financiele-prestatie

Hoe kiest u de juiste zakenpartners en klanten met financiële prestatieanalyse?

Dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van ongekende wereldwijde turbulentie veroorzaakt door de pandemie. De Covid-19-crisis heeft aangetoond hoe zeer onze bedrijfsactiviteiten met elkaar verweven zijn en hoe snel problemen zich tussen partners en klanten kunnen verspreiden.

Financiële controle van uw eigen prestatie en die van uw klanten en partners zal de risico's of afleidingen voor uw bedrijf beperken. Dynamische monitoring is een noodzakelijke tool om zwakke schakels in uw waardeketen op te sporen.

Nicolas Marchenoir, hoofd Commercial Underwriting bij Allianz Trade Frankrijk, zegt hierover: 'U kunt maar zo goed zijn als uw tegenpartijen. Als een of meerderen van hen moeite heeft met betalen of leveren, dan heeft u die ook.' Dat geldt zowel voor partners als voor klanten.

Hier zijn enkele belangrijke financiële KPI's die u regelmatig zou moeten volgen om de financiële prestaties van uw zakenpartners en klanten te controleren. In principe is de referentie-KPI EBITDA (inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill). Het geeft aan hoe de basisactiviteiten het doen, zonder rekening te houden met eenmalige posten, schommelende belastingen of schuldenlasten.

Kijk behalve naar EBITDA naar het volgende:

 • Inkomsten/omzet
  Dit moet positief zijn, maar in het geval van een zeer snelle groei, mag niet uit het oog worden verloren dat het gefinancierd moet zijn.
 • Netto winstmarge
  Hoe hoger, hoe beter.
 • Schuldratio (netto schuld/EBITDA)
  Deze moet doorgaans lager zijn dan 3 of 4, maar kan ook verschillen naar gelang van de sector.
 • Liquiditeit
  Deze omvat contanten en niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen.
 • Schulden/aandelenratio's
  Dit moet op de lange termijn worden geanalyseerd.
 • Vereist werkkapitaal (WCR)
  Het wordt berekend als het verschil tussen de vlottende activa en passiva op de korte termijn.
Vervolgens moet u uw bevindingen vergelijken met het gemiddelde in de sector, en dan hebt u een beeld van de financiële levensvatbaarheid van uw partner.

Financiële analyse kan tegenwoordig ingewikkeld zijn. Er is meer nodig dan alleen cijfers! Een risicodeskundige die niet alleen de cijfers begrijpt, maar ook uw bedrijf, uw sector en de economie, kan u helpen dit ruimere perspectief te zien en een gezonde basis voor besluitvorming creëren.

Een kredietverzekering omvat een dergelijke risico-expertise en beschermt uw onderneming tegen de risico's van wanbetaling en faillissement van uw klanten. U kunt een voorspoedige toekomst tegemoet zien:

Wij controleren de financiële gezondheid van uw klanten

Wij zorgen voor de incasso van uw onbetaalde facturen

En wij vergoeden u wanneer uw klanten niet betalen