordelingen garandeert.
ekomi

Allianz wereldwijde klanttevredenheid

4.2/5

287 Beoordelingen

Dit is wat onze klanten over ons zeggen

, 30/05/2024

perfect, fast, nice, and efficient

, 23/05/2024

Great service
De kredietwaardigheid van uw klanten nagaan betekent niet alleen nakijken of u wel bent betaald. Het houdt ook in dat u activiteiten met betrouwbare partners ontwikkelt en op die manier betalingsrisico’s zo veel mogelijk vermijdt. Als de kredietwaardigheid van één van uw klanten erop achteruit gaat, dan is het nodig om in te grijpen en uw betalingsvoorwaarden te herzien. Vraag om aanvullende garanties, bijvoorbeeld een voorschot bij de bestelling, of zelfs de volledige betaling bij bestelling wanneer er een groot risico bestaat. Is uw klant wel kredietwaardig, dan kunt u zich flexibeler opstellen en zo meer zaken doen. Zorg er zeker voor dat u de kredietwaardigheid van nieuwe klanten vooraf checkt. Dat geeft u de mogelijkheid om nieuwe markten te ontwikkelen zonder te veel risico’s te lopen.