insolvencies

Οι εταιρικές αφερεγγυότητες αυξάνονται: πώς να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας είναι ανθεκτική

Η αφερεγγυότητα ενός πελάτη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι ζωτικής σημασίας για τους επιχειρηματίες να γνωρίζουν πιθανά σενάρια που αφορούν εταιρικές αφερεγγυότητες και να ξέρουν πώς να ενεργήσουν για την αποτροπή τους, διασφαλίζοντας τις ταμειακές ροές και την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησής τους. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τις τάσεις της αφερεγγυότητας για το 2023, τις στρατηγικές για την πρόληψη της και τα εργαλεία/μέσα για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας. 
 

Εταιρικές αφερεγγυότητες: οι προβλέψεις της Allianz Trade

Η Allianz Trade δημοσίευσε την Έκθεση για τις Παγκόσμιες Αφερεγγυότητες και επανεξέτασε τις προβλέψεις της σχετικά με τις αφερεγγυότητες επιχειρήσεων για το 2023 και το 2024. Ύστερα από μια μικρή ανάκαμψη το 2022 (+2%), παγκοσμίως οι αφερεγγυότητες αναμένεται να ανακάμψουν κατά +21 % το 2023 και +4% το 2024.

Πώς εξηγούμε αυτήν την αύξηση;

Αυτή η αύξηση του αριθμού των επιχειρηματικών αφερεγγυοτήτων παγκοσμίως μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο τρέχον περιβάλλον σύγχυσης. Πέρα από τη χαμηλότερη ανάπτυξη, την εκτεταμένη πίεση όσον αφορά την κερδοφορία, τα ασθενέστερα ταμειακά αποθέματα και οι προβληματικότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οικονομικές συνθήκες δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των πιο εύθραυστων εταιρειών.

Αυτό περιλαμβάνει εκείνες με τη μικρότερη τιμολογιακή ισχύ (π.χ. εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, οικιακές συσκευές και ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων)· εκείνες που είναι πιο εκτεθειμένες σε υψηλότερο μισθολογικό κόστος, όπως λιανικό εμπόριο, μεταφορές και κατασκευές· και εκείνες που εκτίθενται περισσότερο στο αυξανόμενο κόστος αποπληρωμής τόκων (κατασκευές, διαρκή αγαθά).

Αφερέγγυοι πελάτες και μη πληρωμές: πώς να αποτρέψετε τον κίνδυνο

Υπό το πρίσμα αυτού του σεναρίου, η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις εντός των επόμενων μηνών θα είναι το να εντοπίζουν πελάτες και προμηθευτές υψηλού κινδύνου.

Στην περίπτωση ενός αφερέγγυου πελάτη, είναι σαφές ότι χωρίς επαρκή προστασία, η επιχείρηση που πραγματοποιεί πωλήσεις με πίστωση θα αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές ζημίες. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από οικονομικά ασταθείς προμηθευτές, όπως απώλειες πληρωμών και καταθέσεων, καθώς και διακοπές στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω αφερεγγυότητες.

Ο εντοπισμός πιθανών κινδύνων αφερεγγυότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητος, αλλά πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αποτρέψουν αυτές τις καταστάσεις;

Ακολουθούν οι πέντε συμβουλές μας για την πρόληψη αφερεγγυότητας πελατών:

 1. Διαφοροποιήστε τις αλυσίδες εφοδιασμού σας
  Αξιολογήστε προσεκτικά τις γεωγραφικές περιοχές όπου βρίσκονται οι πελάτες σας και διαφοροποιήστε τις αλυσίδες εφοδιασμού, ώστε να μην είναι όλες συγκεντρωμένες στην ίδια περιοχή.
 2. Συντομεύσετε τις αλυσίδες εφοδιασμού
  Οι αλυσίδες εφοδιασμού που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό φορέων και χωρών έχουν πληγεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης μεθόδων λιτής παραγωγής και συντόμευσης των αλυσίδων παραγωγής.
 3. Συμπεριλάβετε συγκεκριμένες ρήτρες στα συμβόλαιά σας
  Εν όψει μιας εξομάλυνσης των αφερεγγυοτήτων των πελατών, μια στρατηγική επιλογή μπορεί να είναι το να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι πιθανές ζημίες στο πλαίσιο των συμβολαίων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση συμβατικών ρητρών που διασφαλίζουν ότι διατηρείται η νόμιμη ιδιοκτησία των αγαθών μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές και ορίζοντας πιστωτικά όρια για τον περιορισμό της χρηματοοικονομικής έκθεσης.
 4. Επιλέξτε ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων
  Το πιο ολοκληρωμένο και αξιόπιστο εργαλείο για τον εντοπισμό εταίρων υψηλού κινδύνου και την πρόληψη πιθανών αφερεγγυοτήτων πριν αυτές συμβούν είναι η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Ασφάλιση Πιστώσεων έχουν στενή συνεργασία με τον ασφαλιστή τους, ο οποίος έχει την τεχνογνωσία να παρέχει το σωστό επίπεδο πληροφοριών κινδύνου και ελέγχου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, αποτρέποντας πιθανές μη πληρωμές.

Η ασφάλιση πιστώσεων δεν περιορίζεται στην αποζημίωση τιμολογίων έναντι ασφαλίστρου· η προσοχή της περιστρέφεται όλο και περισσότερο γύρω από την ‘‘προγνωστική αποτροπή’’ που βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου πελατών. Αυτή η δραστηριότητα διεξάγεται χρησιμοποιώντας μια παγκόσμια, διαρκώς ενημερωμένη βάση δεδομένων.

Όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αφερεγγυότητες κατά μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, αυτές οι λεπτομερείς πληροφορίες προσφέρουν όχι μόνο γνώση αλλά και βεβαιότητα για τη λήψη πληρωμών ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει.

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή μας, η ανάκαμψη στις αφερεγγυότητες επιχειρήσεων εντείνεται για έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών, μετά από δύο χρόνια πτώσης, και η εξομάλυνση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στο εξελισσόμενο περιβάλλον των εταιρικών αφερεγγυοτήτων. Παραμένοντας σε επαγρύπνηση και με προληπτική δράση, οι εταιρείες μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και να διασφαλίσουν την ανάπτυξή τους εν μέσω των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά τους το 2023 και μετέπειτα.