default of payment

Debiteurenbeheer

U wenst een efficiënt en winstgevend debiteurenbeheer te voeren. Gebruik onze tips om uw debiteurenbeheer te verbeteren.

In het Nederlands wordt creditmanagement gewoonlijk debiteurenbeheer genoemd. Debiteurenbeheer is het administratieve en financiële proces om openstaande bedragen te beoordelen en te controleren. Debiteurenbeheer helpt om betalingstermijnen toe te kennen en tegelijkertijd wanbetalingsrisico’s te verkleinen. Debiteurenbeheer zorgt voor dat u tijdig uw betalingen ontvangt.

Er zijn veel voordelen voor debiteurenbeheer:
 

 • Uitstaande bedragen van uw klanten evalueren en controleren
 • Betalingsvoorwaarden aan bepaalde klanten toekennen
 • Late betalingen en wanbetalingsrisico’s verkleinen
 • Uw incassokosten beperken
 • Uw werkkapitaal optimaliseren
 • Uw cashflow verbeteren en uw financieringsbehoeften verkleinen
 • Uw omzet ontwikkelen en verliezen minimaliseren
Debiteurenbeheer is het administratief en financieel proces dat ertoe leidt dat u tijdig uw betalingen ontvangt. Wanbetalers kunnen zeer nefast zijn voor uw onderneming. Slechts enkele onbetaalde facturen kunnen er al snel toe leiden dat uw volledige winstmarge teniet gedaan wordt. Daarom is het belangrijk om het betaalgedrag van uw klanten te analyseren en nauwkeurig te volgen.

Screen de financiële gezondheid van uw klanten

De focus van uw onderneming ligt op groei, maar wel op een veilige manier. Nieuwe klanten kunnen een risico op vlak van betaling inhouden. Door de financiële gezondheid van uw klanten te controleren, kunt u uw bedrijf met vertrouwen laten groeien.

Pot geen facturen op

Stuur op regelmatige basis facturen uit met deelbedragen voor langlopende projecten. Zorg ervoor dat u onmiddellijk na levering van goederen of diensten de factuur stuurt, zodat de afgesproken betalingstermijn onmiddellijk begint te lopen.

Volg openstaande betalingen kort op

Een vergetelheid? Een belabberde financiële situatie? Een betwist bedrag? Niet tevreden met de geleverde diensten of producten? Vertragingen of niet-betalingen kunnen heel uiteenlopende oorzaken hebben. Door kort op de bal te spelen en uw klant tijdig te contacteren volgt u de openstaande facturen op.

Wees duidelijk en transparant

Zorg voor duidelijke facturen en vraag expliciet goedkeuring van uw algemene voorwaarden. Bepaal helder de betalings- en kredietvoorwaarden, de uiterste betaaldatum en de betwistingstermijn. Geef ook vooraf aan hoeveel de nalatigheidsintresten bedragen bij een laattijdige betaling.

Besteed uw klantenbeheer uit

Als onderneming bent u gericht op groei en moet uw focus liggen op uw corebusiness. Slorpt het klantenbeheer te veel tijd en energie op? Besteed het uit aan een specialist.

Kies voor een kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt u niet alleen een regelmatige opvolging van de financiële gezondheid en betalingsgedrag van uw klanten maar ook een dekking voor wanbetalingsrisico’s.

Zelfverzekering is het opbouwen van uw eigen financiële reserves om uw verliezen te dekken in geval van onbetaalde facturen. Dit is een eenvoudige oplossing maar het is ook de meest risicovolle oplossing.

Onbetaalde facturen kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ze kunnen een sterke impact hebben op de financiële gezondheid van uw bedrijf en zelfs tot een faillissement leiden. Wist u dat onbetaalde facturen verantwoordelijk zijn voor meer dan 25% van de faillissementen?

Het gebruik van een extern bedrijf voor uw debiteurenbeheer heeft vele voordelen:

 • U richt uw inspanningen uitsluitend op uw business
 • Uw debiteurenbeheer wordt beheerd door specialisten
 • U geniet van een internationaal netwerk
 • U vergroot uw kansen om terugbetaald te worden
 • U behoudt een goede relatie met uw klanten

1. Factoring

Een leverancier van factuurfinanciering koopt uw facturen in tegen een bedrag dat lager ligt dan de nominale waarde (meestal 70% tot 80% van het factuurbedrag) en probeert deze zelf te innen. Het geeft u direct toegang tot uw geld maar de kosten zijn duur en u verliest een belangrijke deel van de relatie met de klant.

2. Letter of Credit

Als u een kredietbrief van uw klant ontvangt, betekent dit dat de bank de betaling garandeert. Dit type systeem wordt veel gebruikt in de internationale handel. Het biedt zekerheid dat u uw betaling gaat krijgen maar dat kan wel duur zijn en moet bij elke transactie worden vernieuwd.

twee collega's praten over credit management

3. Kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt u een bescherming tegen wanbetalingen. Als uw klant u niet betaalt, vergoedt uw verzekeraar u voor het verzekerde bedrag. Een kredietverzekering helpt u ook om uw bedrijf vol vertrouwen te laten groeien. De financieringsopties van uw bedrijf nemen toe en u kunt soepeler betalingsvoorwaarden bieden ten opzichte van uw concurrentie.

Uw bedrijf beschermen was nog nooit zo belangrijk als nu. In deze crisistijden bent u nooit veilig voor wanbetaling of een faling van een van uw klanten. Deze risico's veroorzaken vaak een sneeuwbaleffect. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van uw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van uw onderneming in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement.

Een kredietverzekering beschermt u tegen risico’s van wanbetaling en faillissement van uw klanten:

Wij monitoren de financiën van uw klanten

Wij zorgen voor de inning van uw onbetaalde facturen

En we vergoeden u als uw klanten niet betalen