Begin 2022 waren de vooruitzichten voor de wereldhandel nog ronduit positief. Nu kijken we er anders tegenaan. Als u internationaal zakendoet, wat kunt u doen om met uw bedrijf in te spelen op de huidige economische en politieke risico’s? Graag geven wij u vier adviezen.

Advies 1 :
organiseer de toelevering opnieuw

De verstoring van de toeleveringsketen blijft voortduren. Wat we geleerd hebben van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is dat de aanvoer van grondstoffen en halffabricaten te kwetsbaar is. Het is tijd om over te schakelen van 'just-in-time' naar 'just-in-case'-productie.

De afgelopen decennia hebben veel bedrijven geprobeerd hun kosten laag te houden door hun inkopen af te stemmen op de bestellingen die binnenkwamen. Met gestroomlijnde voorraden en productieprocessen, leveringscontracten en flexibele personeelsbezetting, konden ondernemers zo snel en kosteneffectief reageren op verschuivingen in de marktvraag.

Deze aanpak heeft veel bedrijven de afgelopen twee jaar geremd in hun verdere groei. Dat kwam door diverse gebeurtenissen waarop ondernemers weinig invloed konden uitoefenen (Brexit, corona, Oekraïne). Veel toeleveringsketens bleken uiterst kwetsbaar. Wat kunt u nu als bedrijf hieraan doen? Veel ondernemers bekijken hoe ze de toelevering anders kunnen organiseren om de veerkracht van hun bedrijf te versterken.

Maatregelen om te komen tot 'just-in-case'-toelevering zijn onder meer:

  • Leveranciers zoeken die geografisch dichter bij uw productiefaciliteiten zitten;
  • Meer voorraad aanhouden van essentiële grondstoffen en onderdelen;
  • Supply chains meer regionaal organiseren;
  • Voorraad spreiden over verschillende punten in de toeleveringsketen
  • Ervoor zorgen dat uw bedrijf twee of meer leveranciers heeft voor alle benodigde grondstoffen.

Advies 2 :
organiseer instroom van talentvol personeel

Uit onze recente Allianz Trade Global Survey blijkt dat veel bedrijven zich grote zorgen maken over de toegang tot de juiste vaardigheden. Veel ondernemers hebben last van aanhoudend personeelstekort. Ze kunnen de juiste mensen niet krijgen. Dat beperkt hun vermogen om de export te laten groeien.

Corona heeft geleerd dat het goed mogelijk is om ‘op afstand’ te werken. De link tussen vaardigheden en locatie is verbroken. Het geeft een andere kijk op werkpatronen. Personeel hoeft zich niet binnen woon-werkafstand te bevinden. Door gebruik te maken van een meer verspreid personeelsbestand kunt u als ondernemer beter inspelen op acute personeelstekorten en looninflatie.

Advies 3 :
leer van cyclische bedrijven

Cyclische bedrijfstakken bewegen sterk mee met de op- en neergang van de economie. Denk aan bedrijfstakken als luchtvaartmaatschappijen, producenten van luxegoederen, bouw, metaalindustrie, etc. Cyclische bedrijven zijn gewend om nieuwe tactieken of maatregelen in te voeren als antwoord op wisselende marktomstandigheden. Niet-cyclische bedrijven kunnen daarvan leren.

Denk aan de volgende maatregelen:

  • Kapitaalgoederen en gebouwen leasen in plaats van ze te kopen;
  • Gebruik maken van externe service- en productiepartners. Werk niet alleen met vast personeel, maar ook met uitzendkrachten en ZZP-ers (flexibele schil);
  • Cyclische bedrijven gebruiken vaak korte termijncontracten die een bescheiden basissalaris bieden, maar die werknemers belonen met aanzienlijke bonussen in tijden van hoogconjunctuur. Zo kunt u direct inspelen op de concrete personeelsbehoefte in goede en slechte tijden.

Advies 4 :
heb oog voor ontwikkelingen in de wereld

Internationale handel is bij uitstek gevoelig voor politieke risico's. Als ondernemer kunt u dat niet negeren. Steeds zult u het risico op instabiliteit of politieke veranderingen binnen of tussen landen moeten meewegen. Het is de kunst om vroege waarschuwingssignalen van naderende politieke risico’s te identificeren. Houd de sociale, politieke en economische stabiliteit van landen (regio’s) waar u zakendoet nauwlettend in de gaten. Verslechteren relaties tussen landen? Betekent een nieuwe regering de introductie van nieuw buitenlands handelsbeleid, tarieven, wettelijke en regelgevende beperkingen en belastingregels die uw handelsmogelijkheden kunnen belemmeren?

We begrijpen bij Allianz Trade dat u als ondernemer genoeg andere dingen aan uw hoofd heeft om ook nog eens al die buitenlandse ontwikkelingen bij te houden. Daarom doen wij dat voor u. Daarvoor hebben we een team van economen, sectoranalisten en lokale experts die voortdurend de risiconiveaus van specifieke landen beoordelen. Met onze informatie weet u wat er speelt. Ook biedt het u zicht op commerciële kansen.

In ons recente Allianz Trade Global Survey zei 75% tot 80% van de ondervraagde bedrijven dat ze verwachten dat geopolitieke spanningen een grotere rol gaan spelen bij hun internationale activiteiten. Met onze kredietverzekering bieden we u als internationaal opererende ondernemer een bescherming tegen wanbetalingsrisico’s, ook in het buitenland. Met onze dummy kredietverzekering ‘koopt’ u betaalzekerheid. Ook bij wanbetaling door (geo)politieke onrust.