Bescherming tegen fraude lijkt misschien overbodig, maar de honderdduizenden geregistreerde fraudegevallen per jaar bewijzen dat u er liever vandaag dan morgen mee begint. Maar hoe zorgt u er precies voor dat fraude uw bedrijf niet treft? 100% beschermen lukt nooit, maar deze zes vragen helpen u al een eind op weg.

1. Voert uw betalingsopdrachten op basis van e-mails of telefonische oproepen?

Vaak doen oplichters zich voor als één van uw leveranciers of als een leidinggevende van uw firma, met de bedoeling om grote bedragen te ontfutselen. Voer daarom nooit betalingen op basis van opdrachten ontvangen via e-mail, fax of telefoon. Zelfs in de overtuiging dat het om een echte aanvraag gaat, aarzel niet om rechtstreeks met de persoon contact te nemen vóór uw betaling.

2. Heeft u de frauderisico's van uw bedrijf in kaart gebracht?

Een kwetsbaarheidsonderzoek levert heel wat nuttige informatie op: zo wordt duidelijk voor welke types fraude u het kwetsbaarst bent, en leert u waar u kan bijsturen om uw onderneming fraudevrij te houden. Veiligheid en kwaliteit zijn de sleutelwoorden voor het succes van uw bedrijf: investeer daarin.

3. Zijn uw computers en betalingsopdrachten beveiligd met een wachtwoord?

Het ligt voor de hand, maar toch worden wachtwoorden heel vaak vergeten. In principe zou u elke toegang tot informatica moeten beveiligen, net als uw betalingsopdrachten. Die laatste worden in het ideale geval nog eens telefonisch bevestigd door uw bank, of via een gelijkaardige procedure dubbel gecontroleerd, zodat een derde partij er geen invloed op kan uitoefenen.

4. Laat u zich bijstaan door de juiste partner?

Beschermen tegen fraude kunt u niet alleen. Fraudepreventiemaatregelen neemt u zelf, maar die dekken u niet in het geval van een aanval. Een fraudeverzekering als die van Allianz Trade daarentegen wapent u tegen de gevolgen van interne en externe fraude en cyberfraude. Zo kan u met een gerust gemoed zakendoen, terwijl uw vermogen beschermd is.

5. Sluit u de rechten van medewerkers af als die het bedrijf verlaten?

Systemen en betalingsrechten zijn maar twee domeinen waartoe gewezen medewerkers na hun vertrek geen toegang meer hoeven te hebben. Zeker bij ontslagen, waarbij de band met uw bedrijf soms onder druk staat, is het belangrijk om snel te handelen. Sluit de rechten van uw medewerkers meteen af als die het bedrijf verlaten.

6. Is uw personeel op de hoogte van de risico’s rond fraude?

Last but not least: licht uw personeel in. Uw bedrijf mag nog zo goed beveiligd zijn, als uw medewerkers niet op de hoogte zijn van uw initiatieven, zullen die weinig effect hebben. Plan daarom geregeld een moment in om hen op de gevaren van fraude te wijzen en om hen in te lichten over de maatregelen die u daartegen neemt.

Wie is uw grootste concurrent? Niet die lastige klant of de multinational die uw zakenrelaties probeert af te snoepen. Alle vormen van fraude daarentegen wél: onvoorziene kosten, reputatieschade en arbeidsongeschiktheid zijn maar enkele mogelijke gevolgen. Goed uitgekiende preventiemaatregelen zijn daarom wat u nodig hebt. In vier stappen beschermt u uw bedrijf optimaal tegen de onzichtbare vijand.

1. Breng uw zwakke plekken in kaart

Uzelf even goed beschermen tegen de gevolgen van fraude als een verzekeraar dat kan doen, is niet mogelijk. Toch zijn er heel wat vragen die u uzelf kan stellen om uw fraudebescherming te verhogen. Worden al uw betalingen dubbel gecontroleerd, bijvoorbeeld? Verandert u alle wachtwoorden minstens om de zestig dagen? En verliezen gewezen medewerkers automatisch toegang tot alle bedrijfssystemen?

2. Laat uw frauderisico’s analyseren

Om uw fraudeverzekering te optimaliseren, heeft Allianz Trade ook vragen voor u. Zo kunnen we alle frauderisico’s in kaart brengen en weten we welke klemtonen voor uw bedrijf belangrijk zijn. Er bestaan evenveel fraudevormen als er bedrijven zijn. Een risico-onderzoek is dus noodzakelijk. Zo krijgt u een verzekering op maat van uw bedrijf.

3. Valideer ons op-maat-gemaakt aanbod

Bij Allianz Trade zetten we een persoonlijke aanpak voorop. In onze offertes vindt u die aanpak terug: elk voorstel is er een volledig gericht op van de noden van uw bedrijf. Onze garanties en premies passen we aan de grootte en risico’s van uw onderneming, onze experts zijn via de hotline 24/7 bereikbaar voor uw vragen.

4. Ga verder zoals u bezig was

Nu uw verzekering een feit is, kunt u weer 100% concentreren op wat er in uw bedrijf echt toe doet: zakendoen. Krijgt u toch vermoedens van fraude? Breng uw verzekeraar direct op de hoogte. Allianz Trade begeleidt u in de stappen die u moet ondernemen en vergoedt u binnen de 30 dagen voor de verduisterde bedragen. Ook de kosten die het gevolg zijn van de fraude, nemen wij voor ons rekening.