Η αφερεγγυότητα αποτελεί πραγματική απειλή για όλες τις εταιρείες, ειδικά εκείνες που λειτουργούν υπό εταιρική δυσπραγία. Σήμερα, οι καθυστερημένες επιπτώσεις των εμπορικών διαφορών, οι πολιτικές αβεβαιότητες, οι κοινωνικές εντάσεις, ακόμη και οι παγκόσμιες ανησυχίες για την υγεία μπορούν επίσης να θέσουν τις καλύτερες επιχειρήσεις σε κίνδυνο αφερεγγυότητας. Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε αυτόν τον κίνδυνο, πώς μπορείτε να εργαστείτε για την προστασία κατά της αφερεγγυότητας και πώς οι υπηρεσίες αποτροπής του κινδύνου αφερεγγυότητας μπορούν να βοηθήσουν.

 

Τι είναι ο κίνδυνος αφερεγγυότητας

 

Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας είναι η πραγματική πιθανότητα μια εταιρεία να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμών της σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο – γενικά σε ορίζοντα ενός έτους. Είναι επίσης γνωστός ως κίνδυνος χρεοκοπίας. Η αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων μπορεί να προέλθει από διάφορους παράγοντες όπως η κακή διαχείριση ταμειακών ροών, οι υπερβολικές δαπάνες και ακόμη και η αθέτηση πληρωμής από βασικούς πελάτες.

 

Οι πρόσφατες οικονομικές καταστροφές καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος αφερεγγυότητας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα κακής διαχείρισης: η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 και η παγκόσμια πανδημία Covid-19 του 2020 έδειξαν πώς ακόμη και οι καλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας χωρίς δική τους ευθύνη.

 

Η αφερεγγυότητα πελατών, ειδικά αν αφορά τον μεγαλύτερο πελάτη σας, μπορεί να επηρεάσει τις δικές σας ταμειακές ροές και να θέσει σε κίνδυνο την επιχείρησή σας. Η αφερεγγυότητα των προμηθευτών μπορεί επίσης να έχει ισχυρές επιπτώσεις εάν αυτό που παρέχουν είναι πιο ακριβό ή δύσκολο να αποκτηθεί από άλλους προμηθευτές.

 

Στο χειρότερο σενάριο, η απώλεια μιας ζωτικής σημασίας επιχειρηματικής σχέσης μπορεί επίσης να οδηγήσει στη δική σας αφερεγγυότητα – το « φαινόμενο ντόμινο πτωχεύσεων»  στην πράξη.

 

Αξιολόγηση του κινδύνου αφερεγγυότητας της επιχείρησής σας

Η πραγματοποίηση ορθών αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου της δικής σας εταιρείας, των πελατών και των προμηθευτών σας είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία προστασίας έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας. Παρακολουθήστε αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια:

 

 • Πτώση κερδοφορίας: για παράδειγμα, είναι οι πωλήσεις σας χαμηλότερες ή το κόστος των πωληθέντων προϊόντων σας υψηλότερο;
 • Πτώση κεφαλαιοποίησης (αναφέρεται επίσης ως «λογιστική αξία»): ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια έχει πέσει κάτω από το 30%;
 • Κακή αναλογία κάλυψης τόκων: αυτό δείχνει ότι τα λειτουργικά κέρδη ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καλύψουν τα έξοδα τόκων.
 • Αποδυναμωμένος ισολογισμός.
 • Προβλήματα ταμειακών ροών και ρευστότητας: αυξάνονται τα πάγια έξοδα ή οι πληρωμές τόκων σας ή έχετε μεγάλο αριθμό ή ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών; Ρίξτε μια ματιά στο  σύστημα υπολογισμού μας για την επιχειρηματική ρευστότητα για να αξιολογήσετε πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η ρευστότητά σας ανάλογα με εξωτερικούς παράγοντες, όπως η πτώση των πωλήσεων, οι καθυστερήσεις πληρωμών ή οι έκτακτες απώλειες.
 • Λειτουργικά περιθώρια: γίνονται στενότερα;
 • Λήξη χρεών, αναχρηματοδότηση και δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων: με ποιους όρους μπορείτε να αναχρηματοδοτήσετε το χρέος σας; Μπορείτε να πάτε στις κεφαλαιαγορές ή να στραφείτε στην πιστωτική σας γραμμή για να συγκεντρώσετε χρήματα εάν χρειαστεί;
 • Οι παραγγελίες σας: πώς φαίνεται ο μελλοντικός φόρτος εργασίας της επιχείρησής σας;

 

Προσδιορισμός του κινδύνου αφερεγγυότητας προμηθευτή και πελάτη

 

Εάν οι πελάτες σας πληρώνουν καθυστερημένα ή δεν μπορούν να σας πληρώσουν καθόλου, η ταμειακή σας ροή θα κινδυνεύσει. Εάν οι προμηθευτές σας δεν μπορούν να παραδώσουν τα υλικά εγκαίρως, η δική σας παραγωγή θα επιβραδυνθεί, καθιστώντας δύσκολη την εκπλήρωση των δεσμεύσεών σας. Παρακολουθήστε αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια δυνητικής αφερεγγυότητας προμηθευτή ή πελάτη:

 

 • Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη διευθέτηση των τιμολογίων ή την πραγματοποίηση παραδόσεων;
 • Ζήτησαν να επαναδιαπραγματευτούν συμβάσεις, να παρατείνουν (εάν είναι πελάτες) ή να συντομεύσουν (εάν είναι προμηθευτές) τους όρους πληρωμής;
 • Υπάρχει τάση για διαφωνίες για χρεώσεις ή παραδόσεις;
 • Έχει χάσει πρόσφατα ο πελάτης σας έναν σημαντικό πελάτη/προμηθευτή;
 • Προσελκύουν αρνητική δημοσιογραφική κάλυψη;
 • Τι συμβαίνει στον τομέα ή τη χώρα τους; Αυτό είναι μέρος του οικονομικού κλίματος στο οποίο λειτουργούν και μπορεί να επηρεάσει την αφερεγγυότητα των πελατών. Ανατρέξτε  στις αναφορές μας για κινδύνους χώρας και  στις αναφορές μας για κινδύνους τομέα για πληροφορίες.
 • Επιπλέον, παρακολουθήστε τις ειδήσεις ή τις επιχειρηματικές οργανώσεις που ενδέχεται να διακινούν πληροφορίες για τους πελάτες σας: μεγάλη εναλλαγή μεταξύ του προσωπικού και των στελεχών ή δυσκολίες όπως το να ανταποκριθούν  στη μισθοδοσία τους.

 

Υπάρχει επίσης το φυσικό κλίμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα τελευταία χρόνια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα γεγονότα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και η πανδημία Covid-19 έχουν σταματήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή έχουν κλείσει τις αλυσίδες εφοδιασμού με επιταχυνόμενους ρυθμούς.

 

Πώς να αποτρέψετε την αφερεγγυότητα 

 

Η λήψη των παρακάτω μέτρων εντός της εταιρείας σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποτρέψετε τους κινδύνους και να δημιουργήσετε προστασία κατά της αφερεγγυότητας:

 

 • Μειώστε τις αλυσίδες εφοδιασμού σας και αποφύγετε τη συγκέντρωση σε μία γεωγραφική περιοχή.
 • Να αξιολογείτε πάντα την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σας πριν υπογράψετε συμφωνίες.
 • Βεβαιωθείτε ότι το χαρτοφυλάκιο πελατών σας είναι ισορροπημένο, ώστε να μην βασίζεστε σε μεγάλο βαθμό σε έναν ή δύο πελάτες για το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σας.
 • Δημιουργήστε ένα απόθεμα μετρητών στο οποίο η επιχείρησή σας μπορεί να έχει πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Ελέγξτε τους όρους πίστωσης που επεκτείνετε σε πελάτες και προμηθευτές και συγκρίνετε τους όρους συναλλαγών σας με τον υπόλοιπο κλάδο σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση που ο πελάτης ή ο προμηθευτής σας εισέλθει σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή το δικαίωμα να χρεώσετε τόκους υπερημερίας και να ανακτήσετε τις δαπάνες για επιβολή της πληρωμής.
 • Λειτουργήστε ψηφιακά όσο το δυνατόν περισσότερο για να κάνετε τη «στροφή» πιο εύκολη. Σκεφτείτε τη στροφή του λιανικού εμπορίου στο διαδίκτυο όταν ο Covid-19 έκλεισε τα φυσικά καταστήματα μέσα σε μια νύχτα.
 • Επενδύστε την παρακολούθηση των πληρωμών και τις διαδικασίες ανάκτησης χρεών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών σχετικά με κινδύνους αφερεγγυότητας. 

 

Πώς μπορεί να βοηθήσει η ασφάλιση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας

 

Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας είναι μια ανακριβής επιστήμη δεδομένων των μυριάδων κινδύνων που υπάρχουν εκτός του ελέγχου των επιχειρηματικών σας λειτουργιών. Αλλά αν δεν γίνει αντιληπτή νωρίς - για παράδειγμα με τη βοήθεια των υπηρεσιών κινδύνου αφερεγγυότητας - μπορεί να βρεθείτε παγιδευμένοι σε μια καθοδική πορεία κινδύνου αφερεγγυότητας.

 

Ειδικότερα, όταν η αφερεγγυότητα είναι αποτέλεσμα απρόβλεπτου γεγονότος, η ασφάλιση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας προστατεύει τις ταμειακές ροές σας και περιορίζει σημαντικά τη ζημία του πιστωτικού κινδύνου για τη δική σας εταιρεία, εξασφαλίζοντάς σας αποζημίωση σε περίπτωση  επισφαλών χρεών

Για παράδειγμα, οι κορυφαίοι στην αγορά ασφαλιστές εμπορικών πιστώσεων όπως η Allianz Trade, εκτός από το ότι σας βοηθούν να αποφύγετε επισφαλή χρέη και σας αποζημιώνουν εάν συμβούν, παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες κινδύνου αφερεγγυότητας ως μέρος της κάλυψης εμπορικής ασφάλισης πιστώσεων, όπως:

 

 1.   Ανάκτηση χρέους, με τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού, συνεχούς διαλόγου με τους οφειλέτες και τις νομικές ομάδες τους, ανεξάρτητα από τη χώρα ή τη δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται.
 2.   Προληπτική προστασία, βοηθώντας σας να επιλέξετε τους σωστούς πελάτες και τις σωστές αγορές για να αποφύγετε τα επισφαλή χρέη εξαρχής, χάρη στη διορατική οικονομική ανάλυση.
 3.  Γνώση της αγοράς σε βάθος, παρέχοντάς σας πλήρη εποπτεία σε επιχειρηματικούς τομείς και επικείμενες δυσκολίες. 

 

Θυμηθείτε, ο γρήγορος χρόνος αντίδρασης είναι το κλειδί. Το ιδανικό σενάριο είναι να εντοπίσετε και να ενεργήσετε σύμφωνα με τα προειδοποιητικά σημάδια προτού ο πελάτης σας καταστεί αφερέγγυος. Η ασφάλεια προστασίας κατά της αφερεγγυότητας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των πελατών, να διατηρήσει τις ταμειακές ροές και να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.